Reflexe: konspiracismus a antisemitismus v hnutí AllatRa

V článku Náboženský svět v roce 2022 jsem v Náboženském infoservisu napsal:

Válka na Ukrajině a důsledky klimatické změny posilují konspiracismus a apokalyptické předpovědi. Z mnoha náboženských společenství, které tyto jevy zabudovaly do svých nauk, můžeme jmenovat alespoň hnutí AllatRa. Toto hnutí i projekt „Tvořivá společnost“, který vznikl v jeho rámci, s těmito motivy pracují velmi intenzivně. V hnutí AllatRa se ale nevyskytuje to, co jinak provází konspirační a apokalyptické narativy docela často: antisemitismus.

Jak mě ale upozornil jeden ze čtenářů, toto moje tvrzení bylo bohužel příliš optimistické. Při novém čtení knih Anastasie Novych, které tvoří kánon hnutí AllatRa, je mi jasné, že výroků, které vyjadřují a podněcují nepřátelství k Židům, obsahují mnoho. Vyskytují se například v pasážích, v nichž jsou židovské dějiny a judaismus degradovány výkladem, neseným myšlenkou, že „Židé převzali znalosti od starých národů“.[1] Nepřátelství ale podněcují hlavně konspirační spekulace,[2] v nichž Židé vystupují jako nástroje Archóntů. Archóntové jsou představeni jako ti, kdo usilují „ideologicky ovládnout svět a stát se jediným diktátorem v podobě ,celosvětové vlády‘“.[3]

Archóntové jako „strážci znalostí“[4] jsou tedy skutečnými vládci tohoto světa. Vystupovali vždy jako „šamani, léčitelé, čarodějové, kněží apod.“,[5] a ovládali tak zdánlivé politické vůdce. Je to dvanáct lidí, kteří si postupně předávají vládu nad lidstvem a jsou koordinováni třináctým, Nejvyšším Archóntem,[6] jehož jméno je Ahriman.[7] Tajemný mudrc Sensei v knize Anastasie Novych tvrdí:

Jakmile počet obyvatel na zeměkouli začal prudce stoupat, Archóntové začali usilovně pracovat na vytvoření spousty nejrůznějších organizací, tajných spolků, mystických směrů, náboženských sekt, aby bylo možné s jejich pomocí kontrolovat co největší počet lidí a převzít hlavní otěže vlády ve světě. Jednou z nejvlivnějších organizací, které Archóntové vytvořili, byla skupina velmi bohatých židů, přesněji velmi bohatých židovských rabínů, kteří byli náboženskými a politickými vůdci židovského národa, jenž se nacházel v různých zemích.[8]

Vedle Židů působí Archónti podle knih Anastasie Novych také prostřednictvím svobodných zednářů či iluminátů. Židovské a zednářské vlivy údajně spojuje rodina Rothschildových, která měla prý rozhodující podíl na prosazení vzniku Spojených států amerických jako židovského a zednářského projektu, přičemž demokracie v této zemi je jen zdánlivá: vše je v rukou Archóntů.[9] Pokud se Archóntům nepodaří ovládnout svět ideologicky, rozpoutají nukleární válku. Sensei pokračuje:

Pro zahájení nové globální války Archóntové určili tři termíny s ohledem na geopolitickou situaci a na úroveň připravenosti obyvatelstva na tyto události. První datum, 23. prosince roku 2012, už bylo prostřednictvím nepřímé reklamy vyhlášeno po celém světě jako možné datum konce světa. Druhé datum je rok 2017. A třetí datum – rok 2025.[10]

Kromě Spojených států, které prý profitovaly ze všech válečných konfliktů, je „ahrimanovým strukturám“ podřízeno i NATO nebo OSN.[11] Naopak „jediným silným odpůrcem Archóntů“ je Sovětský svaz, resp. Rusko.[12] „Válečné bloky“ NATO, ANZUS a také SEATO vznikly proto, aby čelili Rusku.[13] Slované jsou totiž „věčným trnem v oku Archóntů“, neboť „slovanský národ je pro zvrácenou logiku Archóntů příliš nepředvídatelný…“[14] Vůli Archóntů podle Senseie vykonávají ovšem Židé:

Veškerá iniciativa a plány Nového světového řádu pochází právě od Archóntů. Jejich úkolem je rozdělit v procesu válek celý svět na dva velké státy. A pak je sjednotit do jednoho s jedinou Celosvětovou vládou pod jejich vedením a s novým typem jim zcela poslušných lidí (s naprostou dominancí kvalit materiální podstaty), kteří bezohledně likvidují všechny, kdo bude odporovat této vládě. Pro dosažení těchto cílů vedou podobnou práci prostřednictvím svých podřízených společenství, tajných i veřejných. Přičemž povšimněte si, že za nepřátele Východního bloku jsou fakticky prohlášeny národy USA a Anglie, nikoli ta žalostná skupinka židovských kněží, která zneužívá vlády těchto zemí ve vlastní prospěch a sama mezitím proti nim štve jiné státy.[15]

Tuto malou reflexi můžeme zakončit zamyšlením nad věrohodností informací z knih Anastasie Novych. Tyto knihy jsou psány jako její záznamy z rozhovorů se Senseiem ze Šambaly. Šambala přitom „přináší do světa lidí pravdu a znalosti“ a jsou v ní „soustředěny velmi závažné znalosti, je strážcem Grálu v mezidobí jeho globální volby“.[16] Sensei je v upoutávce na první knihu Sensei ze Šambaly představen jako „mistr východních bojových umění“ a „velmi tajemná osoba“:

Senseiův neobvyklý pohled na svět, který proniká až do samotné hloubky duše, jeho fascinující filozofie a znalosti o světě a o člověku, dynamické bojové umění a moudrost v každodenních situacích, alternativní medicína, starobylé duchovní praktiky (včetně účinné techniky k ovládnutí negativních myšlenek), projevy fenomenálních lidských schopností. To všechno a mnoho dalšího hrdinka [Anastasia Novych] pozná, když se seznámí se světem Senseie.

Je to bohužel svět konspiracismu a antisemitismu.

Poznámky:

[1] NOVYCH, Anastasia, Sensei ze Šambaly, 4. díl, s. 66.

[2] Konspirační narativy, převzaté z knih Anastasie Novych, jsou shrnuty do samostatného textu NOVYCH, Anastasia, Předpovědi budoucnosti a pravda o minulosti a současnosti. Zákulisí světové politiky a historie. Tajemství světovlády, k dispozici zde.

[3] NOVYCH, Anastasia, Sensei ze Šambaly, 4. díl, s. 220.

[4] NOVYCH, Anastasia, Sensei ze Šambaly, 3. díl, s. 74.

[5] Tamtéž.

[6] Tamtéž, s. 74–75.

Sensei ze Šambaly. Kniha IV.[7] NOVYCH, Anastasia, Sensei ze Šambaly, 4. díl, s. 251.

[8] Tamtéž, s. 144.

[9] Tamtéž, s. cca 150–161.

[10] Tamtéž, s. 218.

[11] Tamtéž, s. 187.

[12] Tamtéž, s. 218.

[13] Tamtéž, s. 205.

[14] Tamtéž, s. 189.

[15] Tamtéž, s. 210.

[16] Tamtéž, s. 211.

Náhledová fotografie vůdce hnutí AllatRa Igora Michajloviče Danilova a jeho partnerů v rozhovoru zde.

Psali jsme v Dingiru:

Jakub Ludvík, Úspěch i neúspěch hnutí Allatra: Mileniální hnutí hledá nové členy i v české společnosti, Dingir 25 (2), s. 38–40. Více zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří Vaca
Jiří Vaca
6. 4. 2023 22:36

Fakta o židech (tj. to, že jsou bohatí a 10% svých příjmů dávají rabinátu a ti si z toho mohou vzít 10% pro své osobní využití) jsou v Bibli.

Citace z Bible je tedy taky antisemitismem?

Josef Šédl
20. 2. 2023 12:16

Pomalu a jistě vyplouvají na povrch všechny ty “skryté” nauky a prvky, které hnutí AllatRa má. Stačí se ponořit hlouběji do “učení” a uslyšíme varovná znamení, a ty už se nedají ignorovat.