Ráchel Polohová

Smrt a pohřeb rabína Kanievského

Smrt a pohřeb rabína Kanievského

„Princ Tóry“ nebo jednoduše „reb Chajim“, tak byl nazýván rabín Chajim Kanievsky svými věřícími napříč ortodoxní židovskou komunitou nejen v Izraeli. Rabín, který byl hlavou tzv. litevských ultraortodoxních chasidů v Izraeli, zemřel ve svém domě v Bnej Brak na Šušan Purim (den, kdy se slaví svátek Purim v Jeruzalémě a případně 

Hilula v Meronu

Hilula v Meronu

Meron je malé městečko na severu Izraele v Horní Galileji čítající zhruba tisícovku obyvatel. Během celého roku však do tohoto horského městečka přichází množství poutníků a dvakrát do roka se počet lidí zde navýší o desítky až stovky tisíc. Jejich cílem je hrob Šim‘ona bar Jochaje (1. století), který 

Nejvyšší izraelský soud uznal neortodoxní konverzi

Nejvyšší izraelský soud uznal neortodoxní konverzi

Izraelské občanství podmíněné židovským statusem a otázky ohledně jeho uznání jsou velkým a mocně diskutovaným tématem od samého počátku existence Státu Izrael. Ruku v ruce s myšlenkou založení židovského státu vznikal problém definice židovství a židovského statusu. Šlo pochopitelně o otázku zcela zásadní, protože „židovský“ stát chtěl ze své podstaty všem 

Chanuka 5781 – svátek naděje a zázraku

Chanuka 5781 – svátek naděje a zázraku

Hnutí Chabad je patrně nejrozšířenější a nejviditelnější chasidské společenství. Svá centra má v zemích celého světa a od roku 1996 působí také v Praze. Jednou z charakteristik chabadského hnutí je jakási misie mezi „vlažnými“ židy, tedy mezi lidmi židovského původu, kteří na své kořeny zapomněli, nebo o nich ani nevědí a nežijí 

Karaité: neúplní židé?

Karaité: neúplní židé?

Zajímavou informaci poskytl na začátku tohoto měsíce Židovský tiskový a informační servis: ve švýcarském Eglisau byl otevřen bohoslužebný dům, patřící židovskému společenství karaitů (zde). Kdo jsou karaité a jak se jim daří v Izraeli? Na to odpovídá následující článek. (redakce) Ramla je téměř osmdesátitisícové město ve středu Izraele, 

Panna z Ludmiru: jediná žena, která se těšila postavení chasidského cadika

Panna z Ludmiru: jediná žena, která se těšila postavení chasidského cadika

V čele chasidských dvorů či dynastií stojí chasidský rebe. Tento rebe, nebo také „cadik“, je prostředníkem mezi běžnými chasidy a Bohem, bývá mu prokazována až posvátná úcta a často jsou mu tradicí připisovány i jisté nadpřirozené schopnosti. V duchovním životě a praxi chasidů hraje rebe nezastupitelnou úlohu. Tuto funkci, podobně jako jakoukoliv 

Ezkera: Nejdelší známý nigun slaví 110. výročí

Ezkera: Nejdelší známý nigun slaví 110. výročí

Článek se vztahuje k tématu „Současná hudba a náboženství”, k němuž patří i souhrnný playlist zde.  Nigun je zvláštní druh duchovní hudby chasidských židů. Má ústřední místo v mystické praxi chasidů a hraje nesporně důležitou roli v jejich komunikaci s Bohem nebo komunikaci s jejich rebem, tedy chasidským cadikem (více o chasidské praxi zpěvu nigunů zde). Název 

Lag ba-omer v době koronavirové

Lag ba-omer v době koronavirové

Většina světa už dlouhé týdny žije ve stínu pandemie nového koronaviru. Jsme nuceni měnit své zvyky a běžné činnosti přizpůsobovat nařízením a omezením, která jsou s tím spojena. O tom, že se tyto restrikce dotkly i židovských náboženských pravidel, jsme již psali například v souvislosti s mezuzami zde. Po týdnech přísných karanténních opatření,