Náboženství, moc a zneužití: vychází nový Dingir

Náboženství, moc a zneužití: vychází nový Dingir

Barokní malba na obálce Dingiru, který právě dnes vychází, nás uvádí doprostřed příběhu, který je součástí Bible pravoslavných a katolických křesťanů (jako 13. kapitola knihy Daniel). Italský malíř Massimo Stanzione (1585–1656) tímto olejem na plátně odkazuje k dramatické situaci, kdy se dva izraelští „starší“ (soudci židovské obce v Babylónii) 

Výstava „Stoletím unitářů“

Výstava „Stoletím unitářů“

Od 12. dubna do 30. dubna probíhá v prostorách pražské Unitarie v Anenské ulici výstava s názvem „Stoletím unitářů“. Výstava úzce souvisí se stoletým výročím unitářství v českých zemích (o němž jsme psali zde). Slavnostní otevření výstavy bylo zároveň zahájením oslav sto let organizovaného unitářského náboženství u nás. Oslavy probíhaly od 7. do 10. dubna 

Pandemie jako rána i příležitost: vychází nový Dingir

Pandemie jako rána i příležitost: vychází nový Dingir

Jedna z nejvíce fascinujících skutečností při studiu náboženství je bezesporu proměna jednotlivých tradic, vyplývající z jejich schopnosti přizpůsobit se měnícím se společenským podmínkám. „Svět se nevrátí k tomu, jaký býval, a už nikdy nebude takový,“ slyšíme často kolem sebe v souvislosti s odeznívající vlnou pandemie. Ani náboženská společenství (anebo alespoň jejich velká 

Brněnští unitáři zvou na výstavu

Brněnští unitáři zvou na výstavu

Náboženská společnost českých unitářů oslaví letos 100. výročí od svého založení a chystá bohatý program události. Jejich program je dostupný zde. Nyní probíhá v prostorách Křížové chodby brněnské Nové radnice putovní výstava „Století unitářů“ mapující historii české Unitarie. Vernisáž výstavy proběhla 4. března a byla spojena s uctěním památky významného člena 

Náboženský infoservis je tady už 5 let

Náboženský infoservis je tady už 5 let

Právě dnes je tomu pět let ode dne, kdy v Náboženském infoservisu vyšel úplně první článek. Zprávu „Vysoké tresty pro athoské mnichy “ připravil teolog, religionista a pravoslavný duchovní Miloš Mrázek, jenž také inicioval vznik tohoto projektu. Velkou měrou se totiž podílel na přípravě rubrik „info-servis“ a „události“ 

Další rozvoj internetové Religionistické encyklopedie

Další rozvoj internetové Religionistické encyklopedie

Zanedlouho tomu bude rok, kdy Ivan Štampach v Náboženském infoservisu představil a recenzoval pilotní část projektu vznikající internetové Religionistické encyklopedie. Ten pod záštitou Sociologického ústavu Akademie věd České republiky z pozice hlavního editora vede vysokoškolský pedagog a autor řady publikací v oboru sociologie náboženství Zdeněk R. Nešpor. V první fázi projektu 

Náboženský nacionalismus v novém Dingiru

Náboženský nacionalismus v novém Dingiru

Dnes vychází čtvrté číslo 24. ročníku religionistického časopisu o současné náboženské scéně Dingir, které se věnuje tématu náboženského nacionalismu. Při přípravě témat do časopisu Dingir je jeho redakční rada často zklamána tím, že v jednom čísle není možné pojednat zdaleka tolik jevů, kolik by si jich zvolené téma 

Vychází český mezináboženský kalendář

Vychází český mezináboženský kalendář

Dnes vychází v nakladatelství Dingir Mezináboženský kalendář pro rok 2022 křesťanského a občanského letopočtu. Obsahuje svátky pěti hlavních náboženských tradic (hinduismu, buddhismu, judaismu, křesťanství a islámu), přičemž křesťanství je rozděleno na východní a západní. Vedle těchto hlavních tradic jsou okrajově zmíněny i svátky drúzů a samaritánů. Naopak poměrně dost svátků je