Dramatický vývoj v hnutí AllatRa

Nové náboženské hnutí AllatRa, veřejnosti známé spíše pod názvem jeho projektu Tvořivá společnost,[1] prožívá další dramatický vývoj. U nových náboženských hnutí nejsou náhlé změny v nauce nebo radikalizace názorů neobvyklé. Hnutí totiž naráží na většinovou společnost, která ho odmítá a nastavuje mu mantinely jeho působení. Aby se takové nové náboženské společenství stalo společensky uznávanou denominací, musí většinou udělat řadu ústupků ze svých černobílých pohledů na svět a alespoň částečně poupravit svou nauku. Minimálně musí docházet k úpravám mileniálních vizí, které dříve nebo později narazí na neuskutečnění. V případě společenství AllatRa však stále nedochází k reflexi pro znepokojující nauky. Naopak, společenství bohužel směřuje k značné názorové radikalizaci. Na následujících řádcích se pokusíme předložit zamyšlení, proč tomu tak v případě tohoto společenství vlastně je a v krátkosti uvést, jaká by mohla být z této situace východiska.

V první řadě hnutí AllatRa cítí obrovský tlak ze strany médií. Ta se o společenství zajímají především kvůli některým kontroverzním částem nauky. Ačkoliv si novináři většinou vyžádali názor religionistů, tedy nechyběl expertní pohled na danou problematiku, pro členy společenství tento fakt nemá větší význam. Texty v médiích hodnotí jako zcela nezaslouženou kritiku, přičemž zdůrazňují její stále trvající nepochopení.[2] Religionisté zabývající se tématem jsou skrze členy společenství považováni za ty, kteří pouze touží po moci a mají být ve skutečnosti „pohůnky církve“, která je má platit. Stejně jako novinářům, i jim má jít o vlastní prospěch, respektive církve.[3] Na tomto místě je zapotřebí uznat, že články novinářů skutečně někdy obsahují minimálně problematické titulky publikovaných textů. Často jsou také vedeny skrze rétoriku, která implicitně naznačuje čtenářovi, co si má o hnutí myslet, tedy že se má jednat o „špatnou sektu“. Na druhou stranu i přesto, že některé z těchto článků mohou působit zbytečně „bombastickým dojmem“, obsahově jsou většinou přesné, bez větších faktických chyb. Společenství je však bolestně vnímá jako útok na vlastní integritu.[4]

Objektem současné vyhrocené proticírkevní rétoriky ze strany stoupenců hnutí AllatRa se stala i římskokatolická církev. Dosud se mezi stoupenci mluvilo spíše o tom, že projektu Tvořivá společnost papež požehnal.

Dalším možným důvodem značné radikalizace názorových postojů členů je pomalý růst členské základny, ba dokonce její úbytek. Například počet členů, tvořících aktivní základnu, v Česku a na Slovensku stále nepřesahuje ani stovku.[5] Ačkoliv se kolem společenství koncentruje dalších několik set a možná i tisíce sympatizantů, plán rychlé celospolečenské změny se neuskutečnil a jeho naplnění se zdá být vzdálené. V členech tak patrně narůstá frustrace a pocit nedocenění a nepochopení. K tomu všemu došlo také k odchodu řady významných členů včetně bývalé koordinátorky hnutí, Evy Hronové. Rozhovor, který poskytla Náboženskému infoservisu (první část je zde), byl členy vnímán jako „zrada“ a jak je obvyklé u nových náboženství, své bývalé členky se hnutí nyní „straní“.[6]

Z důvodu odchodu části členů se tak dostává pod tlak samotný Igor Michajlovič Danilov, vůdce hnutí. Ten má zřejmě pocit úpadku svého charismatu, a proto volí nové a překvapivé kroky, které potvrzují, že je nadlidskou osobou. Na členy hnutí nadále působí skrze videa publikovaná na portále YouTube. Poslední publikované video však bylo velmi odlišné od těch dosavadních. Danilovovo vystupování zde působilo mnohem odměřeněji a lidštěji, než bylo doposud obvyklé. Neobvykle otevřeně se zde postavil mnohým nařčením, kterým hnutí čelí a která byla mimo jiné také zmíněna v již vzpomínaném rozhovoru s Evou Hronovou. Na následujících řádcích se pokusíme shrnout nejdůležitější informace z tohoto rozhovoru:[7]

  • Danilov odmítl, že by jakkoliv zveřejňoval konspirační teorie. Nicméně podotýká, že za rozpadem Sovětského svazu má stát CIA a církev, za kterými působí tajná světová vláda. Církev je poté dle jeho názoru extremistická teroristická sekta.[8]
  • Poprvé veřejně hovořil o prezidentovi Ruské federace Putinovi. Nepřímo vyjádřil nesouhlas s jeho kritikou ze strany církevních představitelů. Nesouhlasil s tvrzením, že kdyby byl prezident Putin svržen, nastal by mír.[9]
  • AllatRa dle Danilovových slov čelí mnohému pronásledování, jak v Rusku, tak na Ukrajině. Opětovně zdůraznil, že AllatRa není politické ani náboženské společenství. Připustil ale, že se jedná o organizaci,[10],[11]
  • Vymezil se vůči odpadlíkům ze společenství a nazval je „švábi“.[12]
  • Poprvé veřejně zmínil jméno Donalda Trumpa. Ve videu zlehčil jeho sexuální skandály.[13]
  • Sdílel několik osobních příběhů, na kterých poukázal na to, že církevní představitelé opakovaně usilovali o jeho život podobně, jako usilovali o život Krista.[14]
  • Lidé, kteří vystupují proti Danilovovi, mu prý pouze závidí.[15]
  • Zdůrazňuje, že se nikdy sám nenazval Mahdím, Rigdenem Djapem, Mesiášem nebo Utěšitelem. Explicitně říká: „Nejsem imám Mahdí, Utěšitel ani Mesiáš.“ Naopak se nepřímo identifikoval s představitelem mýtické Šambhaly, postavou Rigdena Djappa.[16]

Dramatický dopad těchto informací uvedených ve videu na sebeprezentaci členů hnutí na jejich sociálních sítích byl očekávatelný. Vztah mezi členy nových náboženských hnutí a jeho vůdcem je značně asymetrický, a tak myšlenky vůdce jsou členy přijímány  bez kritického přezkoumání. Po vzoru Danilovova tak na sociálních sítích zvolili mnohem agresivnější rétoriku vůči okolnímu světu, než tomu bylo doposud. Danilovova frustrace, která byla prezentována ve videu, tedy legitimizovala novou, agresivnější rétoriku členů tohoto hnutí.

Pozvání na konferenci „Kdo je pro nás Ježíš Kristus“.

Ti hledají viníka za dosavadní nevelké rozšíření Tvořivé společnosti. Kritice jsou vystaveni především členové církve, lépe řečeno ti, kteří za ní mají stát. Na konferenci Tvořivé společnosti „Kdo je pro nás Ježíš Kristus“ měly být odhaleny šokující informace o církvi.[17] Pro čtenáře základních knih hnutí, zejména knihy Sensei IV.,[18] však zveřejněné informace nebyly nikterak nové. Doplněny byly pouze konspirační teorie, známé již odjinud, jako je například podezření Matky Terezy z obchodu s dětmi.

Stoupenci hnutí AllatRa a Tvořivá společnost ostře kritizují metropolitu Alexije, který má být odpovědný za zadržení jedné stoupenkyně v Čeljabinské oblasti.

To, co mělo zřejmě nejvíce rezonovat mezi členy, však bylo něco jiného. Byla to zásadní informace, že Kristus byl odsouzen za nelegální misii. tato informace poskytla členům výkladový rámec současným událostem, které se měly stát v Čeljabinské oblasti v Rusku. Zde měla být odsouzena členka Tvořivé společnosti[19] za stejný prohřešek jako Kristus, tedy za nelegální misii.[20] Jak jsme v Náboženském infoservisu několikrát informovali, postoj Ruské federace k novým náboženským hnutím je na základě tzv. zákona Jarové velmi negativní.[21] Nebylo by tak překvapivé, kdyby se perzekuce nějak týkala i hnutí AllatRa. Je však důležité upozornit, že toto společenství je z nelegální misie v Rusku podezíráno minimálně od roku 2019, a rozhodně se tedy nejedná o převratný zlom ve vnímání společenství, jak naznačují jejich členové.[22] Otázky religionistů ze západních zemí spíše vzbuzoval dosavadní nízký zájem ruského státu o toto společenství, protože jiná podobná nová náboženská hnutí jsou v Rusku tvrdě potírána. Členové společenství viní z perzekuce představitele církve, někteří dokonce apelují na Vladimira Putina, aby se zbavil patriarchy Kirilla a dalších představitelů Pravoslavné církve.[23]

Společenství AllatRa je smutným příkladem toho, jak může působit společenský tlak na nová náboženská hnutí, která usilují o celospolečenskou přeměnu. Je nutné, aby se společnost vyvarovala předešlých chyb pozorovatelných u hutí s podobnými cíli,[24] které by mohly v extrémním případě vyústit v tragické konce. V dohledné době musí dojít k deeskalaci napětí mezi hnutím a obklopující společností. Členové z pohledu autora tohoto článku totiž nepředstavují vysoké bezprostřední nebezpečí pro okolní společnost, nýbrž spíše pro sebe samotné. Je zapotřebí vyhnout se ostře hodnotícím postojům k hnutí a spíše s ním neustále a trpělivě komunikovat. Je nutné snažit se pochopit, kam hnutí směřuje a proč. Přitom je však důležité nastavovat stoupencům hnutí AllatRa zrcadlo jejich působení, protože některé prvky její nauky, jako stále prohlubující se antisemitismus,[25] zkrátka nejsou přípustné.

Náhledová fotografie: špičky hnutí AllatRa – Taťána, Igor Michajlovič Danilov, Katarína a Robert ze zdroje zde

Poznámky:

[1] Hnutí stále trvá na tom, že projekt Tvořivá společnost je zcela oddělený od mateřské platformy AllatRa.

[2] Tento postoj je patrný například zde a na mnoha jiných místech.

[3] V nedávné době publikovala na svém volně dostupném facebookovém profilu tyto informace účastníce projektu Markéta Vacková. Následně je přesdílela celá řada českých i slovenských členů hnutí. Zde mimo jiné kritizuje práci autora tohoto článku a docenta Vojtíška. Rozvíjí teorii, která odkazuje k dobám Krista, kdy Pavel, antikrist dle učení AllatRy, měl učitele Gamaliela. Společně měli stát za pokřivenou naukou Krista. Autorka nepřímo spojuje Pavla s autorem tohoto článku a Gamaliela s docentem Vojtíškem.

[4] Takové postoje lze najít na mnoha místech, často je členové sdílí na svých veřejně dostupných sociálních sítích. Například zde.

[5] Informace pochází z neveřejných zdrojů.

[6] Rozhovor lze nalézt zde, zde a zde. Postoj k hnutí k

[7] Rozhovor je dostupný na portálu Youtube zde.

[8] Zde v čase 7:40, 19:00 a jinde.

[9] Zde v čase 1:04.

[10] Přičemž, jak je známo, organizace ze své podstaty musí mít nějakou strukturu.

[11] Zde v čase 2:05.

[12] Zde v čase 1:07:30.

[13] Zde v čase 1:58.

[14] Zde v čase 1:28 – 1:55.

[15] Zde v čase 2:02.

[16] Zde v čase 2:11:30.

[17] Tato konference je dostupná zde.

[18] NOVYCH, Anastasija. Sensei ze Šambaly: kniha IV. Praha: Ibis, 2013.

[19] K poplatku 25 tisíc rublů, což je asi 6 tisíc českých korun.

[20] Několikrát je to zmíněno ve videu z Danilovem a tato informace se šíří po sociálních sítích členů hnutí. Informace o této události z jiných zdrojů se však autorovi tohoto článku nepodařilo dohledat.

[21] Například zde nebo zde.

[22] GRIVA, Olga Anatolievna. About Illegal Missionary Activities Of New Religious Movement: On The Example Of Mode «ALLATRA»  (37-47) in РЕЛИГИЯ. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК.: Сборник материалов Научных чтений. Simferopol: Ю. В. Норманская, 2019. S. 38.

[23] Takové video lze nalézt zde.

[24] Hovoříme zde například o hnutí Ánanda Marga, Mírové mise a dalších.

[25] Ten bohužel byl hojně přítomný i na zmiňované konferenci. Během celé konference se line rétorika, že židovská elita (Archónté) stáli skrze svého představitele, Pavla z Tarsu, za vznikem „extremistické teroristické sekty“, tedy církve.

Psali jsme v Dingiru:

Jakub Ludvík, Úspěch i neúspěch hnutí Allatra: Mileniální hnutí hledá nové členy i v české společnosti, Dingir 25 (2), s. 38–40. Více zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
6 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Sojka Domácí
Sojka Domácí
13. 9. 2023 21:29

Křesťansko ezoterické hnutí s kultem osobnosti. Danilov si tam vytvořil kvalitní harém. Najděte nějakého bývalého “nebeského ptáčka”, pokud bude mít odvahu o tom mluvit.

Richenza
Richenza
25. 8. 2023 1:00

Možná by stačilo, abychom se každý upřímně podíval na svúj život a na společnost ve které žijeme a taky kolem sebe jak to teď vypadá venku za okny. Doba totiž dramatická je. Představitelé zemí neumí najít společnou řeč. V ničem. Možná se ani dohodnout nechtějí. Neustále kolem sebe slyšíme obavy, jestli budou mít další generace po nás důchody…ale to, zda ty generace budou mít vůbec šanci na život nikdo neřeší. Války se stále rozdmýchávají a uměle udržují. Kdo má z nich prospěch. Vždyť umírají obyčejní lidi na jedné i druhé straně, kteří by za normálních časů šli spolu třeba na pivo. Allatra… Číst dále ->

Roman
Roman
11. 8. 2023 11:30

RUSKÝ GENERÁLNÍ PROKURATURA vydal ZÁKAZ činnosti hnutí Allatra a projektu Tvořivá společnost.  Zajímalo by mě, co teď tito vševědoucí rádoby odborníci(rozuměj – placení manipulátoři veřejného mínění) řeknou o hnutí Allatra a projektu Tvořivá společnost, když navzdory tomu, že jim bylo řečeno, že hnutí není proruské, ale prolidové, když jim bylo řečeno, že nikdo z nás nechce za vůdce Putina ani nikoho jiného, nás pomlouvali a tvrdili své vědecky podložené MÝTY dál.  Trochu to nesedí s tím, co se děje v Rusku, že?  Kdo jim zaplatil a za co?  Fotografie jsou jen střípkem nesmyslů, které se snažili na hnutí Allatra a projekt Tvořivá společnost… Číst dále ->

Zdeněk Vojtíšek
Reply to  Roman
16. 8. 2023 18:19

O situaci v Rusku pojednává tento článek: https://info.dingir.cz/2023/08/allatra-je-v-rusku-nezadouci/.

Zuzana
Zuzana
3. 8. 2023 7:16

Tolko bludov nakope som už dávno nevidela…. Ale ak niekomu vyhovuje a ešte tomu aj verí, no nech sa páči… Ako môže byť projekt TS náboženské hnutie, keď združuje ľudí v cieli lepšie žiť a dobrovoľníci sú z rôznych náboženstiev aj zo žiadnych? Navyše informácie z fóra sú všetky z verejných zdrojov, ale to by sa muselo autorovi chcieť overiť si fakty. Nuž ale keď dobre platia…. Asi si neuvedomujete dosah vašich slov. Buď sa nám podarí spoločne dospelo a zrelo zjendotiť a vytvoriť podmienky pre lepší život všetkých ľudí, alebo sa dočkáme Agendy 2030, ktorá sa nikoho na nič pýtať nebude. Znižovanie populácie,… Číst dále ->

Jakub Jahl
Jakub Jahl
2. 8. 2023 12:23

Tohle obhajování sekt a obviňování médií je opravdu mylné.