Náboženství na cestách: sv. Kilián ve Würzburgu

Na počátku července slaví malebné bavorské město Würzburg svůj Kiliani-Volkfest. Festival připomínající matějskou pouť s pivními stany navštěvují v hojném počtu místní obyvatelé v tradičních dirndlech a lederhosen a jméno světce Kiliána, který je zároveň patronem města, tu figuruje jen jako jakási pečeť kontinuity. Nicméně stopa sv. Kiliána je ve Würzburgu mnohem zajímavější.

Sv. Kilián na mostě přes Mohan. Zdroj: Wikimedia Commons.

Tento irský misionář (ir. Cillín, lat. Kilianus) se vydal v druhé polovině 7. století šířit křesťanství  tehdejším pohanským Frankům. Kiliánova původní skupina se časem rozdělila a do Würzburgu tak dorazil Kilián pouze se svými dvěma společníky, mnichy Kolonat a Totnanem. S požehnáním římského papeže zde pak obrátil na víru vévodu Gozberta a Würzburg se stal jeho základnou pro další šíření víry.

Ne všichni však byli s jeho aktivitami nadšeni. Dle legendy Passio Kiliani biskup Kilián vyčítal Gozbertovi levirátní sňatek s vdovou po jeho bratrovi, Geilanou, a vyzýval ho k anulování manželství. To Geilanu, která nikdy nepřijmula křesťanskou víru, rozlítilo, a když Gozbert zrovna nepobýval ve městě a sv. Kilián se nemohl těšit jeho ochraně, Geilana neváhala a poslala na něj své vojáky, kteří Kiliana i jeho dva souputníky zabili.

Na památku této mučednické smrti bývá sv. Kilián ikonicky vyobrazován s mečem v ruce a na místě, kde tito budoucí světci zemřeli, je nyní postaven Würzburgský dóm. Vždy ve dvou týdnech okolo výročí Kiliánovy smrti, která připadá na 8. července, je pak (krom civilních oslav zmíněných v úvodu) sv. Kilián ve Würzburgu také připomínán při slavnostních mších, evangelizačních akcích a přednáškách pro veřejnost. Relikviář s ostatky misionářů je pak během těchto církevních oslav vynesen z krypty Neumünsterského kostela a stává se součástí průvodu městem. Trasa tohoto procesí vede také přes historický most, kde na své antecedenty kynou z podstavců jejich tři sochy.

Procesí s relikviářem. Foto: internetová prezentace města.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments