Strašničtí evangelíci za časů korony

Začátkem roku 2020 se velmi nakažlivá nemoc COVID19 rozšířila z Číny do celého světa a Světová zdravotnická organizace prohlásila tuto epidemii za pandemii.[1] Pandemie nejvíce zasáhla Čínu, odkud nemoc pochází, Itálii a následně USA. První nakažený v České republice byl zaznamenán 1. března.[2] Vláda ČR postupně přijímala dílčí opatření – např. přerušení leteckých spojení s některými zeměmi, omezení diváků na závodech světového poháru v biatlonu apod.[3] Zásadní plošné opatření, které mimo jiné citelně omezilo společenské, kulturní, sportovní a také náboženské akce, přišlo 10. března, kdy vláda rozhodla o zákazu akcí s účastní nad 100 osob.[4]

Foto: Benjamin Skála. Fotografii je možné zvětšit.

Jako strašnického evangelíka mě zajímal přístup a postup našeho sboru a osud sborových aktivit. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 – Strašnicích patří se svými 657 členy[5] a s průměrně 94 lidmi na bohoslužbách[6] mezi největší evangelické sbory.[7] Z toho je patrné, že se bohoslužeb pravidelně účastní i přes sto lidí, a zákaz se tedy týkal i jich.

Navzdory doporučení synodní rady[8] rozdělit bohoslužby na dvě setkání,[9] se strašnické staršovstvo a farář Martin Sabo rozhodli bohoslužby zrušit úplně. Stalo se tak poprvé v historii sboru.[10] Představa zrušených bohoslužeb se mi principiálně vůbec nelíbila. Měl jsem za to, že právě v době, kdy společnost ovládá strach, mají být křesťanské sbory otevřené a aktivně podporovat soudržnost a naději. V konverzaci přes Facebook mi Martin Sabo vysvětlil svůj postoj: „Je otázkou výkladu, co těch 100 lidí znamená. Jestli je to litera, tak se můžeme sejít v 99 a toho stého prostě pošleme domů… Nebo jde o upozornění, aby se lidé neshlukovali.“ – „Udělat setkání dvě, pro 50 a 50, mi přijde, že opatření chceme obcházet tak, jak je v Česku a na Slovensku zvykem, a to se mi nelíbí.“     

Foto: Benjamin Skála. Fotografii je možné zvětšit.

Už po dvou dnech se však ukázalo, že rozhodnutí sboru bylo správné. 12. března byl v celé ČR vyhlášen nouzový stav a zákaz setkávání se rozšířil na všechny akce s účastí nad 30 lidí.[11] To už by se ani ve strašnickém sboru jednoduše obejít nedalo. A vzhledem k doporučením epidemiologů, že nejúčinnější strategií v boji s koronavirem, je omezení jakéhokoli osobního kontaktu se staršovstvo rozhodlo zrušit všechna sborová setkávání.[12]

Na rozdíl od sborů, kde se rozhodli pořádat bohoslužby dál byť s menším počtem účastníků a od čím dál většího počtu farářů, kteří připravují internetové videobohoslužby, se strašnický farář rozhodl připravovat bohoslužby jinou formou. Vždy připravuje domácí pobožnosti,[13] které si každý může stáhnout, vytisknout a pořádat sám se svými nejbližšími. Kromě modliteb a biblického čtení jsou v dokumentu spolu s texty vždy také odkazy na nahrané písně z evangelického zpěvníku, takže si i člověk hudebně nezdatný může zazpívat. Samozřejmostí je také audionahrávka farářova kázání.

Pro strašnický sbor je od jeho historických počátku velmi důležitá práce s dětmi (vůbec první evangelická setkávání začala ve Strašnicích ve dvacátých letech 20. století jako setkávání nedělní školy, kterou tam organizovali členové sboru žižkovského[14]). Na děti, kterých je ve sboru stále několik desítek, se proto ani nyní nezapomíná. Spolu s domácími bohoslužbami se posílá také odkaz s videem vytvořeným speciálně pro ně,[15] které každý týden připravují učitelé strašnické nedělní školy. Pastorační pracovnice pro mládež Eliška Chlebounová navíc pravidelně připravuje páteční biblické hodiny pro děti – formou audionahrávky a pracovních listů.

Všechna setkávání v týdnu jsou zrušena úplně – kromě skupinky mladší mládeže připravující se na konfirmaci a setkání mládeže. Obě skupiny se setkávají v původním termínu pomocí videokonferencí. Videokonference slouží také pro jednání staršovstva (vedení sboru) a koordinaci učitelů nedělní školy.

Českobratrská církev se obecně na pandemii a situaci okolo ní dívá střízlivě a strašnický sbor není výjimkou. V oficiálních vyjádřeních ani mezi běžnými věřícími se neobjevují teze o tom, že by pandemie byla Božím trestem, ani nejsou sklony věřit různým konspiračním teoriím.

Přesto se ke krizi přistupuje se vší vážností. Při každých bohoslužbách (resp. domácích pobožnostech) z posledních týdnů byla nemoc, její důsledky, ochranná opatření, osudy nakažených a odpovědnost mocných zmíněna v modlitbách. Nicméně v kázáních téma pandemie nijak výrazně akcentováno není. Pouze ve druhé domácí pobožnost (z 22. března) v kázání o Ježíšově nasycení zástupů pouhými pěti chleby a dvěma rybami[16] zmínil farář Sabo zkušenost toho, jak málo v prvních dnech nouzového stavu stačilo k úžasné mobilizaci tisíců dobrovolníků. Jak málo stačí k tomu, abychom změnili velmi mnoho a velmi mnoho pomohli. Také je v tomto kázání malé rýpnutí do politického obchodování s Čínou, kdy byl obrovský obchod s nekvalitními pomůckami uveden do kontrastu se stovkami dobrovolníků, zdravotníků a všech dalších, kdo pomohli mnohem efektivněji za mnohem méně peněz a bez kontroverzního politického vlivu.

Strašnický sbor již řadu let úzce spolupracuje s nedalekým střediskem Diakonie ČCE – Ratolest. Na tuto spolupráci se nyní navázalo. Po vyhlášení povinného nošení roušek, začali pracovníci střediska šít roušky a sbor se zapojil do jejich distribuce.[17] Farář začal ve spolupráci s pastorační pracovnicí a sborovou sestrou obvolávat všechny členy sboru, včetně těch, kteří už celé roky žádné aktivní vztahy s evangelickou církví neudržují, zda nepotřebují pomoc, např. doručit roušku. V rámci svých možností se vedení sboru snaží šířit důležité informace v souladu s postoji odborníků a se státními opatřeními. Na webových stránkách sboru proto najdete např. informace o tom, jak správně vyrábět roušky a výzvu k jejich šití,[18] a informace o non-stop lince pro seniory, kterou zřídilo vedení hlavního města Prahy ve spolupráci s organizací ŽIVOT 90.[19]

Farář Martin Sabo je také otevřen duchovnímu doprovázení a pomoci těm, kdo to potřebují. Už jen v souvislosti s obvoláváním členů sboru kvůli rouškám prý došlo k řadě hlubokých rozhovorů s lidmi, kteří nyní zakoušejí náročné chvíle a každý může faráři zavolat a domluvit se na nějaké formě doprovázení těmito časy. Na venkovní vývěsce modlitebny i na stránkách sboru je mimo jiné napsáno:

Pokud hledáte pomoc, jste v krizi, potřebujete povzbudit nebo si promluvit, můžete se telefonicky či emailem obrátit na místního faráře Martina Saba.[20]

Sám farář popisuje v osobním rozhovoru současnou situaci jako velmi zajímavou a zmiňuje pozitivní i negativní důsledky: „Zaráží mě, jak snadno jsme to přijali jako „normální.“ Poprvé jsem obvolával lidi z kartotéky – někteří o nás 20 let neslyšeli, většina chtěla hovor skončit do minuty, několik se cítilo trapně, že neplatili roky salár, aniž bych já řekl cokoli o saláru – nic jsem po nich nechtěl, naopak, nabízel jsem zdarma roušky, pomoc. Cítil jsem se místy jako podomní prodejce. Nicméně několik lidí se mi během prvního telefonátu svěřilo s problémem v rodině, nemocí, umíráním blízkého. Místy šlo o velmi hlubokou pastoraci.“

Přístup strašnických evangelíků k pandemii připomíná přístup ke zlu a utrpení, jak je znám z evangelií: neřeší otázku „proč“ ve smyslu kauzality (trest? požehnání?), nýbrž otázky „k čemu?“ a „co s tím?“; „jak můžeme pomoci?“. Právě tím má být vnášena Boží přítomnost do současné situace.

