Vyšla třetí Putnova „modlitební knížka“

Martin C. Putna: Jiří Langer – Jiří Orten, Modlitby českožidovské

Mezi červnovými novinkami na poli české duchovní literatury vyniká knížka Martina C. Putny Modlitby českožidovské. Tato publikace navazuje na předchozí dvě „modlitební knížky“ z tvůrčí dílny profesora Putny: Skoro-modlitby Karla Čapka a Magorské modlitby Ivana Martina Jirouse.

Modlitby českožidovské představují komentovaný výběr ukázek z díla českožidovských spisovatelů a básníků s duchovním přesahem. Především jde o dílo Jiřího Langera a Jiřího Ortena, ale spolu s nimi také o duchovně laděné texty řady dalších židovských nebo židovství blízkých literátů. Kniha Modlitby českožidovské tvoří s předchozími dvěma Putnovými „modlitebními knížkami“ pozoruhodnou a žánrově originální trilogii.

V případě Modliteb českožidovských Putna rozhodně nezůstává v roli editora. Vedle výběru ukázek z pramenných textů, opatřených komentářem, se jedná o zcela původní tvůrčí počin. Nejen proto, že svůj výběr modliteb a básní opatřuje rozsáhlou studií věnovanou českožidovským básníkům a vlastním překladem článku Salomona Kohna Jak Židé přišli do Čech. Také proto, že ve své knize zvolil tematické uspořádání pramenných textů podle svátků židovského náboženského roku a jejich významu v židovské tradici. Čtenář tedy může Modlitby českožidovské číst skutečně jako tradiční modlitební knihu, jako průvodce svátky a památnými dny v průběhu jednotlivých ročních období.

Tak jako ve Skoro-modlitbách Karla Čapka a v Magorských modlitbách Ivana Martina Jirouse i v této třetí „modlitební knížce“ Putna oslovuje čtenáře především jako duchovní průvodce a angažovaný souputník. Až potom jako akademik a znalec problematiky. S duchovně laděnými texty Jiřího Langera, Jiřího Ortena a dalších židovských literátů pracuje tvořivě, nekonvenčně, ano, jak sám říká, hravě. Literární kvality knihy tedy nejsou omezeny na citované ukázky pramenných textů. Také Putnovo osobité a tvůrčí uchopení látky je nedílnou součástí celkového ladění a vyznění knihy.

Dílko považuji za velmi zdařilé. Zdá se, že Martin C. Putna vládne mimořádným nadáním otevírat čtenářům duchovní rozměr (a někdy opravdu netušené duchovní hloubky) české literatury, prózy i poezie. Tento žánr zřejmě dokonale odpovídá Putnově vnitřnímu ustrojení. A také jeho odborné způsobilosti. Vzdělán v teologii, religionistice, literatuře i historii, zasvěceně doprovází čtenáře na cestě objevování významového bohatství díla českých spisovatelů a básníků. S mimořádnou citlivostí vůči duchovnímu rozměru jejich tvorby.

Nezbývá než doufat, že z dosavadní trilogie Putnových „modlitebních knížek“ se vyvine celá samostatná ediční řada. Kniha vyšla v nakladatelství Biblion, v rámci Malé edice klasiků. Veřejnosti byla představena 1. června 2022 v Maiselově synagoze v Praze.

Náhledová fotografie: Twitter Martina C. Putny.

Související recenze:

Magorské vydání Jirouse

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments