Ondřej Havelka

Náboženství etiopských Mursiů – nedostupný bůh Tumwi a drsné přechodové rituály

Náboženství etiopských Mursiů – nedostupný bůh Tumwi a drsné přechodové rituály

Mursiové jsou surmickým etnikem žijícím na obou stranách hranice Jižního Súdánu a Etiopie ve velmi odlehlých oblastech těžko prostupného deštného lesa, přičemž většina z přibližně deseti tisíc Mursiů dnes žije na etiopské straně mezi řekami Omo a Mago, kam je podle jejich tradice dovedl dávný předek jménem Káwúlókóró. 

Temné postavy svatých Písem 2/2: livjátan a Abadon

Temné postavy svatých Písem 2/2: livjátan a Abadon

„V onen den Hospodin ztrestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem livjátana, hada útočného, livjátana, hada svinutého; zabije draka v moři.“ (Iz 27,1) „Nad sebou měly krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abadon – to znamená Hubitel.“ (Zj 9,11) Další ze zanedbávaných postav, které ke čtenáři promlouvají z knihovny 

Temné postavy svatých Písem 1/2: Baalzebub

Temné postavy svatých Písem 1/2: Baalzebub

„Je posedlý Baalzebubem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“ (Mk 3,22) Abrahamovská svatá Písma jsou plná mimořádně zajímavých postav, kterým se často nedopřává náležité pozornosti. Výkladové texty jdou obvykle po několika hlavních postavách a vedlejší spolutvůrce dramatu zhusta ignorují, čímž jistým způsobem celek zplošťují a čtenáře významně ochuzují. 

Čarodějové nigerijského náboženství juju sehrávají roli v organizování prostituce v Evropě

Čarodějové nigerijského náboženství juju sehrávají roli v organizování prostituce v Evropě

Společenská moc afrických čarodějů v jejich domovině není malá, ovšem jejich dosah se neomezuje pouze na Afriku: například rituální vraždy jsou v posledních letech tu a tam hlášeny z Velké Británie a Francie. Nigerijští čarodějové působící v rámci náboženství juju se chopili výnosné role spirituálního zajištění rozsáhlého organizovaného byznysu s prostitucí v Evropě, 

Dogonské náboženství: kontroverze při útesu Bandiagara

Dogonské náboženství: kontroverze při útesu Bandiagara

Dogoni jsou etnikem, jehož existence je úzce svázána s útesem Bandiagara – přibližně 150 km dlouhým a místy až 500 m vysokým terénním zlomem – v jižní části západoafrického Mali. Dogoni obývají hliněné vesnice vystavěné na horní a dolní hraně k útesu, ale i různě vysoko ve stěně a v neposlední řadě labyrint jeskyní 

Africké čarodějnictví 2/2: Současnost

Africké čarodějnictví 2/2: Současnost

Po předchozím ponoru do historie afrického čarodějnictví se posuneme do současnosti subsaharské Afriky. Mnozí Afričané míní, že čarodějnický útok má vždy osobní původ, pramení v osobě konkrétního čaroděje, který vysílá konkrétního zlého ducha proti oběti a nejedná se tedy o jakési neosobní zlo, které by nahodile postihlo oběť. 

Africké čarodějnictví 1/2: Kořeny

Africké čarodějnictví 1/2: Kořeny

Jednou z nemnoha bran pro vstup do současného afrického čarodějnictví je pro vnějšího zájemce fungujícího na programu židovsko-křesťanských či islámských kategorií konceptualizace osobního zla reprezentovaná božím andělem Satanem, jíž si funkčnost čarodějnictví dnes vysvětlují mnozí – nikoli ovšem všichni – afričtí křesťané a muslimové. Čaroděje často považují za 

Satan v abrahamovských svatých Písmech 3/3: muslimský Korán

Satan v abrahamovských svatých Písmech 3/3: muslimský Korán

  „…vzývají jen satana odbojného, jehož Bůh proklel. I řekl satan: „Věru si vezmu určitou část ze služebníků Tvých a dám jim zbloudit a vzbudím v nich vášně a nařídím jim, aby uřezávali uši dobytku, a nařídím jim, aby hyzdili stvoření Boží!“ Ten, kdo si bere satana jako ochránce místo Boha,