Štítek: pandemie

Svědkové Jehovovi obnovují shromáždění, kontaktní misii ale zatím ne

Svědkové Jehovovi obnovují shromáždění, kontaktní misii ale zatím ne

V pátek 1. dubna obnoví po pandemické pauze svá setkávání i sbory celosvětového společenství svědků Jehovových. Ačkoli je tato náboženská společnost veřejnosti známa spíše důsledky vyplývajícími z rezervovaného postoje vůči světské moci a organizacím (ten se projevuje například odmítáním vojenské služby, neúčastí ve volbách nebo vzdávání cti státu prostřednictvím hymny, 

Pandemie jako rána i příležitost: vychází nový Dingir

Pandemie jako rána i příležitost: vychází nový Dingir

Jedna z nejvíce fascinujících skutečností při studiu náboženství je bezesporu proměna jednotlivých tradic, vyplývající z jejich schopnosti přizpůsobit se měnícím se společenským podmínkám. „Svět se nevrátí k tomu, jaký býval, a už nikdy nebude takový,“ slyšíme často kolem sebe v souvislosti s odeznívající vlnou pandemie. Ani náboženská společenství (anebo alespoň jejich velká 

Eleutheriánství: další náboženská společnost žádá český stát o registraci

Eleutheriánství: další náboženská společnost žádá český stát o registraci

V oblasti registrace církví a náboženských společností podle zákona 3/2002 Sb. se nyní sešlo více událostí téměř najednou. Nedávno byly registrace dvou náboženských společností dovedeny do úspěšného konce. V téže době Ministerstvo kultury jako registrující orgán zveřejnilo, že v procesu registrace se nyní kromě Protestantské církve svaté Korony 

Protestantská církev Svaté korony požádala o registraci

Protestantská církev Svaté korony požádala o registraci

V závěru loňského roku, přesněji dne 22. prosince 2021, podalo samostatnému oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury České republiky návrh na registraci společenství nazvané Protestantská církev Svaté korony. Zakladatelem společenství je advokát Norbert Naxera, jenž dlouhodobě vystupuje jako výrazný odpůrce současných protipandemických opatření a očkování proti viru SARS-CoV-2. 

Sami spolu: Queer lidé, novopohanství a doba koronaviru

Sami spolu: Queer lidé, novopohanství a doba koronaviru

Recenze vznikla v rámci kurzu Novopohanství (RLB510 a RLBcB510) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Michala Puchovského. West, K. Elliott, J. 2018. Becoming Dangerous: Witchy Femmes, Queer Conjurers, and Magical Rebels. Londýn: Weiser Books. Zásadní změna způsobu života, sociální izolace, obavy z nejisté situace a pocit bezmoci. 

Otec Sergej byl odsouzen za nabádání k sebevraždě

Otec Sergej byl odsouzen za nabádání k sebevraždě

V úterý 30. listopadu byl v Moskvě za nabádání k sebevraždě odsouzen na tři a půl roku vězení kontroverzní pravoslavný mnich, který popíral nebezpečí pandemie koronaviru a kritizoval Kreml. Ve svých kázáních šířil konspirační teorie a nabádal věřící k odmítnutí očkování a bojkotu protipandemických opatření. Vyzýval je, aby raději vzali život a „zemřeli za 

Pandemie ovlivňuje povědomí o činnosti církví v Americe

Pandemie ovlivňuje povědomí o činnosti církví v Americe

Internetová prezentace Religion News Service soudí podle dat dvou výzkumných projektů, jejichž výsledky shrnula zde, že pandemie onemocnění covid-19 ve Spojených státech amerických významně pomohla posílit veřejný obraz církví. Dle zveřejněných výsledků větší část Američanů považuje činnost církví ve svém okolí mnohdy za užitečnější a nápomocnější 

Krize jako příležitost k proměně

Krize jako příležitost k proměně

V sobotu 23. října 2021 proběhla v refektáři Emauzského kláštera v Praze konference pořádaná Českou křesťanskou akademií, nazvaná Role institucí v čase krize. Organizátorům konference se podařilo oslovit a získat opravdu pozoruhodnou sestavu řečníků. Volba přednášejících a panelistů se jedním slovem osvědčila, program konference byl neobyčejně bohatý a zpětná vazba ze strany účastníků