Zatmění, červené jalovice a konec světa 

A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.

Zjevení 6,12-14 ČEP

Včerejší zatmění slunce, nedávné zemětřesení v New Yorku, rozsáhlé povodně, pozorování „Ďáblovy komety“, očekávaná invaze hejn kobylek nebo výročí tradovaného channelingu britského okultisty Aleistera Crowleyho (1875–1947) s Aiwassem, poslem egyptského boha slunce Hora, z 8. dubna 1904. To vše představuje některé z řady minulých, současných i očekávaných událostí, které posílily spekulace současných (nejen) amerických apokalyptiků o bezprostřednosti nadcházejícího konce světa a nástupu Armageddonu, jak je popisuje kniha Zjevení a další biblické apokalypsy a proroctví.[1] Ve Spojených státech je apokalyptické myšlení vycházející z doslovné biblické hermeneutiky, charakteristické také pro hledání tzv. „znamení času“ předcházejících inauguraci biblického apokalyptického scénáře, dlouhodobě spojeno především s konzervativním evangelikálním milieu a fundamentalistickým hnutím.[2] V posledních letech se o apokalyptickém myšlení amerických evangelikálů a dalších konzervativních křesťanů hovoří také v souvislosti s kritikou a obavami z křesťanského nacionalismu a sionismu.[3]

Okrajovou pozornost a kontroverzi vzbudila ve Spojených státech, Izraeli a v některých arabských médiích nebo i českých konspiračních webech iniciativa izraelských organizací Boneh Israel ( založena roku 2021) a Temple Institute (založena roku 1984),[4] která v roce 2022 zprostředkovala přesun pěti „červených jalovic“ z Texasu do Izraele. Boneh Israel, Temple Institute a některá zpravodajská média uvádějí, že jalovice byly prozkoumány rabíny a shledány vhodnými pro vytvoření směsi z popela rituálně obětovaných červených jalovic (jednou z podmínek například je, že nesmí mít více než dva chlupy jiné barvy), kterou chtějí v souladu s Mojžíšovým zákonem (Nu 19,2–6) použít pro očistu chrámových kněží, a to za účelem obnovení bohoslužby v židovském chrámu, který si iniciativa bere za cíl znovu vybudovat.[5] Podle biblických proroctví má obnovení židovského chrámu v Jeruzalémě předznamenat příchod Mesiáše a nástup posledních dnů. Obnovená chrámová bohoslužba však bude vzápětí přerušena nástupem Antikrista k moci, jak o tom píše devátá kapitola knihy Daniel. Některá blízkovýchodní média interpretují podobné iniciativy jako projevy radikálního (křesťanského i židovského) sionismu a strategické kroky v podobě „vynucených proroctví“, ospravedlňujících sekulární ideologii a násilí ze strany Izraele vůči arabskému obyvatelstvu v Izraeli a Palestině.[6] Z druhé strany pak některá izraelská nebo západní média navrhují alternativní výklady probíhajícího konfliktu v Gaze a teroristického útoku palestinské islámské organizace Hamás, který se odehrál 7. října 2023. Pohnutkou k tomu mělo být také prohlášení Abú Ubajdy, mluvčího ozbrojeného křídla Hamásu Izz ad-Dína al-Kassáma, který označil přivezení jalovic do Izraele za útok na arabskou identitu lidí žijících v Izraeli. Probíhající konflikt je z této perspektivy důsledkem oživení starých představ o spiknutí sionistů a jejich plánu na zničení mešity Al-Aksá, kterému je nutné zabránit.[7]

Někteří evangelikálové, například Jonathan Bretner, Paul Begley, Anne Grahamová Lotzová (*1948), „pastor krvavého měsíce“ Mark Biltz (*1965) nebo kontroverzní kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová (*1974) hlásící se k evangelikalismu, vidí v zatmění, zemětřeseních a dalších událostech blízkost božího soudu, který bude odpovědí na „morální úpadek“ Spojených států. Ten spatřují v korupci amerických politiků, nedostatečné přísnosti vůči potratům, podpoře LGBTQ+ nebo volání po dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu, které se údajně staví do cesty naplnění biblického proroctví.[8] Nejedná se nicméně o homogenní diskurs, jenž by reprezentoval nebo byl vlastní vysoce diverznímu milieu amerických evangelikálních protestantů, nebo o pozici víry, vycházející z jednoho koherentního učení. Podobné představy se navíc neomezují pouze na evangelikální, respektive křesťanské prostředí, ale dlouhodobě se s nimi setkáváme i mimo hranice křesťanské víry. Američtí badatelé Mark Fenster nebo Daniel G. Hummel upozorňují na pluralitu podob populárního apokalyptického myšlení v současné postmoderní společnosti, již nelze redukovat na pomyslné „tradiční“ nositele mileniálního a apokalyptického očekávání, například právě na evangelikální protestanty hlásící se k premileniálnímu dispenzacionalismu.[9] Přehodnocení ustálených předpokladů se zde navíc jeví o to naléhavější s ohledem na probíhající diskuse o proměně tradičně (teologicky i akademicky) vymezené definice evangelikalismu a postojů vůči evangelikálům, či spíše označení „evangelikální“, v současném americkém veřejném, politickém a náboženském prostoru.[10]

Úpadek a proměna tradičních forem religiozity[11] ovšem nutně neznamená klesající popularitu mileniálního myšlení, které bylo pro Spojené státy historicky klíčové již od příchodu prvních puritánských osadníků. Nikdy se však nevyskytovalo v jednotné formě. V tomto ohledu se americké protestantství příliš nelišilo od širší tradice západního křesťanství, neboť mileniální a apokalyptické myšlení typicky vzdorovalo jakékoliv ustálené nebo všeobecně přijímané ortodoxii (především také proto, že v rámci katolické církve a mezi ranými protestanty bylo spíše potíráno). Zejména v prostředí lidové víry představovalo očekávání konce světa jakousi brikoláž prvků ortodoxie, populárních představ a intelektuálních trendů doby, kterou křesťané reagovali na aktuální společenskou a politickou atmosféru, válečné konflikty nebo přírodní katastrofy a nebeské úkazy. Z tohoto hlediska se tak nijak zvlášť neliší ani myšlení současných Američanů, kde je navíc tento historický eklekticismus podpořen nižším důrazem na autoritu v rámci protestantských církví.

Konkrétně vymezit nelze ani eschatologické učení jako například dispenzacionalismus, který v 19. století formuloval anglikánský duchovní John Nelson Darby (1800–1882). Nejenže dispenzacionalismus nikdy nepředstavoval sjednocený a všemi přijímaný systém, ale scholastická větev „tradiční dispenzacionální teologie“, reprezentovaná jejími nejvlivnějšími proponenty (J. N. Darby, C. I. Scofield, L. S. Chafer, Ch. C. Ryrie, J. D. Pentecost nebo J. F. Walvoord), navíc podle Hummela zaznamenala zásadní úpadek v 90. letech minulého století. Tím se ještě více otevřely dveře nevázanému působení „neortodoxních“ a pestře eklektických variant dispenzacionalismu,[12] který navíc, díky většímu veřejnému působení evangelikálů od druhé poloviny 20. století, úspěšně prostoupil do veřejného prostoru a populární kultury, a to například díky úspěchu knih jako The Late Great Planet Earth (1970) amerického evangelikála a dispenzacionalisty Hala Lindseyho (*1929) nebo Left Behind evangelikálního spisovatele a duchovního Tima F. LaHayeho (1926–2016). Ty oslovily miliony čtenářů v rámci i vně evangelikálního milieu a poskytly zdroj pro současné epistemicky všežravé apokalyptiky v rámci diskurzu populární eschatologie, kombinující doslovnou biblickou hermeneutiku, astrologii, prvky západního esoterismu, alternativní spirituality, „fringe science“ a alternativní historii nebo konspirační teorie a politické ideologie.[13] Tím se nechce říci, že by současný diskurs populární eschatologie představoval jen transformované varianty dispenzacionalsmu. Darbyho učení v mnoha ohledech navazovalo na starší koncepty křesťanství, ovšem jeho úspěch a následná popularizace od konce 19. století znamenala posílení vlivu dosud spíše okrajových forem křesťanského katastrofického (apokalyptického) milenialismu (premilenialismu), který se stal legitimní formou eschatologického očekávání mezi větší masou věřících, odkud se rozšířil do zbytku společnosti.

Videa na sociální síti X:

Poznámky:

[1] MCCANN RAMIREZ, Nikki. MTG, Sitting Congresswoman, Says Earthquake and Eclipse Are Warnings From God. Online. In. RollingStone, 05.04.2024. Dostupné z: https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/marjorie-taylor-greene-nyc-earthquake-sign-god-displeasure-1234999736/. [citováno 2024-04-07].; CHRONIC REALITY. April 8th, 2024 | Total Solar Eclipse. Online. In: X, 04.04.2024. Dostupné z: https://x.com/ChronicRealityy/status/1775822558530502999. [citováno 2024-04-08].;  PASSION FOR TRUTH MINISTRIES. All of This is Happening on April 8th!– *INSANE* –You Need to Know This! — Jim Staley. Online. In: YouTube, 2024. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=KueLOv60daU&ab_channel=PassionForTruthMinistries. [citováné 2024-04-08].; SHADOW OF EZRA. Aleister Crowley. Online. In X, 07.04.2024. Dostupné z:https://x.com/ShadowofEzra/status/1777012791355867158. [citováno 2024-04-08].

