Ekumenický patriarchát usporiadal medzinárodné ekologické sympózium

V dňoch 5. až 8. júna 2018 sa v Grécku konalo medzinárodné ekologické sympózium. Pod názvom „Hľadanie zelenšej Attiky: Ako zachovať planétu a chrániť jej ľudí“ (Toward a Greener Attica: Preserving the Planet and Protecting its People) ho usporiadal Konštantínopolský ekumenický patriarchát pravoslávnej cirkvi. Na sympózium bolo pozvaných 200 teológov, vedcov, zástupcov zo sfér biznisu i politiky, ako aj žurnalistov a aktivistov z Ázie, Ameriky, Afriky a Európy. Cieľom sympózia bolo skúmať pálčivé problémy daného regiónu a jeho ostrovov, ako aj venovať sa spojitosti medzi ekológiou a ekonomikou, a to zvlášť s ohľadom na naliehavé environmentálne a sociálne výzvy súčasnosti.

Sympózium otvoril ekumenický patriarcha Bartolomej I. na slávnostnom zahájení, ktoré sa konalo v múzeu Akropolis v Aténach. Bartolomej, známy tiež ako „zelený patriarcha“, vo svojom príhovore uviedol, že „ekologická kríza nám odhalila, že náš svet tvorí jednoliaty celok a všetky problémy musia znášať všetci obyvatelia zeme.“ S ohľadom na kontext sympózia pomenoval niektoré zásadné ekologické problémy: „Je potrebné vykonať ešte mnoho, aby sa znížilo neakceptovateľné množstvo smetí na odsúdeniahodných skládkach v pohoriach Attiky, ako aj plastov na dne priľahlého mora, ktoré ohrozujú morský život.“

Attika je polostrovom, na ktorom leží hlavné mesto Grécka Atény.

Sympózium pokračovalo na Sarónskych ostrovoch a skončilo slávnostným zakončením na palube lode.

Spracované podľa webovej stránky Ekumenického patriarchátu, tu, a Svetovej rady cirkví, tu.

 

Související příspěvky:

Pew: Pravoslavní jsou zdrženliví k ekumenismu, konzervativní v otázce svěcení žen a homosexuality, ale chtějí chránit životní prostředí (zde)

Víra na Ukrajině mezi Moskvou a Kyjevem… a Cařihradem (zde)

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments