Pavel Hošek

Vyšla třetí Putnova „modlitební knížka“

Vyšla třetí Putnova „modlitební knížka“

Martin C. Putna: Jiří Langer – Jiří Orten, Modlitby českožidovské Mezi červnovými novinkami na poli české duchovní literatury vyniká knížka Martina C. Putny Modlitby českožidovské. Tato publikace navazuje na předchozí dvě „modlitební knížky“ z tvůrčí dílny profesora Putny: Skoro-modlitby Karla Čapka a Magorské modlitby Ivana Martina Jirouse. 

Nacionalismus je modloslužba: rozhovor rabínem Berkowitzem o válce a míru

Nacionalismus je modloslužba: rozhovor rabínem Berkowitzem o válce a míru

Židovský filosof a rabín Shumi Berkowitz působí jako předseda Konzervativní židovské obce v Praze. Pane rabíne, na Ukrajině je válka. Děje se něco, co si většina z nás neuměla představit. Na co myslíte, když sledujete zprávy? Oba moji rodiče se narodili na Ukrajině. Je to pro mě velmi 

Dvojí způsob víry

Dvojí způsob víry

Židovský filozof Martin Buber napsal studii Dvojí způsob víry za pohnutých okolností. Říká o tom: „Tuto knihu jsem napsal v Jeruzalémě za dnů takzvaného obléhání nebo spíše v něm propuknuvšího chaosu ničení. Začal jsem bez osnovy, čistě z pocitu, že je to mým úkolem, a přesně tak se řadily k sobě 

Richard Rohr a tajemství zla

Richard Rohr a tajemství zla

Nová knížka Richarda Rohra Svět, tělo a ďábel (Barrister & Principal, 2021) jistě potěší všechny věrné čtenáře tohoto františkánského teologa, jehož knihy se v České republice staly neobyčejně populární duchovní četbou. V útlé studii, která vyšla z Rohrovy tvůrčí dílny v roce 2019, a představuje tedy zcela aktuální podobu jeho myšlení, 

Rozhovor s rabínem Shumim Berkowitzem o chasidské duchovní cestě a současné kultuře

Rozhovor s rabínem Shumim Berkowitzem o chasidské duchovní cestě a současné kultuře

Židovský filosof a rabín Shumi Berkowitz působí jako předseda Konzervativní židovské obce v Praze. Pane rabíne, jak byste charakterizoval osobitý přínos chasidského učení? Chasidismus není náboženství, je to způsob života. Baal Šem Tov, zakladatel chasidismu, nepřinesl novou podobu náboženství. Inicioval hnutí duchovní obrody. Toto hnutí pak ovlivnilo 

Milan Balabán o Václavu Havlovi a jeho víře

Milan Balabán o Václavu Havlovi a jeho víře

U příležitosti desátého výročí úmrtí Václava Havla stojí za to připomenout pozoruhodnou studii Havlova vztahu k víře, jejímž autorem byl profesor religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Milan Balabán. Jak napovídá název studie Víra (u) Václava Havla. Noetický sestřih Havlových Dopisů Olze, jedná se o teologickou 

Krize jako příležitost k proměně

Krize jako příležitost k proměně

V sobotu 23. října 2021 proběhla v refektáři Emauzského kláštera v Praze konference pořádaná Českou křesťanskou akademií, nazvaná Role institucí v čase krize. Organizátorům konference se podařilo oslovit a získat opravdu pozoruhodnou sestavu řečníků. Volba přednášejících a panelistů se jedním slovem osvědčila, program konference byl neobyčejně bohatý a zpětná vazba ze strany účastníků 

„Sú životné situácie, v ktorých sa ocitnete ani nie z vlastnej vôle“ – rozhovor s emeritním arcibiskupem Róbertem Bezákem

„Sú životné situácie, v ktorých sa ocitnete ani nie z vlastnej vôle“ – rozhovor s emeritním arcibiskupem Róbertem Bezákem

Od dnešního dne je na internetu avizováno nové číslo časopisu Dingir (3/2021) s tématem „Náboženství na Slovensku II.“. Čtenáře může do tohoto tématu uvést rozhovor s emeritním arcibiskupem Róbertem Bezákem. Mons. Róbert Bezák (*1960) je slovenský kněz a řeholník. Roku 2009 se stal arcibiskupem Trnavské arcidiecéze. Jeho působení