Petr Jan Vinš

Miloš Čech – budovatel mostů mezi českým a německým starokatolictvím

Miloš Čech – budovatel mostů mezi českým a německým starokatolictvím

Starokatolická církev na našem území v 19. a v první polovině 20. století byla převážně německojazyčným fenoménem. Přesto se ale vzpírá jednoznačné národnostní klasifikaci a schematizaci, naopak, neustále přinášela osobnosti a situace, které více či méně ostrou národnostní linii překračovaly. Příkladem může být její první správce biskupství Miloš Čech – nebo též Amandus 

Před 150 lety bylo přijato dogma o papežské neomylnosti

Před 150 lety bylo přijato dogma o papežské neomylnosti

Právě před 150 lety, 18. července 1870, přijal v Římě zasedající I. vatikánský koncil dogmatickou konstituci Pastor aeternus, v které definoval nové nauky o papežské neomylnosti a o univerzálním jurisdikčním primátu římského biskupa nad celou církví. Tato skutečnost, vycházející mimo jiné ze sílícího papežského centralismu po otřesech francouzské revoluce, byla bezprostředním důvodem