Archiv pro štítek: ekumenismus

Ekumenický patriarchát usporiadal medzinárodné ekologické sympózium

Ekumenický patriarchát usporiadal medzinárodné ekologické sympózium

V dňoch 5. až 8. júna 2018 sa v Grécku konalo medzinárodné ekologické sympózium. Pod názvom „Hľadanie zelenšej Attiky: Ako zachovať planétu a chrániť jej ľudí“ (Toward a Greener Attica: Preserving the Planet and Protecting its People) ho usporiadal Konštantínopolský ekumenický patriarchát pravoslávnej cirkvi. Na sympózium bolo pozvaných 200 teológov, vedcov, […]

Modlitby za mier na Kórejskom polostrove

Modlitby za mier na Kórejskom polostrove

Kórejské kresťanské cirkvi usporiadali 7. júna v Soule sviečkovú vigíliu, pri ktorej pozvali obyvateľov mesta, aby sa spolu s nimi modlili za mier na Kórejskom polostrove. K tejto vigílii sa pridala Svetová rada cirkví (SRC) v Ženeve, Národná rada kresťanských cirkví (NCC) v USA a stovky ďalších po celom svete. Presbyteriánska cirkev v Kórei […]

Druhý Svetový deň modlitieb za ukončenie hladu

Druhý Svetový deň modlitieb za ukončenie hladu

Svetová rada cirkví (SRC), Svetová evanjelikálna aliancia (SEA) a Celoafrická konferencia cirkví pozývajú cirkvi a ekumenických partnerov k zapojeniu sa do druhého Svetového dňa modlitieb za ukončenie hladu, ktorý je plánovaný na 10. júna 2018. Východnú Afriku, predovšetkým tzv. Africký roh, ale tiež Jemen a severovýchodnú Nigériu neprestáva sužovať potravinová kríza. […]

Ekumenická delegácia navštívila Severnú Kóreu

V dňoch 3.-7. mája 2018 navštívila severokórejský Pchjongjang šesťčlenná medzinárodná ekumenická delegácia zložená zo zástupcov Svetovej rady cirkví (SRC) a Svetového spoločenstva reformovaných cirkví (SSRC). Delegáciu spoločne viedli generálny tajomník SRC Olav Fykse Tveit a generálny tajomník SSRC Chris Ferguson. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie Kórejskej kresťanskej federácie v Kórejskej […]

Národná rada cirkví v Kórei uvítala výsledky summitu v Pchanmundžome

Po tom, čo predstavitelia Severnej a Južnej Kórei na summite v demilitarizovanej zóne podpísali historickú Pchanmundžomskú deklaráciu, ktorej cieľom je formálne ukončenie Kórejskej vojny a úplná denuklearizácia Kórejského polostrova, Národná rada cirkví v (Južnej) Kóreji (NCCK) vydala 27. apríla 2018 príslušné prehlásenie. Toto prehlásenie vyjadruje podporu a uznanie voči deklarácii i celému summitu. […]

Na konferencii o misii a evanjelizácii v Arushi boli kresťania pozvaní k transformujúcemu nasledovaniu Krista

Na konferencii o misii a evanjelizácii v Arushi boli kresťania pozvaní k transformujúcemu nasledovaniu Krista

V dňoch 8.-13. marca 2018 sa v tanzánijskom meste Arusha uskutočnila 14. konferencia o svetovej misii a evanjelizácii. Už tradične ju organizovala Komisia pre svetovú misiu a evanjelizáciu (CWME) Svetovej rady cirkví. Konferencie sa zúčastnilo viac než tisíc delegátov, poradcov či iných návštevníkov z protestantských, pravoslávnych, anglikánskych, evanjelikálnych, katolíckych a (neo)pentekostálnych cirkví z celého sveta. Ako […]

Anglikáni schválili sjednocení s metodisty

Ve Westminsteru se v těchto dnech koná generální synoda anglikánské církve (Church of England, CoE). Jedním z hlavních témat letošního setkání tohoto nejvyššího orgánu CoE je diskuse o znovusjednocení s církví metodistickou. Představitelé této církve, která vznikla v 18. stol. nejdříve jako reformní hnutí uvnitř anglikánské církve, v pátek na shromáždění vystoupili a vyslovili se […]

Pew: Pravoslavní jsou zdrženliví k ekumenismu, konzervativní v otázce svěcení žen a homosexuality, ale chtějí chránit životní prostředí

Pew: Pravoslavní jsou zdrženliví k ekumenismu, konzervativní v otázce svěcení žen a homosexuality, ale chtějí chránit životní prostředí

V předchozím příspěvku (zde) jsme informovali o rozsáhlé studii o světovém pravoslaví, již publikovala americká sociologická agentura Pew Research Center. Zaměřili jsme se v něm na geografii a demografii východního ortodoxního křesťanství (zahrnující církve byzantské i orientální tradice). Analýza se dále věnuje i tomu, jaký postoj východní křesťané zaujímají k učení své církve […]