Autor: Náboženský infoservis

Psychedelická spiritualita a další aktuální témata – vychází nový Dingir

Psychedelická spiritualita a další aktuální témata – vychází nový Dingir

Dnes vychází poslední, tedy čtvrté, číslo 23. ročníku časopisu Dingir. Jak píše v úvodníku Ivan Štampach, tentokrát jeho náplň tvoří jak dlouhodobě plánovaná psychedelická spiritualita, tak i články na aktuální témata, jako je zejména vliv současné pandemie onemocnění covid-19 na náboženský život nejen u nás. Koronakrizí se zabývají dva 

Náboženství na cestách: závěr a nový počátek

Náboženství na cestách: závěr a nový počátek

Prázdninovou soutěž „Náboženství na cestách“ jsme ke včerejšímu dni uzavřeli. Pod hlavičkou „Náboženství na cestách“ jsme uveřejnili celkem devět článků. Z tohoto počtu byly tři soutěžní články, což přesně odpovídá avizovanému počtu odměn. Odměnu ve formě knihy podle vlastního výběru v ceně cca 500,- Kč tedy získává 

1 000. článek v Náboženském infoservisu

1 000. článek v Náboženském infoservisu

Dnešní článek v Náboženském infoservisu je v pořadí tisící. Připomíná proto několik faktů o této prezentaci. Vznik Náboženského infoservisu inicioval dlouholetý redaktor časopisu Dingir, religionista dr. Miloš Mrázek. V tištěném Dingiru se totiž více (ale nikoli výhradně) staral o rubriky „info-servis“ a „události“. Právě v těchto rubrikách byl vždy patrný velký „přetlak“: 

Náboženství na cestách plus soutěž

Náboženství na cestách plus soutěž

Jako každý rok vyhlašujeme soutěž článků a fotografií z prázdninových cest. Podmínky jsou tyto: Odměnu dostanou tři vylosovaní autoři. Odměnou je libovolná kniha v ceně cca 500,-. Vylosovaný autor pošle do redakce časopisu Dingir (dingir@dingir.cz) scan účtenky a číslo bankovního účtu a kniha mu bude proplacena. Soutěže se neúčastní redaktoři 

Husitská církev: jsme si blíž než dříve

Husitská církev: jsme si blíž než dříve

Rozhovor s duchovním Církve československé husitské Mgr. Tomášem Novákem, Th. D. Jak Církev československá husitská pojednává o pandemii ve své internetové prezentaci? Vznikly různé reakce, články, pastýřské listy, kázání, která problém tematizují, i teologická pojednání. Nemyslím, že by zde bylo něco nečekaného. Církev krátce vzato nevidí pandemii jako 

Napřímit se a zvednout hlavu: Křesťanské společenství bojuje modlitbou a postem

Napřímit se a zvednout hlavu: Křesťanské společenství bojuje modlitbou a postem

Církev Křesťanská společenství patří mezi protestanské evangelikální církve. Ve své práci bych se ráda zaměřila na Křesťanské společenství Praha, které je rozděleno do osmi regionů. Mnoho informací, které uvádím v této práci, jsem zjistila z hromadných e-mailů, které byly rozeslány mezi členy sboru, a také díky vyjádření pastora 

Komunita Noe: zvony pro pokoj a bezpečí

Komunita Noe: zvony pro pokoj a bezpečí

Rozhovor o Komunitě Noe s Robertem Elvou Frouzem. Robert Elva Frouz (*1968) vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze a Teologickou fakultu JČU v Českých Budějovicích. Pracoval v SOS Centru Archa (krizové centrum pro děti, mládež a dospělé) v Plzni. Vyučoval na filozofické a pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na gymnáziích. Nyní je diakonem (jáhen), 

Strašničtí evangelíci za časů korony

Strašničtí evangelíci za časů korony

Začátkem roku 2020 se velmi nakažlivá nemoc COVID19 rozšířila z Číny do celého světa a Světová zdravotnická organizace prohlásila tuto epidemii za pandemii.[1] Pandemie nejvíce zasáhla Čínu, odkud nemoc pochází, Itálii a následně USA. První nakažený v České republice byl zaznamenán 1. března.[2] Vláda ČR postupně přijímala dílčí opatření –