Magorské vydání Jirouse

Magorské vydání Jirouse

JIROUS, Ivan M. Magorské modlitby. Sestavil a doprovodil Martin C. Putna. Praha: Biblion, 2021. Malá edice klasiků, svazek 4. 293 s. 1 Svazek Magorských modliteb přináší 175 básní Ivana Martina Jirouse doplněných krátkými texty, které zvolil či sám napsal editor Martin C. Putna. Kniha, dle popisu na deskách, 

Poutník tváří v tvář jinakosti

Poutník tváří v tvář jinakosti

HAVELKA, Ondřej: Náboženský šok. Religiózní otřesy v odlišných náboženstvích a kulturách, mezináboženský dialog a praktická religionistika poutnickou perspektivou. Praha: nakladatelství Akbar 2021, 306 s. ISBN 978-80-906325-5-4.   V rámci recenzního řízení se mi do rukou dostala kniha teologa a cestovatele Ondřeje Havelky s názvem „Náboženský šok“. Tento autor je pravidelným čtenářům 

Stát se sirotkem patří k dospělosti

Stát se sirotkem patří k dospělosti

Alexander Levy, Sbohem, mami, sbohem, tati. Jak se vyrovnat se smrtí rodičů, Praha: Portál 2021. „Jsem přesvědčen, že mnozí z nás teprve po smrti rodičů dokážou dospět k individuálně vytříbenému chápání náboženství a samostatně se v této otázce rozhodovat. Můžeme si teprve tehdy vytvářet osobní vztah k božskému, protože teprve tehdy 

O procesu osvobození ženskosti

O procesu osvobození ženskosti

Marion Woodmanová: Odcházení z otcovského domu. Cesta k vědomému ženství. Praha: Malvern 2020. Tato kniha bývalé učitelky a později jungiánské (psycho)analytičky a autorky i jiných titulů s ženskou tematikou Marion Woodmanové (1928–2018) vyšla v originále již téměř před třiceti lety. A to je podstatná informace pro její čtení, protože z názvu by se mohlo 

Co přichází po sekularizaci?

Co přichází po sekularizaci?

Tomáš Havlíček, Kamila Klingorová a kol., Postsekularismus v Česku: Trendy a regionální souvislosti, Praha: P3K 2020, 172 stran. Kniha Postsekularismus v Česku vychází z nejnovějších sociologických průzkumů a nabízí aktuální pohled na českou společnost z hlediska současných trendů v oblasti postojů k víře, k církvi, ke spiritualitě a religiozitě. Tato kolektivní monografie je dílem početného autorského 

Invokace nové knihy Zdeňka Vojtíška o Hnutí Grálu v Československu 

Invokace nové knihy Zdeňka Vojtíška o Hnutí Grálu v Československu 

Významný český religionista Zdeněk Vojtíšek, docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, šéfredaktor časopisu o současné náboženské scéně Dingir a přední znalec alternatívních a nových náboženských směrů, který se dlouhodobě věnuje výzkumné a přednáškové činnosti v oblasti české náboženské scény s obzvláštním zřetelem na nová náboženská hnutí, vydal na počátku roku 

„Spiritistky“ nejsou o spiritismu

„Spiritistky“ nejsou o spiritismu

Klára Vlasáková a Juliána Chomová: Spiritistky. Praha: Lipnik 2020, 248 s. Je tomu přibližně 5 let, kdy se zejména českým internetem šířilo video, v němž roztřesená Kateřina Pondělíčková alias Archanděl Uriel z Liberce v doprovodu své spolupracovnice a bývalé sousedky Ilony Tobiášové sdělovala návštěvníkům svého semináře: „Nad naší planetou od 

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů

Jemelka, M., Štofaník, J., Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938). Praha: Academia, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2020, 496 s. Není tak časté, že se autorům podaří zaplnit mezeru v oboru a současně i uvést na pravou míru některá mezioborová klišé