Krize jako příležitost k proměně

V sobotu 23. října 2021 proběhla v refektáři Emauzského kláštera v Praze konference pořádaná Českou křesťanskou akademií, nazvaná Role institucí v čase krize. Organizátorům konference se podařilo oslovit a získat opravdu pozoruhodnou sestavu řečníků. Volba přednášejících a panelistů se jedním slovem osvědčila, program konference byl neobyčejně bohatý a zpětná vazba ze strany účastníků konference byla jednoznačně kladná.

Na začátku zazněla přednáška prezidenta České křesťanské akademie Tomáše Halíka, nazvaná „Role křesťanů a církve v čase krize“. V rámci této přednášky byla nejdůležitější aktuální krize, zasahující církev a společnost, tedy krize spojená s pandemií koronaviru, zasazena do širších souvislostí současné dějinné situace, od otřesu způsobeného teroristickými útoky 11. září 2001 přes finanční krizi roku 2008 a migrační krizi roku 2015 až po krizi věrohodnosti církve v souvislosti s případy zneužívání ze strany jejích představitelů. Halík v úvodní přednášce vyslovil přesvědčení, které během konference ještě několikrát zaznělo, že aktuální krize zřejmě není poslední a že po ní nebude následovat „návrat do normálu“, ale že církve i společnosti globalizovaného světa stojí na dějinné křižovatce a je třeba, aby krize dnešní doby přijaly jako výzvu a příležitost k proměně a také aby odolaly pokušení reagovat na současné krize jen sebezáchovným reflexem a snahou pokud možno pokračovat dál navyklým způsobem, jako by se nic zásadního neměnilo.

Po úvodní přednášce následovala panelová diskuse na téma „Jak obstála církev a občanský sektor v době kovidové?“. V této panelové diskusi usedli ke společnému stolu historik Jaroslav Šebek, ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek a předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Benjamin Roll. Stejně jako ostatní části programu, i tato přinesla řadu inspirujících pozorování a bilancujících hodnocení ohledně současné situace ve společnosti. K mimořádně vysoké úrovni této části konference jistě přispělo i hvězdné obsazení panelu: vynikající historik, jeden z předních aktivistů občanské společnosti a ředitel jedné z největších humanitárních organizací.

V odpolední části konferenčního programu následovala panelová diskuse „Mediální gramotnost současné společnosti, nejen v čase krize“, které se účastnila novinářka a moderátorka Veronika Sedláčková, předseda správní rady společnosti STEM, sociolog Jan Hartl a novinář a zpravodaj několika německých periodik, specializovaný na oblast České republiky a Slovenska Kilian Kirchgessner. Pro účastníky konference bylo velmi přínosné, že všichni tři panelisté nabídli nekompromisně upřímný pohled do zákulisí své profese: zcela otevřeně hovořili o úskalích, pokušeních a nástrahách, kterým v současné době čelí novináři a další profesionálové, působící v oblasti sdělovacích prostředků.

Posledním programovým bodem konference byla panelová diskuze nazvaná „Státní správa ve výjimečné době“, ve které usedla vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová a soudce Nejvyššího správního soudu České republiky Josef Baxa. Bylo opravdu zajímavé a napínavé sledovat, jak těžký úkol mají představitelé institucionalizované spravedlnosti, když se snaží vysvětlit veřejnosti povahu své práce a problémy, kterým čelí. Oba panelisté si v této věci vedli znamenitě.

Všechny programové části konference byly následovány živou diskusí. Dotazů z pléna bylo ve všech případech o dost více, než kolik dovoloval časový rámec. Na mnohé tazatele se nedostalo. Účastníci konference se v závěrečné bilanci shodli na tom, že konference přinesla celou řadu inspirujících podnětů a nových pozorování ohledně klíčové role institucí v časech krize, mají-li se tyto krize stát příležitostí k žádoucí proměně.

Náhledová fotografie chodby kláštera Na Slovanech, kde se konference konala: Prahou s očima dokořán.

Související články:

Česká křesťanská akademie uspořádala panelovou diskusi o pandemii

Virus jako šance

Čeští šamané a koronavirus: příležitost k transformaci

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments