Napřímit se a zvednout hlavu: Křesťanské společenství bojuje modlitbou a postem

Církev Křesťanská společenství patří mezi protestanské evangelikální církve. Ve své práci bych se ráda zaměřila na Křesťanské společenství Praha, které je rozděleno do osmi regionů. Mnoho informací, které uvádím v této práci, jsem zjistila z hromadných e-mailů, které byly rozeslány mezi členy sboru, a také díky vyjádření pastora pražského regionu Střed Petra Káchy k zadaným otázkám.

Pastor Petr Kácha.

Jak církev pojednává o pandemii ve své internetové prezentaci?

Tato církev o tématu pandemie na svých oficiálních internetových stránkách nepojednává. Na youtubovém kanálu církve ale vyšlo video v začátku pandemie v České republice. V tomto videu pojednává Petr Kácha – pastor KS Praha, region Střed – o tom, že takováto pandemie vznikla na světě poprvé. Díky médiím a internetu jsme všichni propojeni a víme, co se kde děje, což v nás vyvolává ještě větší strach než za dob epidemií, kdy lidé nevěděli, co se děje ve vedlejším městě nebo vesnici. V Bibli je psáno, že lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Křesťané by tedy podle církve měli v takový okamžik napřímit a zvednout hlavy, jelikož přichází jejich vykoupení. Tato církev netvrdí, že nynější doba pandemie stoprocentně představuje zmíněné vykoupení křesťanů, ale připouští, že je to možné. Více zde, hlavně 1:30–3:40 a 5:40–6:20.

Je pandemie nějak integrována do nauky církve ?

Pandemie není přímo integrována do nauky této církve. V Bibli se píše o tom, že při příchodu konce světa uvidíme úkazy na obloze a všechny národy země budou naříkat. Přímo pandemie zde ale není zmíněna. Dle slov pana Káchy je Křesťanské společenství Praha opatrné ve vyjadřování se k pandemii, jelikož nedokáže říci, zda pandemie pochází od Boha, nebo od ďábla, popřípadě jaký je důvod pandemie.

Jak se změnila po­doba společné­ho života církve? Jak církev modifikuje své fungování, formy duchovního doprová­zení, bohoslužebné aktivity atp.? Jaké aktivity ustaly, jaké přibyly?

Celý pražský sbor se za normální situace schází jednou měsíčně, a to každou první neděli v měsíci na bohoslužbě. O ostatních nedělích probíhají shromáždění v jednotlivých regionech. Tato shromáždění se v době pandemie musela zrušit a církev dále funguje pomocí youtube kanálu zde či zde, kde se konají živá vysílání, která jsou následně ukládána, a dále také pomocí MP3 nahrávek (zde), které jsou volně ke stažení na oficiálních stránkách sboru. Momentálně se v době pandemie konají každou neděli online bohoslužby pro všechny regiony Křesťanského společenství Praha, které obnáší chvály a poté kázání. Regiony jsou rozděleny do menších skupin, ve kterých se v určitý den koná skupinový videohovor pomocí Skype. Při tomto hovoru se mohou zúčastnění hromadně modlit, svěřit se a vzájemně si pomoci slovně nebo modlitbou. Poté se koná každý čtvrtek takzvaná modlitební, což je online regionální bohoslužba určena regionu Střed. Sbor také nabízí vzájemnou službu v podobě soukromého telefonátu za účelem pomoci. Během pandemie je povoleno, aby pastor přišel na návštěvu, a nabídl tak duchovní službu (zdroj: hromadné e-maily). Tato služba ale není příliš využívána kvůli strachu z nakažení. Křesťanské společenství muselo samozřejmě zrušit mnoho společenských akcí a oslav, například akce Tanec vzkříšení, Dny dobrých zpráv a plánované konference (viz zde). Všechny informace ohledně veškerých online bohoslužeb a událostí jsou rozesílány e-mailem nebo jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách Křesťanského společenství. Také je vytvořena stránka na facebooku s názvem „Otčenáš ve 12:00“, která vybízí k tomu, aby se lidé každý den ve 12:00 modlili modlitbou Otčenáš. Cílem je sjednocení modliteb za celý národ (zde).

Jaké formy pomoci církev poskytuje?

Nejen v době pandemie si členové Křesťanského společenství vzájemně pomáhají. Hlavní pastor regionu Střed například obvolal členy regionu a nabídl každému pomoc a vybídl také ostatní, aby se starali o druhé lidi a aby pomohli především starším a také lidem, kteří jsou sami. Mohou například pomoci s nákupem, s odvozem k lékaři, s půjčením počítače pro práci doma. Někteří lidé také šijí roušky a následně je nabízí ostatním členům. Jako forma pomoci slouží také zmiňované skupinové nebo soukromé telefonování a navštívení pastorem (zdroj: hromadné e-maily).

Sbor Křesťanského společenství Praha – Střed.

Vstupuje nauka církve do dialogu s vědou? Je to spíše polemika, nebo potvrzení?

Nauka církve se v případě pandemie shoduje s vědou. Lidé jsou církví vybízeni k plnění karanténních opatření. Církev nikoho neviní ze vzniku pandemie a ani se k tématu vzniku a důvodu pandemie příliš nevyjadřuje. Rozdíl můžeme vidět pouze v řešení, kdy církev doporučuje, aby se lidé obrátili na Boha a modlili se za spasení lidstva. Církev ale plně podporuje a dodržuje opatření a nijak se neprojevuje proti vědeckým poznatkům, které se týkají pandemie (zdroj: odpověď pana Petra Káchy).

Jak odpovědní představení církve komu­nikují s pří­slušníky společenství a veřejností? Jaké rady, doporučení, povzbuzení, varování apod. vydá­vají?

Odpovědní představení církve komunikují s veřejností pomocí hromadných e-mailů, telefonátů a veškeré informace zveřejňují na webových stránkách. Vydávají mnoho rad, například, aby se lidé nebáli, jelikož dle církve je vše v rukou Božích a křesťané jsou Boží lid.

Dále jsou lidé vybízeni k tomu, aby se modlili za nemocné, za lidi, kteří pracují v nemocnicích, a riskují tím své životy, za lidi, kteří přišli kvůli pandemii o práci. Dále vybízejí k pomoci druhým. Povzbuzují k pokoji a k tomu, aby všichni následovali Pána. Doporučení od představených jsou taková, aby lidé zůstávali v kontaktu s ostatními a aby využívali svůj volný čas, pokud ho mají (zdroj: hromadné e-maily).

Jaké jsou další relevantní poznatky?

Dle této církve je nejdůležitější náplní všech křesťanů v této době pandemie i mimo pandemii modlitba a půst.

Autor: Michaela Denková.

Související články o koronaviru:

Slovanský kruh a koronavirus (1. díl série „Církve a náboženské společnosti v době pandemie“): zde.

Strašničtí evangelíci za času korony (2. díl série „Církve a náboženské společnosti v době pandemie“): zde.

Komunita Noe: zvony pro pokoj a bezpečí (3. díl série „Církve a náboženské společnosti v době pandemie“): zde.

Virus jako odplata (1. díl série „Náhody neexistují, aneb o koronaviru perspektivou religionisty“): zde.

Wu-chan o svátcích zesnulých (1. díl série „Čínské tradice v době koronavirové“): zde.

Skončí to hned po Pesachu: korona podle gematrie: zde.

Korona versus judaismus: zde.

Nelíbejte mezuzu: zde.

Svědkové Jehovovi: koronavirus jako znamení posledních dnů: zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments