Česká rabínka byla ordinována v Londýně

V pondělí 4. 9. přijala v londýnské Westminsterské synagoze rabínskou ordinaci (smichu) česká judaistka Kamila Kopřivová, známá díky svému velmi aktivnímu účtu na sociálních sítích jako „Rabínka v zácviku“. Bohoslužby, kterou vedl Benji Stanley, rabín Westminsterské synagogy, se účastnilo asi 160 hostů a další asi stovka byla přítomna na online přenosu. Přítomna byla i malá delegace rodinných příslušníků, přátel a akademických zástupců z České republiky, včetně autora tohoto textu, který zastupoval Ekumenickou radu církví. Rabínská ordinace byla udělena jménem rabínského semináře londýnské Leo Baeck College, významné vzdělávací instituce, která připravuje rabíny pro liberální, reformní a konzervativní společenství. Poprvé v dějinách této instituce ordinaci udělili hned dva rabíni – rabínka Dr. Deborah Kahn-Harrisová, předsedkyně Leo Beck College, a rabín Dr Charles Middleburgh, její děkan.

Rabínka Kahn-Harrisová ve svém proslovu k nově ordinované rabínce řekla: „Chazak v’emac. Buďte silná a odolná. To ovšem už jste! Už když jsem vás před patnácti měsíci poprvé potkala, ztělesňovala jste tyto vlastnosti. Při svých přesunech z Prahy do Postupimi a Jeruzaléma a při své snaze přestěhovat se do Londýna jste již čelila mnoha výzvám, které vyžadovaly vnitřní sílu, odhodlání a statečnost ducha. Věřím, že jak Leo Beck College, tak Westminsterská synagoga, kde jste byla na praxi a kde budete nyní sloužit jako stálá rabínka, pro vás byly v té situaci útočištěm.

Kamila Kopřivová se narodila ve Znojmě, studovala na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Abraham Geiger Kolleg v německém Postdamu a na Konzervativní ješivě v Jeruzalémě v Izraeli. Svá studia dokončila na Leo Beck College v Londýně a svou doktorskou disertaci věnovala pražskému rabínovi Jehudovi ben Becalelovi, známému jako Maharal nebo rabbi Löw, a jeho čtení židovských mystických textů. Kromě akademické práce spravuje také twitterový účet Rabínka v zácviku, který populárním způsobem vysvětluje židovství širšímu publiku. Na základě zkušeností z tohoto účtu zpracovala nyní také stejnojmennou knihu, která právě nyní vychází. Kamila Kopřivová se stala zřejmě první českou ženou, která dosáhla rabínské funkce.

Westminsterská synagoga v Londýně, kde bude nyní rabínka Kamila Kopřivová působit, má zvláštní vazbu na Českou republiku. Tato nezávislá reformní synagoga ve čtvrti Knightsbridge ve svých prostorách totiž hostí Czech Memorial Scrolls Trust, velkou sbírku svitků Tóry z Čech, Moravy a Slezska. Tyto svitky Tóry byly shromážděny v Praze v době nacistické okupace a pocházejí především ze zničených a zaniklých židovských komunit po celé republice. Komunistická vláda Československa celou sbírku svitků Tóry, která čítala přes 1500 svitků, nabídla k prodeji a v roce 1964 ji díky štědrému sponzorovi převzala právě Westminsterská synagoga. Ta pro svitky zřídila úložiště, výstavní prostory a ty z nich, které je možné opět dostat do košer stavu a uvést je do provozu, nechává postupně rekonstruovat a dává je k dispozici židovským komunitám – svitky z Westminsterské synagogy tak slouží v synagogách po celém světě.

Představitelé Westminsterské synagogy při rabínské ordinaci opakovaně zdůrazňovali, že je pro ně radostí a ctí, že v jejich synagoze může nyní sloužit česká rabínka a tak se historické a duchovní pouto, které je zde přítomno díky českým svitkům Tóry ještě posílí.

Foto: archiv LBC a Zoe Norfolkové.

Psali jsme v Dingiru:

Dingir 1/2001: Současný judaismus (plný text čísla je zde).

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Ivan Štampach
Ivan Štampach
11. 9. 2023 16:00

Jsem rád, že dokončila studium a stává se rabínkou na plný úvazek. Je škoda, že nebude sloužit v Česku.