Štítek: Bible

Nacionalismus je modloslužba: rozhovor rabínem Berkowitzem o válce a míru

Nacionalismus je modloslužba: rozhovor rabínem Berkowitzem o válce a míru

Židovský filosof a rabín Shumi Berkowitz působí jako předseda Konzervativní židovské obce v Praze. Pane rabíne, na Ukrajině je válka. Děje se něco, co si většina z nás neuměla představit. Na co myslíte, když sledujete zprávy? Oba moji rodiče se narodili na Ukrajině. Je to pro mě velmi 

Drúzové slaví svátek proroka Šuʿajba

Drúzové slaví svátek proroka Šuʿajba

Letos mezi 25. a 28. dubnem slaví drúzové v Izraeli svátek spojený s poutí (zijára) k hrobu proroka Šuʿajba. Hrobka (maqám) proroka Šuʿajba je nejsvětějším místem nábožensko-etické komunity drúzů v Izraeli. Nachází se v Kfar Zejtim v Galileji, nedaleko Tiberiady. Podle víry drúzů je zde pohřben prorok Šuʿajb, o němž se zmiňuje Korán (např. 11:85–98). Podle 

V USA výrazně poklesl počet čtenářů Bible

V USA výrazně poklesl počet čtenářů Bible

Americká biblická společnost (ABS), jež každoročně sleduje, jak je v americké společnosti užívána a hodnocena Bible, zaznamenala za posledních deset let výrazný pokles její pravidelné četby. V dubnu vydaná zpráva State of the Bible report uvádí, že uživatelů Bible je ve Spojených státech nejméně od roku 2011, 

Hostem ve společenství svědků Jehovových u příležitosti Památné slavnosti

Hostem ve společenství svědků Jehovových u příležitosti Památné slavnosti

V pátek 15. dubna 2022 si západní křesťanský svět připomínal Velký pátek, tedy den, kdy byl podle křesťanské víry na Kalvárii ukřižován a zemřel Ježíš Kristus. Toto datum se letos shodovalo také s termínem jediného svátku, který je slaven ve společenství svědků Jehovových, a sice s tzv. Památnou slavností. Ta je 

Temné postavy svatých Písem 2/2: livjátan a Abadon

Temné postavy svatých Písem 2/2: livjátan a Abadon

„V onen den Hospodin ztrestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem livjátana, hada útočného, livjátana, hada svinutého; zabije draka v moři.“ (Iz 27,1) „Nad sebou měly krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abadon – to znamená Hubitel.“ (Zj 9,11) Další ze zanedbávaných postav, které ke čtenáři promlouvají z knihovny 

Temné postavy svatých Písem 1/2: Baalzebub

Temné postavy svatých Písem 1/2: Baalzebub

„Je posedlý Baalzebubem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“ (Mk 3,22) Abrahamovská svatá Písma jsou plná mimořádně zajímavých postav, kterým se často nedopřává náležité pozornosti. Výkladové texty jdou obvykle po několika hlavních postavách a vedlejší spolutvůrce dramatu zhusta ignorují, čímž jistým způsobem celek zplošťují a čtenáře významně ochuzují. 

Filosofická esej na téma knihy

Filosofická esej na téma knihy

Křesťanství bývá charakterizováno jako náboženství knihy, i když v silném smyslu to platí zejména o islámu. V křesťanské historii se božské Slovo projevuje v Bibli, je však také vtěleno jako člověk Ježíš. Jako jeho slova a jeho příběh. A jako jeho dílo vykoupení je zpřítomňováno v liturgických úkonech. Nicméně reformační křesťanství se vrátilo 

Satan v abrahamovských svatých Písmech 1/3: židovský Tanach

Satan v abrahamovských svatých Písmech 1/3: židovský Tanach

„Jednou, když Boží synové předstupovali před Jahva, přišel mezi nimi i Satan.“ (Job 1,6) V předešlých zamyšleních jsem se zabýval synkretismem katolického křesťanství a vodunu v Beninu, synkretismem islámu a vodunu v Mali a zatím okrajově také africkým čarodějnictvím, při čemž jsem opakovaně otevíral závažnou a značně nesnadnou problematiku tajemství zla a narážel na