Před 60 lety zemřel sociolog náboženství František Maria Hník
V mládí.

Prof. PhDr. ThDr. h.c. František Maria Hník (1905–1962) se narodil 9. února 1905 v Úpici na Trutnovsku, studoval od roku 1915 na gymnáziích v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou, kde 25. června 1923 úspěšně složil maturitní zkoušky. V letech 1923–1925 se na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze věnoval studiu sociologie u prof. B. Foustky, filosofie u prof. J. B. Kozáka a národního hospodářství u prof. J. Macka. Navštěvoval i přednášky z etiky prof. J. L. Hromádky na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké (dále HČEFB). V letech 1925–1927 pokračoval ve studiu na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, a to sociologie u prof. I. A. Bláhy, historie u prof. J. Glücklicha a filosofie u prof. J. Tvrdého.

Dne 23. června 1927 vykonal farářskou zkoušku Církve československé. Byl vysvěcen biskupem G. A. Procházkou a působil několik let jako duchovní v Náchodě. Na základě doktorátu z filosofie mu byl udělen dispens od první bohoslovecké zkoušky v církvi. Druhou zkoušku vykonal 12. června 1930. V letech 1930–1931 pokračoval ve studiu na Meadville Theological School v Chicagu, a to psychologie a sociologie náboženství u prof. R. J. Hutcheona a historie u prof. M. Spinky. Další studijní pobyt absolvoval na Manchester College v Oxfordu v letech 1934–1935.

Výsledkem studií se stala Hníkova habilitační práce Pohnoutky dobročinností v křesťanství, již v březnu 1936 podal na HČEFB. Posoudila ji komise (z Církve československé prof. A. Spisar, z Českobratrské církve evangelické profesoři F. Bednář a F. Linhart). Docentem pro sociologii a křesťanskou sociální etiku byl Hník jmenován ještě téhož roku.

V Oxfordu.

Roku 1938 se Hník rozhodl pro lektorát sociologie na Manchester College v Oxfordu v studijním roce 1938–1939. V době války Anglii neopustil. V Oxfordu působil do konce srpna 1941 a pak byl povolán na ministerstvo zahraničních věcí exilové československé vlády. Od 1. září 1941 do 31. března 1945 byl přednostou oddělení pro kulturní spolupráci s britskými universitami a církvemi. V tomto období na sociologa začal výrazně myšlenkově působit president E. Beneš. 9. července 1942 mu udělila čestný doktorát teologie universita v Aberdeenu.

Po válce se František Hník vrátil do vlasti. 17. prosince 1945 byl jmenován řádným profesorem oboru sociologie a křesťanské sociální etiky pro Církev československou na HČEFB. Zde byl 12. června 1946 zvolen děkanem pro studijní rok 1946–1947. Prezidentovi věnoval po válce monografii Edvard Beneš, filosof demokracie.

Děkan v taláru.

Po únoru 1948 se s odchodem presidenta Beneše do ústraní i jeho úmrtím Hníkovy politické možnosti značně zúžily. I dále se věnoval budování svého oboru na HČEFB a pokračoval v ekumenické práci pro Církev československou. Řadu povinností přinesl Hníkovi i vznik nové Husovy československé bohoslovecké fakulty roku 1950: stal se jejím prvním děkanem. Řídil zde v letech 1950–1955 katedru sociální teologie.

V polovině padesátých let sociolog pod tlakem režimu opustil Husovu československou bohosloveckou fakultu a rozhodl se přijmout biskupský úřad Církve československé v Olomouci. Zde těžce onemocněl srdeční neurózou a ischemickou chorobou cév, 11. září 1961 rezignoval na úřad a zemřel 28. dubna 1962. Jeho odchod z fakulty i rozhodnutí přijmout biskupský úřad byly tragické.

Všechny fotografie z archivu autora.

Související články:

50 let od smrti patriarchy Kováře

V pátek se konal pohřeb prof. Zdeňka Kučery

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments