Arthur Gaeth, zakladatel misie „mormonů“ v Československu

Ze slavnostního výkopu nové modlitebny minulý pátek a sobotu (referovat o něm budeme v Náboženském infoservisu ve čtvrtek 18. dubna) by měl jistě radost první misijní prezident Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD) na našem území – Arthur Gaeth (1905–1984). Dnes je to 40 let ode dne, kdy zemřel.

Arthur Gaeth.

Roku 1929 byla po dlouhém naléhání jedné z prvních českých „mormonek“ Františky Brodilové (1881–1931) otevřena Československá misie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Američan Arthur Gaeth byl ve svých čtyřiadvaceti letech povolán, aby tuto misii vedl. Po matce měl české kořeny a měl za sebou tříleté misijní působení v Německu. Nyní měl na starosti pět právě takových misionářů, jako byl nedávno on sám. Splnit svou misijní povinnost (muži na 24, ženy na 18 měsíců) přijeli do Československa asi o šest týdnů později než Gaeth. Slavnostně byla československá misie založena 24. července 1929 na Kněží hoře u hradu Karlštejn. Obřad vedl John Andreas Widtsoe (1872–1952), vysoký představitel CJKSPD (apoštol a prezident evropské misie).

Gaethovo působení v Československu bylo velmi úspěšné. Spolu s ostatními misionáři se nejprve učil česky, ale zužitkoval i němčinu, kterou ovládal díky svému předchozímu působení. Zároveň rozběhl rozsáhlou veřejnou přednáškovou činnost: hovořil nejen na náboženská, ale i na zeměpisná témata, která byla u pro-americky naladěného československého obyvatelstva zvláště vítána. Misionáři vyučovali angličtinu a v různých kolektivech (YMCA, Sokol) se účastnili sportovních zápasů. Učili také Čechy hrát lépe basketbal. Ve všech těchto činnostech získávali první konvertity. Již na začátku roku 1930 začali misionáři svou práci v Brně a Hradci Králové a příjezd dalších misionářů později umožnil proniknout také do Mladé Boleslavi a Pardubic. V květnu roku 1931 byla pokřtěna první konvertitka v Československu.

Velkou pomocí pro etablování mormonismu v české společnosti bylo jeho seznámení a pozdější sňatek s Martou Králíčkovou (1900–1985), dcerou chicagského profesora a přítele Tomáše Garrigue Masaryka. Seznámil ho s ní ještě roku 1929 apoštol Widtsoe. Když se Marta vrátila do Spojených států, pokračovali v korespondenčním styku a v lednu roku 1931 ji Gaeth nejprve pokřtil a pak ji pojal za manželku. Manželé žili v Československu a Marta zprostředkovala svému manželovi styk s významnými osobnostmi politiky a kultury. Církev tak získala společenskou prestiž.

Hned na začátku své mise Arthur Gaeth založil a redigoval církevní časopis Hvězdička (vycházel mezi lety 1929 a 1939), vydával letáky a další misijní texty, inicioval vznik zpěvníku pro „mormonské“ bohoslužby. Ale největším počinem tohoto období bezesporu bylo vydání nejdůležitějšího spisu církve, Knihy Mormon roku 1933 poprvé česky (v současnosti má české vydání název Kniha Mormonova). Gaeth také hodně cestoval do zemí, kde CJKSPD dosud nebyla založena: do Jugoslávie, Rumunska, Turecka, Bulharska, Řecka i Sovětského svazu.

Roku 1936 vystřídal Gaetha v postavení misijního prezidenta Wallace Felt Toronto (1907–1968), jeden z prvních pěti misionářů, kteří působili pod Gaethovým vedením. Gaethovi opustili Československo a roku 1939 byla na příkaz německých okupačních úřadů celá československá misie uzavřena. Arthur Gaeth se v Československu zastavil ještě roku 1945, a to nejen jako „mormon“, ale i v roli novináře. Specializoval se poválečnou diplomacii a na norimberské procesy.

Náhledová fotografie  a fotografie Arthura Gaethe: Church History Biografical Database. Na náhledové fotografii jsou: Wallace Felt Toronto, Martha Torontová, Marta Gaethová, Arthur Gaeth.

Více o historii CJKSPD v české společnosti: Kahlile Mehr, Enduring Believers: Czechoslovakia and the LDS Church, 1884–1990, Journal of Mormon History  18 (2), 1992, p. 111–154, dostupné zde. – Česky krátce zde.

Podrobněji o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů: Religionistická encyklopedie.

Psali jsme v Dingiru:

téma Náboženství mormonůDingir 4 (3), 2001.

Dana Řezníčková, Svatí v naší zemiDingir 4 (3), 2001, str. 20–21.

Zdeněk Vojtíšek, Čeští mormoni za války a po ní, Dingir 24 (3), 2021, str. 80–82.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments