Valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví v roku 2021 sa bude konať v Nemecku

Ústredný výbor Svetovej rady cirkví (SRC) rozhodol, že 11. valné zhromaždenie v roku 2021 sa bude konať v nemeckom Karlsruhe. Za toto mesto hlasovala väčšina zo 150 členov výboru. Druhým uchádzačom bolo Kapské Mesto.

Valné zhromaždenie SRC, organizované každých osem rokov, má zásadný význam pre život jej členských cirkví i celého ekumenického hnutia. Toto jedinečné podujatie dáva SRC príležitosť pokračovať na ceste ako živé spoločenstvo cirkví hľadajúcich naplnenie svojho spoločného povolania.

Valné zhromaždenie je taktiež hlavným legislatívnym orgánom SRC, a ako také reviduje jej programy, rozhoduje o jej dlhodobým stratégiách, volí prezidentov a vymenúva ústredný výbor, ktorý slúži ako hlavný výkonný orgán SRC až do najbližšieho valného zhromaždenia.

V júni 2016 SRC dostala od Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD) pozývací list, ktorý vyjadruje záujem hostiť 11. valné zhromaždenie. Všetkých 20 zemských cirkví (Landeskirchen) – unionistických, luteránskych a reformovaných – ktoré tvoria EKD vyjadrili svoju ochotu hostiť valné zhromaždenie. Myšlienku podporili tiež ostatné členské cirkvi SRC v Nemecku, ako aj Rada cirkví v Nemecku.

Evanjelická zemská cirkev v Bádensku, v ktorom mesto Karlsruhe leží, vznikla ako unionistická (spojená luteránska a reformovaná) cirkev v roku 1821, v roku konania valného zhromaždenia tak bude oslavovať 200 rokov od svojho založenia.

Cirkvi v „medzihraničnom regióne“ medzi Nemeckom a Francúzskom vnímajú príležitosť hostiť toto podujatie ešte aj na inej rovine – majú víziu posilniť jednotu Európy a jej vzťahov so svetom. Akcie spojené so zhromaždením sa totiž budú konať nielen v Karlsruhe, ale aj vo francúzskom Štrasburgu. Toto valné zhromaždenie sa tak stane prvým cezhraničným zhromaždením SRC.

Toto valné zhromaždenie bude tretím valným zhromaždením SRC konaným v Európe, pričom doteraz posledným bolo to v švédskej Uppsale v roku 1968. Heinrich Bedford-Strohm, predsedajúci biskup EKD, po oznámení výsledku voľby povedal: „Je to prvýkrát po päťdesiatich rokoch, keď sa kresťania z celého sveta zhromaždia v Európe v kontexte Svetovej rady cirkví. Očakávam, že táto skúsenosť bude veľkým povzbudením pre naše cirkvi a vydá svedectvo o živej, šťastnej a k svojmu okoliu pozornej viere.“

SRC samu seba definuje ako „spoločenstvo cirkví vyznávajúcich Pána Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa podľa Písiem, a preto usilujúcich spoločne napĺňať svoje spoločné povolanie k sláve jedného Boha, Otca, Syna a Ducha svätého.“ Zdroje SRC uvádzajú, že toto spoločenstvo aktuálne združuje 350 členských cirkví z viac než 110 krajín a teritórií z celého sveta, zastupujúc tak viac ako 500 miliónov kresťanov, ktorí sa hlásia k východnému i orientálnemu pravosláviu, anglikánskym, luteránskym, metodistickým, baptistickým a reformovaným cirkvám, ako aj k spojeným či nezávislým cirkvám.

Spracované podľa informácií na webovej stránke Svetovej rady cirkví, tu, a Evanjelickej cirkvi v Nemecku, tu.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments