Před 50 lety zemřela Marie Živná, mučednice Hnutí sjednocení

Hnutí sjednocení (v současnosti působ především pod názvem Univerzální federace míru) patří mezi světově nejznámější nová náboženská hnutí. Je proslulé především praxí aranžovaných a hromadných sňatků, což má vést k budování celosvětového míru. Ideologicky hnutí vychází z křesťanství a vždy bylo silně pro-rodinně orientované. Hlavní členské základny se nacházejí v Jižní Koreji, Japonsku a Spojených státech amerických. Po smrti zakladatele Son Mjong Muna (1920–2012) v čele hnutí stojí vdova po Munovi Hak Ča Han Munová.

Marie Živná (1949–1974) byla jednou z prvních následovnic Emilie Steberlové (1932–1981), Rakušanky slovenského původu, která přijela jako první misionářka Hnutí sjednocení na území Československa v roce 1968. Steberlová nejprve působila v Praze, po neúspěchu (hovoří se o jednom či dvou následovnících) se však v listopadu přesunula do Bratislavy, kde začala studovat slovenštinu na Filozofické fakultě Komenského univerzity. Díky studiu a také aktivní účasti na protestních akcích za Jana Palacha se kolem ní brzy utvořil první okruh zájemců. Od začátku roku 1969 se v bytě Steberlové ke studiu textů scházela skupinka přátel, jež si začala říkat „principová rodina“. V průběhu dalších tří let skupina dosáhla asi šestnáct členů, přičemž dívky a chlapci vždy žili odděleně. Již v roce 1970 musela ovšem Steberlová z Československa odcestovat, opakovaně se ale ke skupině vracela a pašovala pro ni literaturu ke studiu. O rok později se skupiny ujala německá misionářka Brunhilde D’Alberti.

Po roce 1971 se hnutí začalo více organizovat, jeho rychlý rozvoj byl překvapením i pro samotné misionáře. Již v letech 1972 a 1973 se celostátních srazů účastnily desítky lidí a po celém Československu vznikala centra, která dokonce vyslala pod záminkou studia do zahraničí vlastní misionáře. Vzniklo víc než dvacet center a mobilní tým, což záhy vyprovokovalo k činnosti Státní bezpečnost (StB). Československá tajná policie obdržela také několik podnětů od rodičů mladých členů a oficiálních představitelů římskokatolické církve. Již v roce 1973 byla spuštěna akce StB s názvem FAMILIA namířená proti „organizaci Boží Principy“, jejímž hlavním závěrem bylo, že ideologie hnutí je „účelný konstrukt vůči socialismu“. V následujících soudních procesech bylo odsouzeno téměř 30 členů skupiny k trestu odnětí svobody v délce až pět let za snahy o rozvrácení republiky. Jedna z odsouzených, Marie Živná (1949–1974), ve vězení ve věku 24 let za nevyjasněných okolností zemřela.

Marie Živná se v roce 1994 stala oficiálně uznanou mučednicí hnutí, první za Železnou oponou. Jako oběť zvůle komunismu ji uvádí i web a tištěný kalendář městyse Svojanov. O výše popsaných událostech pojednává například kniha Mission Butterfly: Pioneers Behind the Iron Curtain, vydaná bratislavskou buňkou v roce 2006, nebo kniha o začátcích hnutí v bývalém Československu Víra, která roztrhla železnou oponu, která v roce 2019 vyšla v korejštině a angličtině.

Odkaz na vzpomínky pamětníků:

https://www.tparents.org/Library/Unification/Talks3/Zivna/Zivna-1112200.htm.

Náhledová grafika: z obálky knihy Chung Hwan Kwak et al., Mission Butterfly: Pioneers Behind the Iron Curtain.

Psali jsme v Dingiru:

Andrea Beláňová, Misie začala mučednictvím, Dingir 24 (3), 2021, s. 97–98.

Andrea Beláňová, Korejské církve v Česku, Dingir 25 (3), 2022, s. 95–97.

Téma 3/2022: Korejští misionáři ve světě a u nás (obsah a vybrané články zde).

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments