Martin Dojčár (ed.). Náboženstvo v kyberpriestore. Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2023.

Monotematická knižná publikácia „Náboženstvo v kyberpriestore“ spracováva spoločensky aktuálnu problematiku prítomnosti náboženstva v kyberpriestore ako jedna z prvých ucelených publikácií tohto druhu v stredoeurópskom kultúrnom prostredí. V redakcii Martina Dojčára ponúka prehľad pohľadov na pôsobenie, limity a perspektívy tradičnej i netradičnej religiozity spoločne s rôznymi podobami spirituality v online priestore. Interdisciplinárny pohľad, kombinujúci prístupy filozofie náboženstva, deskriptívnej religionistiky, teológie, kognitívnych štúdií a právnej vedy, umožnil predstaviť túto tému v širších súvislostiach. Publikácia je literárnym výstupom z rovnomennej vedeckej konferencie „Náboženstvo v kyberpriestore“  a je dostupná zdarma záujemcom o túto problematiku v online vydaní na tomto odkaze.

Zverejnenie publikácie poskytuje priestor aj prípadnému recenzentovi z rád odbornej verejnosti čitateľov Náboženského infoservisu. V prípade záujmu kontaktujte redakciu.

Psali jsme v Dingiru:

téma čísla 3/2015: Náboženství v kyberprostoru (obsah a vybrané texty jsou dostupné online)

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments