Náboženský svět v roce 2021

Náboženský svět v roce 2021

Následující výběr událostí právě uplynulého roku 2021 i jejich interpretace je nutně subjektivní. Doplnění a upřesnění jsou vítána v komentářích pod tímto článkem.   V české společnosti klid Pouze v jedné ze tří největších českých církví – v Církvi českobratrské evangelické – došlo ke změně ve vedení. Synod zvolil 21. května synodním 

Osamocený myslitel Bohdan Chudoba zemřel před 40 lety

Osamocený myslitel Bohdan Chudoba zemřel před 40 lety

Historik, sociolog, publicista, spisovatel a politik Bohdan Chudoba je charakterizován v článku Martina C. Putny jako „osamocený myslitel s teoretickým zázemím na křesťanském Východě“. Ke 40. výročí jeho smrti připravil Filip Válek následující medailon a úryvek z Chudobovy knihy Vím, v koho jsem uvěřil. Jedná se o soubor esejů z roku 1980, který 

Miloš Čech – budovatel mostů mezi českým a německým starokatolictvím

Miloš Čech – budovatel mostů mezi českým a německým starokatolictvím

Starokatolická církev na našem území v 19. a v první polovině 20. století byla převážně německojazyčným fenoménem. Přesto se ale vzpírá jednoznačné národnostní klasifikaci a schematizaci, naopak, neustále přinášela osobnosti a situace, které více či méně ostrou národnostní linii překračovaly. Příkladem může být její první správce biskupství Miloš Čech – nebo též Amandus 

Advent, rasa a intimita inkarnace

Advent, rasa a intimita inkarnace

Robert P. Jones – výkonný ředitel a zakladatel Veřejného náboženského výzkumného institutu – podává zajímavou zprávu o dění na Americké katolické univerzitě (Catholic University of America). V kapli tamní právnické fakulty visel obraz nazvaný „Mama“, vytvořený ve stylu odkazujícímu k pietě. Styl těchto piet vyjadřuje lítost a soucit tak, jak je 

Armáda spásy: v 92 státech světa, ale ne v Československu

Armáda spásy: v 92 státech světa, ale ne v Československu

V minulém díle seriálu o náboženských spolcích zlikvidovaných komunistickou mocí za pomoci zákona 68/1951 Sb. (více o něm v prvním díle) jsme se věnovali spolkům, vycházejícím z antroposofie. Stoupenci učení Rudolfa Steinera dobu komunistické vlády přežili a ve svobodných poměrech se jim za pomoci zahraničních (německých) kolegů podařilo činnost obnovit. Také 

Kwanzaa – oslava panafrické kultury v čase vánočním

Kwanzaa – oslava panafrické kultury v čase vánočním

Kwanzaa, která se každoročně slaví mezi 26. prosincem a 1. lednem, je uměle vytvořená novodobá americká panafrická kulturní oslava a svátek, jehož cílem je podpořit sociální, kulturní a ekonomickou strukturu afroamerické komunity v USA posílením jejího spojení s původní africkou kulturou a kořeny. Kwanzaa vznikla poměrně nedávno, v roce 1966, po nepokojích, které nejsilněji zasáhly 

O kněžích a sektářích v historii a v době covidové

O kněžích a sektářích v historii a v době covidové

Stalo se již trendem referovat o probíhající pandemii onemocnění COVID-19 v termínech souvisejících s náboženstvím někdy doslovně, jindy metaforicky. Politický komentátor Petr Honzejk napsal ve svém komentáři, publikovaném 3. prosince, že stoupenci antivaxinačního hnutí představují jakési (kvazi-)náboženství, proti němuž nelze argumentovat vědecky, protože je ve své podstatě iracionální. Na 

Islámská čítanka oceněna

Islámská čítanka oceněna

Univerzita Karlova každý rok oceňuje nejlepší učebnice Cenou Jaroslava Jirsy. Ocenění je pojmenováno po dlouholetém řediteli Nakladatelství Karolinum a je udělováno ve třech kategoriích. Publikace musí vyjít poprvé v předchozím kalendářním roce. Letos byla cenou v kategorii společenskovědních a humanitních oborů oceněna „Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví“ (FF