Richard Rohr a tajemství zla

Nová knížka Richarda Rohra Svět, tělo a ďábel (Barrister & Principal, 2021) jistě potěší všechny věrné čtenáře tohoto františkánského teologa, jehož knihy se v České republice staly neobyčejně populární duchovní četbou.

V útlé studii, která vyšla z Rohrovy tvůrčí dílny v roce 2019, a představuje tedy zcela aktuální podobu jeho myšlení, najde pozorný čtenář celou řadu motivů, které zná ze starších Rohrových prací, zejména pak ze dvou rozsáhlejších teologických textů, které v uplynulých letech vyšly také v českém překladu, a sice Božský tanec. Trojice a vaše proměna a Univerzální Kristus.

Pro milovníka Rohrova autorského stylu a myšlenkového naladění představuje knížka Svět, tělo a ďábel vítaného společníka při duchovním rozjímání a novém promýšlení biblických a teologických výpovědí o povaze zla, utrpení a pokušení.

Rohr v této knížce, na rozdíl od některých svých obecněji koncipovaných prací, pozorně sleduje konkrétní novozákonní výpovědi o původu a tajemství zla a hříchu. Nabízí ovšem docela originální a neoposlouchané možnosti jejich výkladu, které mohou být občerstvující a inspirující zejména pro ty, kdo nejdůležitější výpovědi novozákonních svědků (zejména pavlovských a janovských spisů) na téma naznačené názvem knížky znají a nevědí si s nimi rady.

Rohrovo spolehlivě osvěžující a metodicky nekonformní čtení Bible „proti srsti“ (a často proti setrvačnosti dosavadních dějin výkladu) nabízí osvobozující alternativy porozumění některým základním článkům křesťanské věrouky a také životní praxe.

Na druhou stranu se zdá, že čtenář nezasvěcený do Rohrova způsobu myšlení má oproti těm, kdo jeho ostatní knihy znají a studují, jistou nevýhodu. Vzhledem k úspornému stylu a hutným formulacím v útlé, pouhých sto stran čítající knížce Svět, tělo a ďábel, může čtenář postrádat některé souvislosti, které Rohr podrobně vysvětluje ve svých starších knihách.

Vedle doporučení svěžího dílka Svět, tělo a ďábel tak nelze než doporučit četbu starších Rohrových prací jako je Radikální milost (Vyšehrad, 2005), Na prahu proměny (Vyšehrad, 2017), Božský tanec (Barrister & Principal, 2018), Univerzální Kristus (Barrister & Principal, 2020) či Číst Bibli jako Ježíš (Barrister & Principal, 2021). V těchto Rohrových textech přicházejí ke slovu mnohé souvislosti a předpoklady teologických perspektiv, které jsou v knize Svět, tělo a ďábel pouze letmo naznačeny.

Náhledová fotografie Richarda Rohra v Praze 1. ledna 2008: Svobodat, Wikimedia Commons.

Související články:

Univerzální Kristus pro naši dobu

Hošek se naučil tančit od C. S. Lewise

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments