Jaroslav Hrdlička

Karel Farský: česká a evropská reformace

Karel Farský: česká a evropská reformace

Poznávání dějin české a evropské reformace hrálo v životech a dílech radikální části českých katolických modernistů důležitou roli. Patřil mezi ně i ThDr. Karel Farský (*26. 7. 1880 – †12. 6. 1927), teolog reformně modernistického proudu českého katolického duchovenstva, jeden ze zakladatelů Církve československé a mezi lety 1924 a 1927 její první patriarcha. Zítra uplyne 

Před 60 lety zemřel sociolog náboženství František Maria Hník

Před 60 lety zemřel sociolog náboženství František Maria Hník

Prof. PhDr. ThDr. h.c. František Maria Hník (1905–1962) se narodil 9. února 1905 v Úpici na Trutnovsku, studoval od roku 1915 na gymnáziích v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou, kde 25. června 1923 úspěšně složil maturitní zkoušky. V letech 1923–1925 se na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze věnoval studiu sociologie 

V pátek se konal pohřeb prof. Zdeňka Kučery

V pátek se konal pohřeb prof. Zdeňka Kučery

V sobotu 15. června 2019 zemřel prof. ThDr. Zdeněk Kučera, přední český teolog, duchovní Církve československé husitské (CČSH), pedagog Husovy československé bohoslovecké fakulty (HČBF) a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (HTF UK). Narodil se 30. března 1930. Roku 1949, po maturitě, zahájil studium na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké 

50 let od smrti patriarchy Kováře

50 let od smrti patriarchy Kováře

KOVÁŘ, František (1888–1969), kněz, teolog, jeden ze zakladatelů Církve československé husitské (dále CČSH). Narodil se 21. září 1888 v Sebranicích u Boskovic. V letech 1900–1908 studoval na boskovickém gymnáziu, českou teologickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity absolvoval v letech 1909–1913. Na kněze vysvěcen 1913. Po působení ve farní správě byl na počátku 1. světové