Zahraniční zprávy

Anglikáni schválili sjednocení s metodisty

Ve Westminsteru se v těchto dnech koná generální synoda anglikánské církve (Church of England, CoE). Jedním z hlavních témat letošního setkání tohoto nejvyššího orgánu CoE je diskuse o znovusjednocení s církví metodistickou. Představitelé této církve, která vznikla v 18. stol. nejdříve jako reformní hnutí uvnitř anglikánské církve, v pátek na shromáždění vystoupili a vyslovili se pro obnovení společenství. Např. sekretář Metodistické konference Gareth Powell hovořil o „pohoršlivém rozdělení“, které brání nejen misijní práci, ale narušuje „svědectví o Kristu, schopnost žít podle obrazu Božího a nechat skrze nás efektivně proudit Ducha Svatého“.

Většina účastníků synody se vyslovila pro toto sjednocení. Pro bylo 290 z nich, proti 59 a 24 nehlasovalo. Kritické hlasy zaznívaly především od zástupců tzv. anglo-katolických farností sdružených v organizaci Anglican Catholic Future. Tito konzervativci vyslovovali obavy, že sjednocení není možné bez opuštění některých základních principů anglikánství.

Spornou otázkou bylo zvláště přijetí metodistických duchovních, kteří nebyli ordinováni v apoštolské posloupnosti tak, jak ji anglikáni rozumějí. Noví duchovní by již přijímali svěcení od anglikánských biskupů, stávající pastoři by však měli výjimku a mohli by v anglikánské církvi sloužit i bez tohoto svěcení. Představitelé CoE o tomto kompromisu hovoří jako o „únosné anomálii“.

Po té, co sjednocení schválila anglikánská strana, je řada na metodistech, kteří by o sjednocení měli rozhodnout na konferenci v létě.

Podle zprávy na Christian Today ze dne 8. 2. 2018, zde.