Chanuka 5781 – svátek naděje a zázraku

Hnutí Chabad je patrně nejrozšířenější a nejviditelnější chasidské společenství. Svá centra má v zemích celého světa a od roku 1996 působí také v Praze. Jednou z charakteristik chabadského hnutí je jakási misie mezi „vlažnými“ židy, tedy mezi lidmi židovského původu, kteří na své kořeny zapomněli, nebo o nich ani nevědí a nežijí náboženským životem podle pravidel halachy (židovského náboženského práva). Také proto se snaží být chabadští rabíni a chabadská společenství otevřená, přístupná lidem z okolí, působit viditelně a neuzavírat se případným zájemcům. Do této snahy zapadá i veřejné rozsvěcení obří chanukije (osmiramenného svícnu) o svátku Chanuka – tzv. svátku světel, který připadá na prosinec, obvykle do období adventu nebo okolo Vánoc. Tuto činnost pak ještě umocňuje fakt, že podle židovské tradice by se měla Chanuka, svátek zázraku oleje, který vydržel hořet v Chrámu po osm dní, slavit veřejně (více o tom zde). Proto bývá také chanukije v židovských domácnostech obvykle umístěna na okno, případně jiné dobře viditelné místo.

S tradicí veřejného rozsvěcení chanukije začal Manis Barash, rabín pražské chabadské synagogy Ahavat Josef, již ve druhém roce svého působení v České republice. Od roku 2001 pak už tradičně obří chanukový svícen zaujímá své místo na veřejném prostranství před Rudolfinem a k jeho rozsvěcení, obvykle na první den osmidenního svátku Chanuka, je pořádána veřejná slavnost.

Letošní rok nebyl výjimkou a ani pandemie koronaviru, která už téměř rok sužuje celý svět, tuto tradici nepřerušila. Přes to však bylo letošní zažehnutí prvního chanukového světla ve čtvrtek 10. prosince večer v mnoha ohledech jiné a okolnosti současné situace nešly opominout. Ačkoli je Chanuka radostným svátkem, první rabínova slova patřila památce zesnulých a celé shromáždění bylo zahájeno minutou ticha za 9 tisíc obětí koronaviru v České republice.

Jako vždy se události zúčastnily osobnosti a zástupci české vlády nebo hlavního města Prahy. Chybět nemohl samozřejmě ani velvyslanec Státu Izrael v České republice, jeho excelence Daniel Meron. Ten ve svém proslovu zmínil zázrak, za který považuje očkování proti viru COVID-19, jež má být v Izraeli zahájeno právě v těchto dnech. Váženým hostem byl však zcela výjimečně také MUDr. David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Právě tato nemocnice obdržela v uplynulých dnech od pražského chabadského centra Maharal pomoc a děkovné balíčky pro své zaměstnance. Dr. Feltl byl poctěn zapálením pomocného světla na devátém rameni svícnu (tzv. šamaš). Světlo k prvnímu dni Chanuky pak zapálil rabín Barash, který také spolu se svým malým synem přednesl předepsaná požehnání.

Chasidská a jiná ultraortodoxní židovská společenství zastoupená převážně v Izraeli a USA jsou známa svým vesměs přezíravým postojem k nebezpečí nákazy koronavirem, a především k protiepidemickým nařízením (více o tom jsme již také psali zde nebo zde). Poněkud v kontrastu s tím stojí akce pražských chabadských chasidů, která proběhla v centru Prahy zcela poklidně, za účasti menšího množství osob v rozestupech a s rouškami, zabezpečená již preventivně rozdělením prostranství do sektorů pro omezený počet osob a odehrávající se zcela podle platných vládních opatření. Každý rok doprovází toto veřejné rozsvěcení veselé oslavy s tancem a hudbou, které pak obvykle pokračují až do noci v chabadském centru Maharal. Letos však celá akce netrvala déle než půl hodiny a po jejím skončení se lidé rozešli zpět do svých domovů. Veřejné rozsvěcení chanukije v Praze se odehrálo v duchu neutuchající naděje v brzký konec epidemie a s respektem k lidem stojícím v první linii boje proti ní.

Náhledová fotografie: autorka.

Související články:

Chanuka – oslava osvobození v rodinném kruhu.

Rozsvícení menory a zahájení oslav Chanuky 5779 – 2018.

Židé v Praze oslavili Chanuku.

Lag ba-omer v době koronavirové.

Korona versus judaismus.

Nelíbejte mezuzu.

Skončí to hned po Pesachu: korona podle gematrie.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments