Pozvánka: Konferencia Laicita v kultúrnych súvislostiach

Laicita ako oddelenie štátu a náboženstva má pôvod v európskej civilizácii, ale neobmedzuje sa len na ňu. V samotnej Európe sa v priebehu dejín objavili viaceré varianty laicity – od francúzskeho modelu striktnej separácie štátu a náboženstva po stredoeurópske kooperatívne modely nábožensky neutrálneho štátu spolupracujúceho s náboženskými spoločnosťami. Tieto varianty možno rozlíšiť aj v oblastiach sféry vplyvu európskych krajín. Jedinečným príkladom implementácie frankofónneho modelu laicity v Latinskej Amerike je Uruguaj. Hlavným cieľom stretnutia odborníkov je preskúmať podoby laicity so zameraním na stredoeurópsky a latinskoamerický kultúrny priestor.

Panelový blok sa sústredí na diskusiu okolo vplyvu sekularizácie a iných spoločenských zmien na vnímanie a právnu úpravu vzťahu štátu a náboženských spoločností a ponúkne komparáciu vzťahov štátu a cirkví v Českej republike a Slovenskej republike po roku 1993. Vzhľadom na spoločnú legislatívu v tejto oblasti a historický kontext pred rozdelením štátu v roku 1993 pôjde o reflexiu konfesnoprávnej úpravy z pohľadu zástupcov štátnej správy zodpovednej za predmetnú oblasť, ThLic. Petra Šimůneka, vedúceho samostatného oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury České republiky, a PhDr. Radovana Čikeša, PhD., riaditeľa cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Konferencia sa uskutoční pod organizačnou taktovkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov o túto problematiku. Vstup je voľný. Program je zde.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments