Hošek se naučil tančit od C. S. Lewise

Hošek se naučil tančit od C. S. Lewise

HOŠEK, Pavel: Ve víru Velkého tance. Duchovní zkušenost přítomná v literárním díle C. S. Lewise. Brno: CDK 2021. ISBN 978-80-7325-525-1. Teolog a religionista Pavel Hošek, profesor působící na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, je zainteresované části veřejnosti již velmi dobře znám nejen díky svým předchozím třem publikacím, 

Evoluce jako cesta k Bohu

Evoluce jako cesta k Bohu

Františka Jirousová, Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin, Praha: Malvern 2020, 426 stran, ISBN 978-80-7530-281-6. Předložená monografie je zveřejněním upravené disertační práce na totožné téma, která byla obhájena na Filosofické fakultě UK v roce 2017. Opravdu velmi rozsáhlý, někdy až příliš literárně květnatý text 

Nadpřirozená moc ve službách nacismu

Nadpřirozená moc ve službách nacismu

KURLANDER, Eric, Hitlerova monstra: Třetí říše a nadpřirozeno, Praha: Academia 2021. ISBN 978-80-200-3123-5. Téma nadpřirozena a vývoje Německa koncem 19. století až do zániku Třetí říše je dlouhodobě velmi populární. Okultní a magické představy spojené s Německem před vládou a za vlády Adolfa Hitlera se objevují jako vděčný námět řady sci-fi 

Život vznešeného Kršny

Život vznešeného Kršny

Život vznešeného Kršny, ze sanskrtu přeložil Zdeněk Štipl, Praha: Academia 2021, 492 stran. Zkrácená verze této recenze je otištěna v časopisu Dingir 24 (3), 2021, str. 106–108. Sanskrtské výrazy je možné si ověřit např. ve slovníku zde. Život vznešeného Kršny je vlastně desátý oddíl (skandha स्कन्ध) spisu Bhágavatapurána 

Theléma Aleistera Crowleyho

Theléma Aleistera Crowleyho

Sebastián Jahič, Theléma Aleistera Crowleyho, Magie, mysticismus a etika Nového aeonu, Zvolen: Sol Noctis 2021. Aleister Crowley je patrně jednou z nejdůležitějších postav magie a okultismu minulého století a stal se dosti proslulým i v rámci širší kultury. V poslední době se mu začíná věnovat i zasloužená pozornost mezi badateli o dějinách západního esoterismu, 

Strhující zážitek křtu v Ravenně

Strhující zážitek křtu v Ravenně

Ivan Foletti & Zuzana Frantová: Mediální revoluce: Christianizace Evropy, Ravenna pátého století a jak obrazy mění dějiny. Brno: MUNI Press – Books & Pipes, 2021. 166 s. ISBN 978-80-7485-232-9. Christianizace římské říše mezi 3. a 5. stoletím je plodným historickým problémem. Rychlost a efektivita, s jakou se nové náboženství rozšířilo po impériu, si zaslouží 

Navštivte strážnickou synagogu!

Navštivte strážnickou synagogu!

Malé moravskoslovácké městečko Strážnice bývá oblíbenou turistickou destinací z mnoha důvodů, z nichž mezi nejznámější patří proslulý každoroční folklórní festival. Kromě něj láká ovšem i bohatá historie a malebná městská památková zóna. Málokdo ovšem už ví, že se v minulosti město mohlo pochlubit též židovskou čtvrtí, kde působil i slavný rabín 

Knižní dovětek k biografii Žižky profesora Čorneje se čte jako po másle!

Knižní dovětek k biografii Žižky profesora Čorneje se čte jako po másle!

Petr Čornej, Husitská revoluce ­– Stručná historie, Praha: Paseka 2021. Letos sedmdesátiletý historik Petr Čornej, jehož více než osmisetstránková biografie o Janu Žižkovi posbírala loni po právu několik literárních ocenění a jenž v současné době přednáší na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, se letos přihlásil s mnohem útlejší knihou Husitská