Myšlenky Tvořivé společnosti se šíří, AllatRa přesto neroste

AllatRa, nové náboženské hnutí původem z Ukrajiny (informovali jsme o něm zde, zde a zde), se velmi úspěšně dostává do povědomí širší české veřejnosti. O hnutí a jeho aktivity se dnes již nezajímají pouze jedinci věnující se novým náboženským směrům, případně badatelé, kteří je studují, ale také ti členové naší společnosti, pro něž leží religiózní scéna na okraji zájmu. Domnívám se, že důvod zvýšeného povědomí nalezneme jak v aktivitách většinové společnosti, tak v činnostech členů samotného společenství.

V první řadě se společenstvím začala zabývat tzv. mainstreamová média,[1] jejichž zájem je zaměřený směrem k aktivitám tzv. Tvořivé společnosti,[2] především k jejím konspiračně proruským narativům. Tyto mediální články, pokud tedy budeme vycházet z veřejně dostupných komentářů, v čtenářích většinou vyvolávají spíše negativní postoje vůči zmiňovanému hnutí, ostatně – tak je tomu u nových náboženských směrů běžné.

Pro AllatRu samotnou však podobné články mohou mít určitý přínos. Ne snad, že by s obsahem sdělení v mainstreamových médiích členové společenství souhlasili,[3] AllatRa však sama velmi silně usiluje o zvýšení veřejného povědomí a o vstup do mediálního prostoru.[4] Hnutí je přesvědčeno o své dějinné výjimečnosti a o vysoké atraktivitě svých myšlenek, přičemž nepochybuje o tom, že jejímu celospolečenskému přijetí brání především právě nedostatečné veřejné povědomí. Samo tak vynakládá až heroické úsilí na rozšíření myšlenek původně obsažených v knihách od Anastasie Novych[5], nyní předávaných v modifikované formě skrze projekt Tvořivá společnost.[6] Svou pozornost obrací především na zvyšování dosahu na sociálních sítích.[7] Z krátkodobého pozorování je skutečně patrné, že zájem na sociálních sítích o hnutí poměrně rychle roste, a to i přesto, že hnutí čelí různým blokacím, a to ať už ze strany Youtube či společnosti Meta. Ze sledovaného období[8] zřetelně vyplývá, že počet odběratelů sledujících společenství na sociálních sítích napříč uváděnými platformami vzrostl o více než 11 %. Toto krátkodobé sledování se soustředilo pouze na oficiální kanály hnutí, přičemž společenství ovládá minimálně desítky dalších účtů na zmíněných internetových platformách.

Pokud bychom přijali tuto informaci bez kritického přezkoumání, tak bychom mohli zcela jistě hovořit o nejrychleji šířícím se novém náboženském hnutí v Česku s naprosto zásadním dopadem na zdejší religiózní situaci. Uvedená data ze sledovaného období však mají pouze částečnou vypovídající hodnotu. Především je zapotřebí zmínit, že je jen těžko změřitelné, kolik sledujících odběratelů zmíněného hnutí skutečně zcela souzní s myšlenkami tohoto společenství. Sledovanost velkého globálního fóra s názvem Globální krize: Východisko existuje, které se konalo dne 22. dubna, by nám mohla poskytnout nápovědu v této oblasti.[9] Pro členy hnutí AllatRy, potažmo Tvořivé společnosti, se jedná o sváteční festival, který se koná zhruba jedenkrát za pět měsíců. Účast na něm není „povinná“, přesto si lze jen těžko představit aktivního člena společenství, který by takové setkání nechtěl sledovat. Globální fóra mají pro členy hnutí zásadní duchovní rozměr. Předchází jím skutečně dlouhá a vysilující příprava a lze předpokládat, že tato fóra utvrdí členy ve správnosti jejich počínání. Fórum bylo možné sledovat jak na kanálech hnutí na YouTube, tak na Facebooku. Nicméně, v průměru pouze zhruba 300 českých odběratelů na YouTube a asi 100 na Facebooku sledovalo toto fórum živě. Můžeme si tak povšimnout, že tato data jsou s údaji o celkovém počtu sledujících na sociálních sítích v dramatickém rozporu. Údaje o počtu členů, kteří reálně sledovali toto fórum, vychylují hodnověrnost průsečíku mezi počtem celkových sledujících a esenciálně konformních „věřících“. I když je možné, že někteří členové fórum sledovali později, údaje o sledování festivalu v reálném čase musí být pro členy hnutí znepokojivé. A to i přesto, že po předchozím fóru Globální krize: Naše záchrana je ve sjednocení, hnutí tvrdilo, že mělo dosah k více než miliardě lidí.

V případě AllatRy, potažmo Tvořivé společnosti, je tak nutné velmi důsledně rozlišovat mezi sympatizanty a reálnými členy společenství. Sympatizantů může být v našem českém prostředí skutečně několik tisíc. Pro ně může být lákavý protestní postoj nového náboženského hnutí, který má v případě AllatRy kromě náboženského také konspiračně – politický podtext. Na sympatizanty hnutí koneckonců také zřetelně cílí. V rámci pojetí hnutí se jeho členem totiž stává ten, který pouze přijme myšlenku tzv. Osmi osnov.[10] Reálný počet „praktikujících členů“ tak bude radikálně nižší. Neveřejné informace hovoří o tom, že jejich skutečný počet u nás bude okolo stovky. Nejužší jádro společenství poté v Česku tvoří asi třicet velmi aktivních „allatřanů“. Hnutí tak působí mnohem mohutnějším dojmem, než jaká je realita. Společenství se nedaří výrazněji rozšířit, ale je schopné prosadit do společnosti některé atraktivní myšlenky, se kterými se část veřejnosti snadno identifikuje.

Zatímco většinová společnost skrze články tzv. mainstreamových médií vyjadřuje znepokojení nad šířením myšlenek společenství a deklarovaným nárůstem počtu členů, religionista zabývající se společenstvím spíše zpozorní ze zcela opačných důvodů. Ačkoliv se hnutí dostává do veřejného povědomí, tak reálně neroste, což pravděpodobně vzbuzuje v členech hnutí frustraci. Jejím důsledkem je větší uzavřenost společenství a také značná názorová radikalizace. Zdá se, že právě takovému vývoji nasvědčuje nedávno publikované video Tvořivé společnosti. Je v něm vyjádřeno přesvědčení o tom, že ten, kdo nepřijal myšlenky hnutí, jim buď jednoduše nerozumí, nebo je prostě „totální idiot“.[11]

Náhledový obrázek: Creative Society.

Poznámky:

[1] O hnutí AllatRa informoval například internetový portál seznam.cz.

[2] Projekt, který byl založen na platformě mezinárodního společenství AllatRa.

[3] Jak se hnutí brání se můžeme dočíst například zde.

[4] V nedávné době se placená reklama hnutí dostala na stránky deniku.cz.

[5] Především sumarizovaných v knize AllatRa, která je volně dostupná zde.

[6] O rozdílech mezi hnutím AllatRa a projektem Tvořivá společnost hovořím například zde.

[7] Je zapotřebí zdůraznit, že sledovaná data pocházejí pouze z česko-slovenského prostředí.

[8] Údaje byly zpracovávané v období mezi 11.únorem 2023 a 29.dubnem 2023.

[9] Průběh fóra je zpětně možné sledovat zde.

[10] Těmi jsou: 1) život člověka, 2) svoboda člověka, 3) bezpečnost člověka, 4) transparentnost a dostupnost informací pro všechny, 5) tvořivá ideologie, 6) rozvoj osobnosti, 7) spravedlnost a rovnost, 8) samospráva společnosti.

[11] Toto video je dostupné zde.

Psali jsme v Dingiru:

Jakub Ludvík, Úspěch i neúspěch hnutí Allatra: Mileniální hnutí hledá nové členy i v české společnosti, Dingir 25 (2), s. 38–40. Více zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments