Svetová rada cirkví prijíma gratulácie pri príležitosti svojho 70. výročia

Svetová rada cirkví (SRC) si tento rok pripomína 70. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa jej dostalo slov podpory a povzbudenia od členských cirkví, cirkevných organizácií i širšieho ekumenického hnutia.

Brat Alojz, predstavený komunity Taizé, si všíma, že SRC rovnako ako Taizé vznikli po 2. svetovej vojne z túžby svojich zakladateľov presadzovať víziu pokoja a jednoty kresťanov: „Kráčame v ich stopách, aby sme udržali tento plameň jednoty. Pokračujme v našej spoločnej ceste!“

Martin Junge, generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), hovorí, že SRC si od svojho založenia kládla za cieľ spájať vo svojej činnosti teológiu so službou ostatným. SLZ sa k tejto víziu pripája a vo svete, kde jednota je čoraz viac v ohrození, zostáva, podľa Junga, verná ekumenickému hnutiu v povolaní byť svedkami o Božej láske, ktorá „ľudí privádza k sebe, pôsobí zmierenie a vyvoláva v nás túžbu po spravodlivosti a pokoji pre celé Božie stvorenie.“

Členstvo v SRC je požehnaním, povzbudením a posilnením pre Cirkev severnej Indie (CNI), hovorí Alwan Masih, generálny tajomník synodu tejto cirkvi: „Modlíme sa za posilnenie partnerstva v budúcnosti, aby sme mohli spoločne ešte lepšie konať misiu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.“

Srdečné blahoprianie posiela aj Patriarcha Kirill, primát Ruskej pravoslávnej cirkvi, v ktorom hovorí: „Počas doby svojho pôsobenia Svetová rada cirkví vykonala mnoho pre rozvoj medzikonfesijného dialógu a pre presadzovanie spravodlivosti v spoločnosti a pokoja medzi národmi.“

Mathews George Chunakara, generálny tajomník Kresťanskej konferencie Ázie zase píše, že „spoločná cesta a aktivity v službe ázijským cirkvám a ekumenickému hnutiu, na ktorých sa podieľala Kresťanská konferencia Ázie spoločne so Svetovou radou cirkví, rozvíjali ekumenickú spoluprácu nutnú pre jednotné kroky v misii a prorockom svedectve.“

Konferencia európskych cirkví (KEK) gratuluje SRC k jej „pôsobivej a vierou naplnenej histórii.“ KEK vo svojom pozdrave píše: „Ako si pripomíname to, čo sa spoločne podarilo za 70 rokov dosiahnuť, vzdávame vďaku za jedinečnú príležitosť odpovedať na Božie volanie k jednote, misii, spravodlivosti a pokoju.“

Svoje gratulácie posiela aj Gao Feng, prezident Čínskej kresťanskej rady, a píše: „Sme vďační za ohromnú podporu a pomoc, ktorú nám Svetová rada cirkví v posledných troch desaťročiach poskytovala.“

Katolikos Karekin II, hlava Arménskej apoštolskej cirkvi, zase píše: „Uprostred prebiehajúcich globálnych sporov, konfliktov a vojen nám 70. výročie Svetovej rady cirkví pripomína našu spoločnú zodpovednosť a záväzok voči ľudstvu, Božím prikázaniam a stvoreniu. V súčasnom svete by Svetová rada cirkví ako model spoločenstva kresťanských cirkví usilujúcich o obnovu a premenu ľudských duší mala pokračovať vo svojom úsilí o presadenie vízie spoločnej služby v prospech spravodlivosti a pokoja.“

SRC samu seba definuje ako „spoločenstvo cirkví vyznávajúcich Pána Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa podľa Písiem, a preto usilujúcich spoločne napĺňať svoje spoločné povolanie k sláve jedného Boha, Otca, Syna a Ducha svätého.“ Zdroje SRC uvádzajú, že toto spoločenstvo aktuálne združuje 350 členských cirkví z viac než 110 krajín a teritórií z celého sveta, zastupujúc tak viac ako 500 miliónov kresťanov, ktorí sa hlásia k východnému i orientálnemu pravosláviu, anglikánskym, luteránskym, metodistickým, baptistickým a reformovaným cirkvám, ako aj k spojeným či nezávislým cirkvám.

 

Spracované podľa informácií na webovej stránke SRC, tu. Kompletný zoznam všetkých gratulácií je k dispozícii tu. Informácie o SRC sú prevzaté zo stránky: www.oikoumene.org.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments