Náboženství etnika Lugbara – dobrý i zlý Bůh Adroa a kult předků

Lugbarové jsou středosúdánskou etnickou skupinou žijící především v Ugandě, v přilehlé oblasti Demokratické republiky Kongo a v Jižním Súdánu. Hovoří   středosúdánským, nilotským jazykem Lugbara. Celkový počet Lugbarů je odhadován   na 2 200 000 osob.[1] Oficiálně se přibližně polovina Lugbarů hlásí ke katolickému křesťanství, čtvrtina se hlásí k anglikánské církvi a čtvrtina k sunnitskému islámu.[2] Statistiky se ovšem různí. Mezi Lugbary je běžná vícečetná náboženská identita, a tedy vedle vyznávaného křesťanství nebo islámu lidé zároveň ctí náboženství svých předků nebo tradičně udržují pouze některé jeho aspekty, jako je například kult předků či obětování zvířete za prosperitu a podobně.

Nejvyšší Bůh Adroa

Nejvyšším Bohem stvořitelem je v lugbarské mytologii Adroa, někdy také nazývaný Adroa ‘ba o’bapiri – v překladu Bůh stvořitel lidí.[3] Bohu Adroovi jsou připisovány jak dobré, tak i zlé charakteristiky.[4] Adroa stvořil první lidi: muže jménem Gborogboro a ženu jménem Meme.[5] Dobrý a zlý aspekt činí z Adroa Boha života i Boha smrti. Adroovu dobrou tvář Lugbarové nazývají onyiru a tu zlou onzi.[6] Až do roku 1930 Lugbarové obětovali Bohu Adroarovi děti.[7] Po ukončení dětských obětí se Bohu obětuje beran.[8] Dobrý i zlý aspekt božství Adroa v některých příbězích vyznívá jakoby existovali dva samostatní bohové – dobrý Bůh, který stvořil svět a vzdálil se, a zlý Bůh, který přebývá na zemi v podobě vysokého bílého muže, který má však jen polovinu těla a skáče po jedné noze.[9] Často přebývá v řekách, většinou je neviditelný a zjevuje se lidem těsně před jejich smrtí. Jeho děti jsou nazývány Adroanzi – jsou to božstva řek, stromů a dalších uctívaných přírodnin.

Předkové hrdinové a jejich kult

Poté co Bůh stvořil muže a ženu, zplodili spolu chlapce a dívku, kteří po čase také zplodili dívku a chlapce. Jména se liší podle rozličných variací mýtů v různých oblastech. Některé mýty vypovídají, že sourozenci neměli pohlavní styk, ale ženy porodily poté, co si nohy potřely kozí krví symbolizující menstruaci. Lugbarové věří, že početí nastává tři až čtyři dny po menstruaci. Poslední dvojice sourozenců zplodila dva předky hrdiny – Jakiho a Dribidu, kteří přišli na území, kde dnes Lugbarové žijí, a zplodili zde mnoho synů, zakladatelů dodnes známých lugbarských klanů. Těmto zakladatelům Bůh Adroa zjevil společenská pravidla, rituály a náboženské povinnosti.[10] Oba hrdinové měli mít nadpřirozené schopnosti a ovládali magii. Jaki zemřel na hoře Liru, zatímco Dribidu zemřel na hoře Eti.[11] Součástí tradičního lugbarského náboženství je kult předků, zvláštní úcta patří zakladatelům klanů a nejvyšší úcta předkům hrdinům.

Poznámky:

[1]Srov. Lugbara language resources | Joshua Project.

[2]Srov. Microsoft Word – Population Composition.doc (ubos.org).

[3]Srov. Lugbara | people | Britannica.com (archive.org).

[4]Srov. MIDDLETON, John. Lugbara Religion: Ritual and Authority Among an East African People. Münster: LIT Verlag, 1999, s. 189–196.

[5]Srov. Adroa – Oxford Reference (archive.org).

[6]Srov. MIDDLETON, John. Lugbara Religion: Ritual and Authority Among an East African People. Münster: LIT Verlag, 1999, s. 189–196.

[7]Srov. MIDDLETON, John. Rites of Sacrifice Among the Lugbara. Systèmes de pensée en Afrique noire, č. 4 (1979), s. 175–192.

[8]Srov. tamtéž.

[9]Srov. DALFOVO, A. T. The Divinity Among the Lugbara. Journal of Religion in Africa, roč. 28, č. 4 (1998), s. 468–493.

[10]Srov. Adroa – Oxford Reference (archive.org).

[11]Srov. DALFOVO, A. T. The Divinity Among the Lugbara. Journal of Religion in Africa, roč. 28, č. 4 (1998), s. 468–493.

Náhledová fotografie: autor.

Psali jsme v Dingiru:

téma 4/2015: Náboženství v současné Africe

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments