Korona versus judaismus

Jak známo, judaismus je velice důsledný v zachovávání pravidel náboženského života. V současné kritické situaci v Izraeli, kde počet nakažených koronavirem dramaticky stoupá, se řeší víc a víc oblastí náboženského života, kde se pravidla judaismu dostávají do střetu s hygienickými opatřeními.

Jako první se řešila otázka mezuzy (psali jsme o tom zde). Pro připomenutí uvádím, že zvyk mezuzy vychází již z příkazu zaznamenaného v páté knize Mojžíšově (Deuteronomiu) 6, 9: „Napíšeš je [slova, která ti dnes přikazuji] také na veřeje svého domu a na své brány.“ Jedná se o malou krabičku připevněnou na veřejích všech dveří a obsahující dva texty – Deuteronomium 6, 4–9 a 11, 13–21. Tato schránka se při průchodu dveřmi líbá, nebo je zvykem se alespoň dotknout prsty a políbit si je. Jak bylo zde již uvedeno v předchozím článku, vrchní rabín dal pokyn, aby se nezachovával tento příkaz v současné situaci doslova – tedy, aby se mezuza nelíbala a aby se ani nelíbaly prsty, které se mezuzy dotkly. Uvedl, že k naplnění příkazu stačí, když se na mezuzu jenom pohlédne nebo se na její obsah pomyslí.

Druhá otázka vyvstala, jak naplnit příkaz či zvyk tzv. minjanu. Jedná se o minimální počet deseti mužů, kteří jsou potřeba k tomu, aby modlitby byly platné. Počet právě deseti mužů byl určen na základě toho, že ve čtvrté knize Mojžíšově (Numeri) 14, 27 je hebrejský výraz „édá“ (pospolitost) použit o deseti zvědech. Následně se cituje Žalm 82, 1, kde je užit tento výraz „édá“ ve výroku, že „Hospodin se postavil v pospolitosti“.

Ja’akov Litzman, ministr zdravotnictví.

V současné době jde o to, jak naplnit tento příkaz, když je zakázáno shromažďování. Výhodou je, že pokud je tento počet deseti židovských mužů naplněn (minjan), pak není k bohoslužbě potřeba ani synagoga ani rabín. V tuto chvíli tedy platí doporučení, aby se muži scházeli k modlitbám vně synagogy a zachovávali mezi sebou vládou předepsané odstupy dvou metrů. Stojí za zmínku, že izraelský ministr zdravotnictví Ja’akov Litzman, který je sám ultraortodoxním židem, se ještě před několika dny v rozhovoru pro server Hamal stavěl proti uzavření synagog s pozoruhodným argumentem, že do synagogy přece chodí zdraví lidé. Mimochodem: v tomtéž rozhovoru Litzman prohlásil, že je přesvědčen, že do svátků Pesach (tedy do 8. dubna) přijde Mesiáš a vyvede Židy z tohoto trápení do svobody.

Třetí závažná otázka se týká mikve. Jedná se o rituální lázeň, do které se židé noří na znamení symbolického očištění. Tohoto obřadu se zúčastňují jak muži, tak ženy. Avšak pro ženy a pro běžný život má mikve zcela jedinečnou důležitost. Pravověrná židovská žena totiž každý měsíc po období nečistoty, kdy se nesmí ani dotknout manžela a nesmí mu např. ani přímo podat jídlo, musí počítat sedm tzv. čistých dnů. A teprve, když po těchto dnech podstoupí obřad mikve, mohou opět manželé začít normální manželské soužití. Kdyby tedy byly všechny tyto veřejné lázně zcela uzavřeny, znamenalo by to, že by do měsíce musela všechna nábožensky založená manželství přerušit manželský život a i při běžném soužití by museli manželé vyvarovat jakéhokoliv dotyku. Proto jsou v současné době mikve zakázány pouze pro muže a ženy do nich (po objednání) mohou nadále docházet.

V Izraeli je velice populární Litzmanova fotografie, na níž je zaměněna tradiční pokrývka hlavy ultraortodoxních židů za nedostatkový toaletní papír.

Na závěr je ale potřeba dodat, že ultraortodoxní komunita v Izraeli se často staví na odpor proti těmto omezením a odmítá je dodržovat. Včera se ve městě Bnej Brak ultraortodoxní muži dostali do uzavřené synagogy násilím okny a společně se tam modlili.

Náhledová fotografie z vloupání do synagogy v Bnej Brak.

Články související s pandemií:

Nelíbejte mezuzu: zde.

Svědkové Jehovovi: koronavirus jako znamení posledních dnů: zde.

Články o ultraortodoxních židech:

Izraelem hýbe další kauza z prostředí ultraortodoxních židů: zde.

Pochybnosti kolem smrti Šlomo Helbranse: zde.

Izraelské aerolinie nebudou přesazovat ženy kvůli ultraortodoxním mužům; ti se bouří: zde.

Věřte v nemožné, věnujte tomu vše, co je ve vás, a žádejte pomoc od Boha: zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Tomáš Kadlec
Tomáš Kadlec
27. 3. 2020 12:08

V některých komunitách se rabíni snaží rozpustit pojetí, které nákazu virem zdůvodňuje hříchy jednotlivce. Tedy aby spoluvěrci nakažené nemučili navíc tímto iracionálním pojetím důvodu nákazy: Nečiňte z nákazy vinu za hřích, neboť tím nastalou tragédii prohlubujete – hříchem obviňování obětí (například: https://www.aish.com/ci/s/Coronavirus-and-Blaming-the-Victims.html?s=rab).

bible quotes
bible quotes
Reply to  Tomáš Kadlec
29. 3. 2020 11:02

Bible/SZ: spojitost hřích-nemoc And said, “If you diligently heed the voice of the LORD your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. For I am the LORD who heals you.” Exodus 15:26 “If you do not carefully observe all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and awesome name, THE LORD YOUR GOD, then the LORD will bring upon you and your… Číst dále ->