[2]  EYKEL, Eric, V. For some Christians, a solar eclipse signals the second coming of Christ. Online. In: The Conversation, 04.04.2024. Dostupné z: https://theconversation.com/for-some-christians-a-solar-eclipse-signals-the-second-coming-of-christ-227093. [citováno 2024-04-07].

[3] EDSALL, Thomas, B. The Capitol Insurrection Was as Christian Nationalist as It Gets. Online. In: The New York Times, 28.01.2021. https://www.nytimes.com/2021/01/28/opinion/christian-nationalists-capitol-attack.html. [citováno 2024-04-08].; LEMPINEN, Edward. Crisis of faith: Christian nationalism and the threat to U.S. democracy. Online. In: Berkeley News, 20.09.2022. Dostupné z: https://news.berkeley.edu/2022/09/20/crisis-of-faith-christian-nationalism-and-the-threat-to-u-s-democracy/. [citováno 2024-04-02].; STURM, Tristan. Christian Zionism and the Apocalyptic Landscape of Gaza. Online. In: Contending Modernities, 24.01.2024. Dostupné z: https://contendingmodernities.nd.edu/theorizing-modernities/christian-zionism-apocalyptic-gaza/. [citováno 2024-04-09].

[4] Na svých internetových stránkách uvádí, že jejím cílem je „budování a oživování důležitých biblických míst, oživování Bible, vzdělávání národů o minulosti, přítomnosti a budoucnosti Izraele a aktivní přibližování vykoupení.“ Who is Boneh Israel? Online. In: Boneh, Israel. Dostupné z: https://www.bonehisrael.com/. [citováno 2024-04-07].

[5] JOFFRE, Tzvi. From Texas to Israel: Red heifers needed for Temple arrive. Online. In: The Jerusalem Post, 20.09.2022. Dostupné z: https://www.jpost.com/judaism/article-717650. [citováno 2024-04-08].; RED HEIFERS RESEARCH CENTER. Online. In: Boneh Israel. Dostupné z: https://www.bonehisrael.com/red-heifer. [citováno 2024-04-09].

[6] AHMED, Omar. Like the establishment of Israel, the ‘Red Heifer’ is yet another forced prophecy. Online. In: Middle East Monitor, 30.03.2024.

[7] MITCHELL, Callie. What do five red heifers have to do with the Oct. 7 massacre? Online. In: Alliisraelnews, 25.02.2024. Dostupné z: https://allisrael.com/blog/what-do-five-red-heifers-have-to-do-with-the-oct-7-massacre [citováno 2024-04-08].; LORD, Christopher. The Gaza War and the Red Cows of Prophecy. Online. In: Truthdig. Dostupné z: https://www.truthdig.com/articles/the-gaza-war-and-the-red-cows-of-prophecy/. [citováno 2024-04-07].

[8] RR10. 2024 Solar Eclipse: Coincidence or Final Warning?: By Jonathan Brentner. Online. In: Rapture Ready, 27.01.2024. Dostupné z: https://www.raptureready.com/2024/01/27/2024-solar-eclipse-coincidence-or-final-warning-by-jonathan-brentner/?gbraid=0AAAAADNLdQw4pBqnklyvtHAwunersAvye. [citováno 2024-04-07].

[9] HUMMEL, Daniel, G. The Rise and Fall of Dispensationalism. [e-kniha]. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing, 2023. Dostupné z: https://www.eerdmans.com/9780802879226/the-rise-and-fall-of-dispensationalism/.; FENSTER, Mark. Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture. Rev. and exp. ed. Minneapolis, Londýn: University of Minnesota Press, 2008. s. 197-198.

[10] MARGOLIS, Michele, F. Who Wants to Make America Great Again? Understanding Evangelical Support for Donald Trump. Politics and Religion, vol. 13 (2020), s. 89–118.

[11] KALLO, Astra. Around 4 in 10 Americans have become more spiritual over time; fewer have become more religious. Online. In: Pew Research Center, 17.012024. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/01/17/around-4-in-10-americans-have-become-more-spiritual-over-time-fewer-have-become-more-religious/. [citováno 2024-04-08],

[12] HUMMEL, Daniel, G. The Rise and Fall of Dispensationalism. [e-kniha]. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing, 2023. Dostupné z: https://www.eerdmans.com/9780802879226/the-rise-and-fall-of-dispensationalism/.

[13] PASSION FOR TRUTH MINISTRIES. All of This. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=KueLOv60daU&ab_channel=PassionForTruthMinistries. [citováné 2024-04-08].

Náhledový obrázek: Fotka od Chil Vera z Pixabay, generováno AI.

Psali jsme v Dingiru:

téma Konspirační teorie a náboženstvíDingir 19 (2), 2016.

téma Konspirace a náboženství, Dingir 26 (1), 2023.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments