Pandemie ovlivňuje povědomí o činnosti církví v Americe

Internetová prezentace Religion News Service soudí podle dat dvou výzkumných projektů, jejichž výsledky shrnula zde, že pandemie onemocnění covid-19 ve Spojených státech amerických významně pomohla posílit veřejný obraz církví. Dle zveřejněných výsledků větší část Američanů považuje činnost církví ve svém okolí mnohdy za užitečnější a nápomocnější než působení řady jiných veřejných institucí, v celkových výsledcích jejich činnost hodnotí spíše pozitivně a registrují řadu prospěšných aktivit, které církve vyvíjejí. Nezastiňuje to údajně ani skutečnost, že mnoho zástupců náboženských společenství dlouhodobě odmítá očkování i dodržování protipandemických omezení a veřejně proti těmto krokům vystupuje. Dlouhodobější srovnání však už tak jednoznačná nejsou. Ukazují například na částečný pokles povědomí dotazovaných o církevních aktivitách v jejich okolí. Limitem obou průzkumů je, že je vytvořily subjekty s jasnou afiliací k určitému náboženskému prostředí. Ve zprávách k výzkumným projektům neuvádějí, zda slovo „church“ používají pouze ve smyslu církve své vlastní tradice, nebo se jejich definice vztahuje obecně na činnost všech náboženských společenství v okolí respondenta, ani to, jak toto slovo vnímají samotní dotazovaní.

Meziroční srovnání hodnocení užitečnosti institucí. Zdroj: výzkumná zpráva projektu „2021 American Family Survey“, s. 24.

První z prezentovaných studií s názvem „2021 American Family Survey“ vznikla spoluprací britské mezinárodní společnosti pro výzkumy veřejného mínění YouGov, se dvěma organizacemi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů: Centra pro studium voleb a demokracie Univerzity Brighama Younga a utažského deníku Deseret News. Církve se z hlediska užitečnosti a ochoty pomáhat v době pandemie umístily u respondentů na třetím místě (34 %) za federálními (54 %) a místními (47 %) úředníky a sousedy (35 %). Zaměstnavatelé (32 %) a veřejné školy (22 %) byly hodnoceny nejhůře. V meziročním srovnání oproti roku 2020 se tak církve a náboženské společnosti posunuly ze čtvrtého místa na třetí tím, že přeskočily zaměstnavatele. Jako užitečné pro svou rodinu je oproti loňským 23 % letos hodnotilo 34 % dotázaných dospělých Američanů. Výzkumný vzorek tvořily tři tisíce dotázaných osob.

Základní hodnocení působení církví během pandemie. Zdroj: Lifeway Research.

Druhou citovanou studii realizovalo nashvillské křesťanské výzkumné centrum Lifeway Research. V online průzkumu v provedeném v první polovině září roku 2021 odpovídalo 1005 respondentů, kteří byli dle zveřejněné metodologie vybíráni tak, aby co nejpřesněji reprezentovali demografickou skladbu americké populace. Až 53 % respondentů hodnotí církevní společenství jako užitečné, 27 % dokonce jako velmi užitečné. Jako zraňující hodnotilo církve jen 7 % dotázaných, 23 % vyjádřilo neutrální postoj a v 16 % odpovědí si tázaní nebyli jisti. Meziroční srovnání zde uvedeno není. Dotazovaní nejčastěji v posledních šesti měsících před výzkumem registrovali církevní aktivity spojené s poskytováním potravin potřebným (53 %), oblečení (40 %), pomocí obětem katastrof (31 %) či poskytování útočiště osobám bez domova (28 %). V méně než dvaceti procentech odpovědí dotazovaní zmiňovali církevní podporu místním školám a zajišťování mimoškolních aktivit, péči o nové matky nebo duchovenskou péči ve věznicích. Pod deseti procenty pak byla uváděna výuka angličtiny pro imigranty, poskytování pomoci v otázkách zaměstnání či daní. Odpovědi zachytili také 15 % respondentů, kteří uvedli, že v uplynulých šesti měsících žádnou takovou aktivitu ze strany místních církví nezaznamenali, a 15 % těch, kdo si nejsou jisti.

Služby poskytované náboženskými společnostmi, které respondenti registrují. Zdroj: Lifeway Research.

Data studie Lifeway Research ale zaznamenávají ještě další informaci, a sice, že ve srovnání s rokem 2016 povědomí o církevních aktivitách spíše klesá. Respondenti uváděli do výčtu celkově méně z výše vyjmenovaných aktivit. Zatímco v roce 2016 každý dotazovaný, který uvedl, že činnost církve ve svém okolí vede v patrnosti, zaškrtl průměrně 4,8 způsobů služby, v letošním roce toto číslo kleslo na 3,6. Na vině jsou zejména omezení shromažďování, kvůli kterým musely církve svou činnost především v minulém roce významně omezovat: rušit bohoslužby, návštěvy ve věznicích a všechny další skupinové aktivity. Vlivem pandemie se významně zmenšily také objemy finančních darů, které církve dříve získávaly, ale také počet dobrovolníků – i když jsou nyní lidé dle samostatně zveřejněných dat Lifeway Research lidé ochotni spíše věnovat církvi dobrovolnický čas než finanční prostředky. Tato situace zase odpovídá ekonomickým ztrátám a poklesu životní úrovně zejména u těch, kdo jsou finančně závislí na obchodu a službách. Tento fakt je potom spojen ještě s jednou statistikou: podle Lifeway Research se oproti roku 2014 zvýšil počet příjemců pomoci z potravinových sbírek o 11 %, jejichž organizátory jsou nejčastěji právě církve (z 22 % v roce 2014 na současných 33 % těch, kdo uvedli, že se sami stali příjemci tohoto druhu pomoci).

 

Náhledové foto: Dobrovolník v židovské potravinové bance v Torontu. Foto: Shawn Goldberg (Shutterstorck).

 

Související články:

Pandemie posílila víru

Obracejí se britští dospívající více k Bohu? A je to kvůli pandemii?

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments