Náboženství a psychoterapie: vychází Dingir 4/2023

Jako časopis, který se zabývá „současnou náboženskou scénou“, nemohl Dingir pominout tak velkou část této „scény“, jakou je alternativní psychoterapie s náboženskými přesahy. Zpřehlednit toto téma se už roku 2008 pokusila tehdejší studentka religionistiky Anna Marie Dostálová[1] a jednotlivým psychoterapuetickým směrům se Dingir věnoval před tímto článkem i po něm: například scientologické dianetice,[2] dnes již neexistující Avenně,[3] celému komplexu terapií z tzv. hnutí lidského potenciálu (hlubinné abreaktivní terapii, Silvově metodě, Modré alfě, holotropnímu dýchání),[4] Principům života,[5] terapeutickým postupům založeným na buddhismu[6] nebo na západním pochopení tantry,[7] terapeutickému využití psychedelik[8] a jistě i jiným směrům a metodám.

Tentokrát ale tyto alternativní psychoterapeutické metody s náboženským přesahem vkládáme do širšího kontextu vztahu psychologie a náboženství: postaraly se o to vstupy psychologů a psychoterapeutů působících v akademickém prostředí: úvodní tematický článek napsal Jiří Motl z Univerzity Karlovy v Praze a rozhovor, jímž je téma v časopise završeno, poskytl Zbyněk Vybíral z Masarykovy univerzity v Brně.

Další články v tématu psali – tak, jak to je v Dingiru zvykem – jak kritičtí vnější pozorovatelé, tak praktikující. Na stránky Dingiru se po více než 11 letech vrátil Jan Benda, psycholog a psychoterapeut, používající postupy inspirované buddhistickými texty a buddhistickou náboženskou praxí. Také dvojice terapeutů Prokop Remeš Barbora Racková představuje v tomto Dingiru svůj směr: je pozoruhodné, že předpoklad posvátnosti biblických příběhů terapeuticky působí i na klienty, kteří nemají Bibli za posvátný text. Stanovisko Jiřího Motla k holotropní terapii je naopak kritické, i když velmi zdvořile a mírně. Také krátký text Zdeňka Vojtíška o reinkarnační terapii je psán z vnějšího pohledu.

Obě hlediska spojují další články: studentka religionistiky Zora Hrabáková se netají svým pozitivním vztahem k astrologii a jejímu psychoterapeutickému využití. Její spolužák z fakulty Jiří Karban je podobně akademicky i osobně angažován v západním esoterismu i terapeutické práci s psychedelickými zážitky. Také jejich pedagog, Radek Chlup, dokázal přinést jedinečný pohled na metodu rodinných (či systemických) konstelací, a zároveň být touto metodou osobně inspirován.

Pestrostí témat, hledisek a přístupů se toto číslo Dingiru „snaží svým dílem přispět k diskusím o vztahu náboženství a psychoterapie“. Tak to napsal Jiří Motl, jemuž patří hlavní zásluha na jeho přípravě.

A ještě něco: už tradičně dostávají naši čtenáři s posledním číslem ročníku dárek: Mezináboženský přehled svátků. Zachovejte nám svou přízeň!

Obsah a vybrané články jsou online dostupné zde. Tištěné i elektronické výtisky je možné objednat tamtéž.

Poznámky:

[1] DOSTÁLOVÁ, Anna Marie. Mezi psychoterapií a religiozitou, Dingir 11 (2), 2008, s. 41–43.

[2] RŮŽIČKA, Jiří. Bez následků pro lidstvo, Dingir 3 (4), 2000, s. 16–18.

[3] VOJTÍŠEK, Zdeněk. Ti, kdo se chytají stébla, Dingir 5 (2), 2002, s. 20–22.

[4] V tématu „Hnutí lidského potenciálu“, Dingir 8 (4), 2005: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Metoda Josého Silvy, s. 124–125; ŠKODOVÁ, Ivana – ŠKODOVÁ, Zuzana. Terapia podľa Dragomireckého, s. 128–131; HLAVATÝ, Petr. Modrá alfa jako práce na sobě, s. 130–131, VOJTÍŠEK, Zdeněk. Dýcháním k celistvosti, s. 132–135. O holotropní terapii také: MOTL, Jiří. Transformace vnitřní i vnější, Dingir 19 (2), 2016, s. 47–48.

[5] NEVĚŘILOVÁ, Ivana. Jak se vám daří?, Dingir 14 (4), 2011, s. 110–112.

[6] BENDA, Jan. Buddhismus a psychoterapie, Dingir 15 (1), 2012, s. 12–15; LOUČKOVÁ, Ivana. Satiterapie a spiritualita, Dingir 22 (3), 2019, s. 100–101.

[7] VOJTÍŠEK, Zdeněk, Tantra jako individuální rebelství, Dingir 20 (2), 2017, s. 58–61; VOJTÍŠEK, Zdeněk, Tantra pro hledače pravdy. Rozhovor s Johnem Hawkenem, Dingir 20 (2), 2017, s. 64–65.

[8] BLAHŮŠEK, Jan, Psychedelika mezi vědou a vírou, Dingir 23 (4), 2020, s. 130–133.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments