Eleutheriánství: další náboženská společnost žádá český stát o registraci

V oblasti registrace církví a náboženských společností podle zákona 3/2002 Sb. se nyní sešlo více událostí téměř najednou. Nedávno byly registrace dvou náboženských společností dovedeny do úspěšného konce. V téže době Ministerstvo kultury jako registrující orgán zveřejnilo, že v procesu registrace se nyní kromě Protestantské církve svaté Korony nachází další společenství: je jím nové náboženství, zvané Eleutheriánství.

Ve své internetové prezentaci se eleutheriáni představují slovy:

Eleutheriánství je založeno na úctě k řecké bohyni svobody – Eleutherii a vychází z řeckého motta „Eleutheria i Thanatos“ („svoboda nebo smrt“). Eleutheriánství vychází z přesvědčení, že se lidé rodí jako svobodné a důstojné bytosti, které jsou nadány schopností volby a schopností konat dobro ve prospěch ostatních.

Úmysl založit náboženskou společnost ohlásila předsedkyně jejího prvního výboru Vendula Záhumenská na svém blogu 20. září 2020. Pohnutky vyjádřila v příspěvku nazvaném „Svobodu, nebo smrt“ takto:

Svoboda dnes skomírá. Společnost si jí neváží a nepovažuje ji za nejvyšší hodnotu lidských bytostí, za jejich elementární hnací motor a za základ celého lidského bytí. Protože cítíme obrovský niterný zármutek z toho, co se právě teď děje, pochopili jsme, že je pro nás jen jedna cesta, jak dosáhnout toho, aby naše pevná a neotřesitelná víra ve svobodu nemohla být zničena. Rozhodli jsme se založit náboženskou společnost, která bude šířit eleutheriánství.

K tomuto příspěvku je přiložena i výzva k podpisům na archy s návrhem na registraci náboženské společnosti „Eleutheriánství“ a archy pro shromažďování podpisů. Na tomto místě je také k dispozici Základní dokument, který je vyžadován zákonem 3/2002 Sb. v § 10, odst. 3. V Základním dokumentu je uvedeno, že „k tomu, aby se jednotlivec mohl stát eleutheriánem, postačuje, aby nejméně před dvěma plnoletými svéprávnými lidmi prohlásil, že se považuje za svobodného člověka a že bude hájit svobodu všech lidských bytostí“. Podobně jako na podpisovém archu jsou součástí Základního dokumentu také Základní pravidla:

1. Uznání svobody a rovnosti lidských bytostí. 2. Uznání základních lidských práv a svobod. 3. Nikdo nesmí činit druhým, co nechce, aby bylo činěno jemu. 4. Snaha o prohlubování vzdělání ve společnosti a informování o významu svobody. 5. Snaha o ohleduplnost a úctu k druhým. 6. Respektování demokracie a právního státu.

Jako poslání náboženské společnosti uvádí Základní dokument šíření přesvědčení, že každý má jednat podle „zlatého pravidla“ ve vědomí vlastní odpovědnosti a svobody své i druhých. „Eleutheriánské náboženství uznává a prosazuje právo každého na dosahování štěstí prostředky, které neškodí druhým,“ praví se v dokumentu. S požadavkem zákona (pod písmenem „g“ zmíněného odstavce), že Základní dokument musí obsahovat „způsob ustavování a odvolávání duchovních a seznam v církvi a náboženské společnosti používaných označení duchovních“, se přípravný výbor náboženské společnosti vyrovnal slovy:

Všichni věřící eleutheriáni jsou svobodní ve svém rozhodování a jsou si navzájem sobě zcela rovni a nevytváří hierarchii, z tohoto důvodu nejsou v rámci činnosti Společnosti ustavování duchovní.

Jinou pasáž, která by výslovně odkazovala k náboženství, Základní dokument neobsahuje. První výbor náboženské společnosti tvoří Vendula Záhumenská jako jeho předsedkyně a David Záhumenský. Na stránkách samotné náboženské společnosti se tyto dokumenty nepodařilo vyhledat.

Obsah současného usilování náboženské společnosti o posílení svobody občanů Česka je možné odvodit z jiných pasáží blogu Venduly Záhumenské „Stav bez nouze“). Pod titulem „Proč to dělám“ autorka nejprve zmiňuje klimatické změny, migraci, ale hlavně to, co nazývá „kovidovým šílenstvím“. Tyto společenské jevy jsou příčinou, proč je v Česku ohrožena demokracie a omezeno fungování státu v základních oblastech jeho povinností:

Dětem je upřeno vzdělání, podnikatelé nemohou pracovat, mnohým pacientům se nedostává potřebné zdravotní péče. Nesmíme se volně pohybovat a lidé jsou odděleni od svých blízkých. Stát v jediném okamžiku necitlivě zasáhl do životů nás všech.

Autorka hovoří v této souvislosti o ubližování lidem a o „zničených životech milionů našich občanů“.

Tématu náboženství se ale první eleutheriáni nevyhýbají. Spíše naopak. V jiném svém příspěvku se paní Vendula Záhumenská zastává parodického náboženství pastafariánů (církve Létajícího špagetového monstra) a kriticky hovoří o některých náboženstvích:

Jako kdyby to snad muslimové mohli s těmi jejich nesmysly myslet vážně! Budu vděčná, když mne někdo poučí, jaký je rozdíl mezi Mohammedem a pastanestvůrou (i když ta možná není taková kruťaska a nemá radost, když nevěřící trpí).

A na jiném místě téhož textu:

Pořád ale nechápu, co je vlastně s pastafariánstvím za problém. Většina náboženství totiž vypadá jako hodně nepodařená parodie. Třeba to, že Eva vznikla z Adamova žebra, nebo to, jak byla stvořena země. Nebo to, co se dočtete v Koránu. To přece nemůže nikdo myslet vážně a musí to být jedna velká pařba. Člověk by musel být hodně zhulený, aby si řekl, že je to pravda pravdoucí. Jaký je rozdíl mezi těmito historkami a tím, že existuje korelace mi počtem pirátů a globálním oteplováním??? Mi vysvětlete!

Kritických k islámu je i několik dalších příspěvků (například „Proč je covidismus stejný jako islám“) a texty v podobném duchu obsahuje i blog Venduly a Davida Záhumenských.

Z jednoho z příspěvků na blogu paní Záhumenské se zdá, že první setkání eleutheriánů se uskutečnilo 18. dubna 2021 v Brně. V současnosti existují dvě společenství – v Brně a v Praze. K účasti na nich je ale nutné se předem ohlásit na e-mailové adrese, a získat tak údaj o místě setkání.

Vývoj řízení o registraci náboženské společnosti Eleutheriánství na ministerstvu popisují aktuální informace v prezentaci této společnosti. Z nich vyplývá, že řízení je momentálně přerušeno kvůli nedostatkům v údajích asi jedné třetiny eleutheriánů. Vendula Záhumenská v poslední zprávě o tomto vývoji z 21. února 2022 vyjadřuje odhodlání získat požadovaný počet podpisů eleutheriánů důsledněji: „Podpisy budeme získávat z osobních kontaktů a od lidí, o kterých víme na 100 %, že jsou celou duší Eleutherii oddáni.“

Náhledový obrázek je z internetové prezentace náboženské společnosti Eletheriánství

Psali jsme v Dingiru:

Ruth Jochanan Weiniger, Parodická náboženství, Dingir 13 (4), 2010, str. 130–133.

Související články:

V Česku byly registrovány dvě nové náboženské společnosti

Protestantská církev Svaté korony požádala o registraci

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments