Už čtyřicet let v království nebes: roku 1984 byla založena církev Šinčchondži

Přesně před 40 lety, 14. března 1984, nastalo „nové nebe a nová země“ a vznikla církev Šinčchondži, v níž se „nové nebe a nová země“ realizuje a jejíž název je vykládán právě těmito slovy. Milénium (Tisíciletá říše) už tedy existuje; zatím ovšem pouze v tomto církevním společenství. Po celém světě se rozšíří, jakmile na Zemi sestoupí „Nový Jeruzalém“. To se stane už velmi brzy, ještě za života zakladatele a předsedy církve, Man Hee Leeho (*1931). Více o mileniální nauce církve Šinčchondži je zde a zde.

Vznik Šinčchondži roku 1984 byl výsledkem řetězce dějů, které se dotýkaly Man Hee Leeho a které on interpretoval ve světle svého porozumění knize Zjevení Janovo, jež je součástí křesťanského kanonického Nového zákona. Tento řetězec začíná roku 1966, kdy Ježíš – jak Man Hee Lee napsal – „poslal sedm poslů v roli svítilen, aby připravili cestu pro jeho [Ježíšovu] práci v době jeho [Ježíšova] druhého příchodu“.[1] Tuto událost Man Hee Lee lokalizoval do Chrámu svatostánku svědectví na úpatí hory Cheonggye, která leží ve městě Kwačchon (Gwacheon) v Jižní Koreji, a spojil ji s textem 1. kapitoly knihy Zjevení Janovo jako s naplněním toho,[2] co v této knize považoval za proroctví. Chrám patřil Církvi svatostánku svědectví, novému náboženskému hnutí, založenému v tomto roce pastorem Joo Yae Julem. Na své duchovní cestě Man Hee Lee došel právě do této církve, a to poté, co v 17 letech konvertoval ke křesťanství, stal se baptistou a po necelých deseti letech přešel do Církve olivovníku. Po dalších asi deseti letech se připojil k nové Církvi svatostánku svědectví.[3]

Zmíněných sedm poslů bylo však podle Man Hee Leeho roku 1979 svedeno satanem a nikolaity (osobami vystupujícími ve 2. kapitole knihy Zjevení Janovo). Ježíš proto vyvolil tohoto roku Man Hee Leeho jako „nového Jana“ a ukázal mu, že události v Chrámu svatostánku svědectví odpovídají tomu, co je napsáno ve Zjevení Janově.[4] Tehdy už měl Man Hee Lee údajně za sebou první kontakt s Ježíšem, který ho roku 1977 měl „pomazat jako zaslíbeného pastýře“.[5] Podobně jako Jan, autor knihy Zjevení, poslal mezi lety 1979 a 1983 i Man Hee Lee jako „nový Jan“ dopisy sedmi sborům. Roku 1980 „dostal od anděla malou knihu“; vinou jiných lidí ale nebyla publikována.[6] Na podzim téhož roku se Man Hee Lee podle svých slov ocitl ve vězení kvůli „dosvědčování slova“ a propuštěn byl následujícího roku 1981.[7]

V té době došlo v Církvi svatostánku svědectví k velkému zklamání, když se neuskutečnil druhý příchod Ježíšův, předpověděný na rok 1980. Po zklamání se vedení církve s většinou členů rozhodli roku 1981 přijmout kalvínské vyznání víry a stát se součástí etablované presbyterní církve. Man Hee Lee s tímto vývojem nesouhlasil, kalvínské vyznání označil za „ideologii satana“[8] a představitele církve za „šelmu s číslem 666“ podle symbolického označení toho, kdo „svádí obyvatele země“[9] v textu 13. kapitoly knihy Zjevení Janovo. Od konce roku 1982 a v průběhu roku 1983 Man Hee Lee údajně vybojoval „hroznou bitvu“.[10] Pak už bylo mohlo být 14. března 1984 ustanoveno dvanáct kmenů podle 7. kapitoly Zjevení. Tak nastalo „nové nebe a nová země“ viditelné v novém společenství s plným názvem „Ježíšova církev Šinčchondži – Chrám svatostánku svědectví“ a podle Man Hee Leeho se naplnila slova z 11. kapitoly knihy Zjevení.[11] Druhou částí názvu společenství je vyjádřena návaznost na zaniklou církev a kontinuita celého řetězce dějů, které zakladatel a předseda Man Hee Lee a jeho následovníci vztahují ke Zjevení Janovu, poslední knize křesťanské Bible.

Poznámky:

[1] ADVOCATE – MANHEE LEE, The Secrets of the Kingdom of Heaven: The Physical Fulfillment of Revelation, Shincheonji Press: 2015, s. 91.

[2] Tamtéž.

[3] KIM, David W. – BANG, Won-il, Guwonpa, WMSCOG, and Shincheonji: Three Dynamic Grassroots Groups in Contemporary Korean Christian NRM History, Religions 19. 3. 2019, s. 9.

[4] ADVOCATE – MANHEE LEE, The Secrets… s. 91.

[5] Physical Fulfillment of Revelation, interní výukový dokument církve Šinčchondži.

[6] ADVOCATE – MANHEE LEE, The Creation of Heaven and Earth, Shincheonji Press: 2014, s. 210.

[7] Tamtéž.

[8] Tamtéž, s. 399

[9] Bible, Zjevení Janovo 13:14.

[10] ADVOCATE – MANHEE LEE, The Creation… s. 210–211.

[11] Tamtéž, s. 211.

Náhledová fotografie Man Hee Leeho: New Zealand Herald.

Psali jsme v Dingiru:

téma Korejští misionáři ve světě a u nás, Dingir 25 (3), 2022.

Zdeněk Vojtíšek, Nové nebe na zemi. Korejské nové náboženské hnutí Sinčchondži expandujeDingir 18 (3), 2015, s. 78–81.

Zdeněk Vojtíšek, Milenialismus v církvi Sinčchondži, Dingir 25 (3), 2022, s. 98–101.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments