Ženy mohou v římskokatolické církvi nově zastávat službu akolyty a lektora

Ženy mohou v římskokatolické církvi nově zastávat službu akolyty a lektora

V současném křesťanstvu probíhá spor o službu žen v církvi. V některých protestantských církvích se objevovaly první ženy v kazatelské či pastorské službě již od 18. století. V posledních desetiletích se postupně prosazuje služba žen i v v těch z nich, které zachovaly služebné kněžství v třístupňové hierarchii, tedy službu biskupů, presbyterů a jáhnů s apoštolskou posloupností. Tak tomu 

Nespočet diamantů Fráni Drtikola

Nespočet diamantů Fráni Drtikola

„Jinak hleďte co nejdříve na moji formu zapomenout, ale nezapomeňte, co jsem vás všechny učil. Slova, která jsem mluvil, ať ve vás obživnou. Jinak mě nikde nehledejte – jsem všude – také tedy ve vás – v Učení.“ – Z Drtikolovy poslední vůle. V tomto roce si připomínáme 

Sto let od narození Felixe M. Davídka

Sto let od narození Felixe M. Davídka

Dnes je to sto let ode dne, kdy se v Chrlicích (dnes součást Brna) narodil Felix Maria Davídek, který se významně podílel na životě římskokatolické církve v jejích utajených aktivitách za komunistického režimu. Davídek byl jedním z tajně vysvěcených biskupů. Byla to jedna z reakcí na politiku režimu vůči 

Náboženství v oblasti řeky Eufrat – po biblickém veletoku časem a prostorem I.

Náboženství v oblasti řeky Eufrat – po biblickém veletoku časem a prostorem I.

Sumerská sexuální bohyně Inanna, akkadský bůh Šamaš, řecký bůh Zeus, Trojjediný Bůh křesťanů nebo Alláh muslimů – ti všichni mají na Blízkém východě jednu významnou spojnici: řeku Eufrat. Největší a nejvýznamnější řeka Blízkého východu – téměř 3000 km dlouhý Eufrat – napájela nejstarší známé kultury světa, 

František Kahuda – ministr pro alternativní vědu

František Kahuda – ministr pro alternativní vědu

Před 110 lety, 3. ledna 1911 se narodil významný československý politik, fyzik a pedagog prof. RNDr. PaeDr. František Kahuda, CSc. Umožnil na akademické půdě i v období komunistického režimu výzkum v oblastech dříve náležejících spíše do magie a hermetismu. V letech 1954–1963 působil jako ministr školství a v letech 1967–1987 byl jedním z hlavních propagátorů 

Nový rok – Oslavy tisíce tváří

Nový rok – Oslavy tisíce tváří

Snad o žádném jiném svátku nemůžeme říci, že by jej slavila téměř každá kultura na světě, jako o oslavě konce stávajícího a příchodu nového kalendářního roku. Různé kultury slaví počátek nového roku nejméně čtyři tisíce let. Dnes většina slavností začíná 31. prosince (Silvestr), tedy v poslední den gregoriánského kalendáře, a pokračuje 

„Doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší a přijmi s úsměvem to, co přijde.“

„Doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší a přijmi s úsměvem to, co přijde.“

Asi sto let po vzniku výrazného novokřtěneckého hnutí tzv. mennonitů, založeného v 16. století Menno Simonsem, usoudil jeden z mennonitských kazatelů, že se toto hnutí stává příliš liberálním a že je potřeba se vrátit ke kořenům a původní přísnosti hnutí. Tento muž se jmenoval Jakob Ammann (1644–1730) a jeho následovníci museli z Evropy v důsledku 

Neprotančený slunovrat

Neprotančený slunovrat

„Půjdeme krok za krokem, tvar za tvarem, rytmus za rytmem a budeme pronikat vrstvami těla – fyzickými i energetickými – do hlubin své podstaty – pozemské i nadzemské. Dáme do pohybu vesmír svého těla, aby se propojil se slunovratovým tancem vesmíru. Budeme tančit pospolu – citlivě, pokorně a vytrvale