[1]https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/svet-celi-koronavirove-pandemii-uvedla-who-40316361.

[2]https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3036688-jak-moc-je-novy-koronavirus-z-ciny-smrtici-a-existuje-riziko-pro-cesko-nabizime.

[3]https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/bezpecnostni-rada-statu-vyhlasila-ochranna-opatreni-proti-sireni-koronaviru–cr-zastavi-lety-z-jizni-koreje-a-severni-italie–biatlon-bude-bez-divaku-179981/.

[4]http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-konani-akci-nad-100-osob-od-18-hodin-dne-1032020-_18697_4135_1.html.

[5]https://cs.wikipedia.org/wiki/Farn%C3%AD_sbor_%C4%8Ceskobratrsk%C3%A9_c%C3%ADrkve_evangelick%C3%A9_v_Praze_10_%E2%80%93_Stra%C5%A.1nice

[6]SABO, M.: Zpráva o životě sboru, Sborový dopis strašnického sboru Českobratrské církve evangelické, Praha: Farní sbor ČCE v Praze 10-Strašnicích.

[7]Průměrná účast na nedělních bohoslužbách v jednom sboru v rámci celé ČCE je 40 lidí – http://e-bulletin.cz/blog/2019/06/26/strategicky-plan-ceskobratrske-cirkve-evangelicke/.

[8]Synodní rada je kolektivní volený orgán, který stojí v čele Českobratrské církve evangelické. Je tvořena třemi faráři a třemi laiky.

[9]https://www.e-cirkev.cz/clanek/6609-Reakce-na-mimoradne-opatreni-Ministerstva-zdravotnictvi/index.htm.

[10]Sbor byl založen v roce 1937.

[11]http://www.mzcr.cz/dokumenty/v%C2%A0souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-se-zakazuji-akce-s-ucasti-presahujici_18727_4107_1.html.

[12]http://cce-strasnice.cz/nouzovy_stav_2020/.

[13]Viz např. pobožnost z 5. 4. 2020 http://cce-strasnice.cz/domaci-poboznost-na-nedeli-5-4/.

[14]Kronika strašnického sboru a http://cce-strasnice.cz/o-sboru/prehled/.

[15]https://drive.google.com/file/d/1XyPlVLt2GtzFET8aO8FlBTkI_Ix-VviW/view.

[16]http://cce-strasnice.cz/domaci-poboznost-na-nedeli-22-3/.

[17]http://cce-strasnice.cz/cirkev-ani-obcanska-spolecnost-nespi-pomahame-jak-muzeme/. Příspěvek o tom, že Ratolest pomáhá šít a šířit roušky, sdílel sbor i na svém facebookovém účtu: https://www.facebook.com/ccestrasnice/posts/2521509678122925.

[18]http://cce-strasnice.cz/domaci-vyroba-rousek/.

[19]http://cce-strasnice.cz/non-stop-linka-pro-pomoc-seniorum_2020/.

[20]http://cce-strasnice.cz/cirkev-ani-obcanska-spolecnost-nespi-pomahame-jak-muzeme/.

Autor: Benjamin Roll.

Související články o koronaviru:

Slovanský kruh a koronavirus (1. díl série „Církve a náboženské společnosti v době pandemie“): zde.

Virus jako odplata (1. díl série „Náhody neexistují, aneb o koronaviru perspektivou religionisty“): zde.

Wu-chan o svátcích zesnulých (1. díl série „Čínské tradice v době koronavirové“): zde.

Skončí to hned po Pesachu: korona podle gematrie: zde.

Korona versus judaismus: zde.

Nelíbejte mezuzu: zde.

Svědkové Jehovovi: koronavirus jako znamení posledních dnů: zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments