Autor: Ráchel Polohová

Nejvyšší izraelský soud uznal neortodoxní konverzi

Nejvyšší izraelský soud uznal neortodoxní konverzi

Izraelské občanství podmíněné židovským statusem a otázky ohledně jeho uznání jsou velkým a mocně diskutovaným tématem od samého počátku existence Státu Izrael. Ruku v ruce s myšlenkou založení židovského státu vznikal problém definice židovství a židovského statusu. Šlo pochopitelně o otázku zcela zásadní, protože „židovský“ stát chtěl ze své podstaty všem 

Chanuka 5781 – svátek naděje a zázraku

Chanuka 5781 – svátek naděje a zázraku

Hnutí Chabad je patrně nejrozšířenější a nejviditelnější chasidské společenství. Svá centra má v zemích celého světa a od roku 1996 působí také v Praze. Jednou z charakteristik chabadského hnutí je jakási misie mezi „vlažnými“ židy, tedy mezi lidmi židovského původu, kteří na své kořeny zapomněli, nebo o nich ani nevědí a nežijí 

Karaité: neúplní židé?

Karaité: neúplní židé?

Zajímavou informaci poskytl na začátku tohoto měsíce Židovský tiskový a informační servis: ve švýcarském Eglisau byl otevřen bohoslužebný dům, patřící židovskému společenství karaitů (zde). Kdo jsou karaité a jak se jim daří v Izraeli? Na to odpovídá následující článek. (redakce) Ramla je téměř osmdesátitisícové město ve středu Izraele, 

Panna z Ludmiru: jediná žena, která se těšila postavení chasidského cadika

Panna z Ludmiru: jediná žena, která se těšila postavení chasidského cadika

V čele chasidských dvorů či dynastií stojí chasidský rebe. Tento rebe, nebo také „cadik“, je prostředníkem mezi běžnými chasidy a Bohem, bývá mu prokazována až posvátná úcta a často jsou mu tradicí připisovány i jisté nadpřirozené schopnosti. V duchovním životě a praxi chasidů hraje rebe nezastupitelnou úlohu. Tuto funkci, podobně jako jakoukoliv 

Ezkera: Nejdelší známý nigun slaví 110. výročí

Ezkera: Nejdelší známý nigun slaví 110. výročí

Článek se vztahuje k tématu „Současná hudba a náboženství”, k němuž patří i souhrnný playlist zde.  Nigun je zvláštní druh duchovní hudby chasidských židů. Má ústřední místo v mystické praxi chasidů a hraje nesporně důležitou roli v jejich komunikaci s Bohem nebo komunikaci s jejich rebem, tedy chasidským cadikem (více o chasidské praxi zpěvu nigunů zde). Název 

Lag ba-omer v době koronavirové

Lag ba-omer v době koronavirové

Většina světa už dlouhé týdny žije ve stínu pandemie nového koronaviru. Jsme nuceni měnit své zvyky a běžné činnosti přizpůsobovat nařízením a omezením, která jsou s tím spojena. O tom, že se tyto restrikce dotkly i židovských náboženských pravidel, jsme již psali například v souvislosti s mezuzami zde. Po týdnech přísných karanténních opatření, 

Nelíbejte mezuzu

Nelíbejte mezuzu

Strach z nákazy virem COVID-19 ovlivnil i židovské náboženské zvyky Na veřejích každého židovského domu najdeme tzv. mezuzu. Jde o malou uzavřenou schránku s biblickými verši vepsanými na pergamenu uvnitř, které deklarují židovskou víru a Boží zaslíbení (Deuteronomium 6, 4-9 a 11, 13-21). Už samotný text uvádí přikázání zapsat si tato slova