Na křižovatce: rozhovor s Evou Hronovou 2/3

Druhá část rozhovoru s Evou Hronovou, bývalou koordinátorkou společenství AllatRa, se zaměřuje především na projekt Tvořivá společnost (informovali jsme o něm zde, zde a zde). Tento projekt vznikl na platformě společenství AllatRa v návaznosti na projekt Jediné zrno (informovali jsme o něm zde). Ačkoliv členové hnutí argumentují, že Tvořivá společnost je zcela samostatná a nemá již nic společného se společenstvím AllatRa, je vedena zcela stejnými autoritami jako původní zřetelněji náboženské hnutí. Tvořivá společnost poté prostřednictvím jinak zabarvených narativů předává shodné učení, které je již obsaženo v původních zásadních spisech společenství. Eva Hronová se ve svém vyprávění dělí o své vnímání projektu Tvořivé společnosti a poukazuje na některé kontroverzní části této nauky a implikace, které z ní vyplývají. – První část rozhovoru je zde.

Eva Hronová.

Přenesme se ke vzniku Tvořivé společnosti, která byla vytvořena na základě projektu Jediné zrno. Zajímalo by mě, jak probíhal tento průzkum. Viděla jste z něho někdy nějaká data?

Musím říct, že mentalita Rusů a Ukrajinců má spoustu krásných vlastností, jako je otevřenost, upřímnost, pohostinnost. Je tam u nich ale taková zvláštnost – často tíhnou k nadhodnocování výsledků, oni se chtějí zkrátka prezentovat, že jsou skvělí. Takové, jak já říkám, přetírání trávy zelenou. Konkrétní výsledky Jediného zrna jsem neviděla, ale mohu potvrdit, že projekt probíhal, protože jsem se toho také sama účastnila, taky jsme se ptali lidí na ulici s mikrofonem. Podívejte se, když se zeptáte kohokoliv na světě, jak chce žít, tak jsme přeci lidé a každý chce být šťastný, žít v lásce, v bezpečí. Takže se dalo předpokládat, že pokud člověk není nějaký úplný sociopat, tak že odpoví takto hezky. Všechny nás spojuje, že jsme vzešli z lásky a po ní prahneme celý život. Já jsem Jediné zrno brala jako jeden z projektů.  Měla jsem pocit, že jsme něco dělali, abychom se seznamovali s lidmi a šířili znalosti. Nevěděla jsem, že to bude mít návaznost a že z toho vznikne Tvořivá společnost. Potom se řeklo, že to je zajímavé, že se všichni lidi shodli na celém světě a že proč tedy tak nežijeme… Zbytek už asi znáte.

Byl projekt Tvořivá společnost naplánovaný už před Jediným zrnem?

To já nevím, jestli to bylo všechno tak naplánované a jelo se podle nějakého scénáře. Možná vznikl za běhu. To opravdu nevím.

Osm osnov Tvořivé společnosti. Dokument je možné zvětšit.

A potom se vytvořilo Osm osnov…

Ano. No vytvořilo… Ono to vypadá, že je to projekt všech lidí. To ale není tak docela pravda. Osnovy přišly už sepsané a překládaly se. To nebylo tak, že pojďme si sednout a budeme to vymýšlet. Ne, to vždycky přišlo z Kyjeva.

Z Vašeho pohledu těch Osm osnov tedy koreluje s tím, jak pohlížíte na život?

Pro mě je to taková desatero, v podstatě tam není nic špatného. Život na prvním místě, transparentnost, svoboda člověka… Pravda a právo na vzdělání, dostupnost informací, samospráva společnosti… Všichni prostě máme stejný základ a všichni toužíme po lásce.

Chtěla byste i dnes žít v Tvořivé společnosti? Připomínám, že společenství slibuje v novém formátu výrazně prodloužený průměrný věk, revitalizační kapsli, replikátor hmoty, nebo nepodmíněný příjem 10 tisíc dolarů měsíčně.

Zcela otevřeně říkám, že žít v Tvořivé společnosti, tedy v takové, jakou aktuálně členové společenství prosazují, už bych žít nechtěla. A to z důvodu, že současná Tvořivá společnost nedodržuje těch zmíněných Osm osnov. Navíc z pohledu současné společnosti si nedokážu představit, že by se zrealizovala ve velkém, to by mohlo probíhat maximálně na nějakých menších územních celcích. Vždyť ani samotní členové Tvořivé společnosti se mezi sebou mnohdy nedokázali na některých věcech dohodnout. Dnešní Tvořivá společnost nabízí věci hodně materiální, ale my, když jsme začínali v AllatŘe, tak to bylo především o duchovním rozvoji. Ta materie byla naopak úplně nepodstatná.

Co otázky zneužití moci v případě nastolení Tvořivé společnosti? Bylo to v hnutí téma?

No, tu a tam se tyto otázky otevíraly a přicházely na ně poněkud zvláštní odpovědi. Já jsem se třeba ptala na to, jak naloží Tvořivá společnost, která by měla být pro všechny, třeba právě s neonacisty.… Co potom s nimi? Vždyť nerespektují jednotlivé osnovy. Já jsem říkala, že k přijetí osnov nechci nikoho nutit násilím. Myslela jsem, že člověk musí dobrovolně vstupovat s tím, že s nimi souhlasí. Na to mi bylo odpovězeno, že je potřeba, aby se všichni vyjádřili, aby Tvořivá společnost vznikla a potom si už prý s těmito zvířátky poradíme. Na to jsem se tedy ptala, jak si s nimi poradíme. Bylo mi řečeno: „Podívej se na vašeho psa, když ho vyhladovíte, tak pro pamlsek udělá cokoliv.“ To mi přišlo hrozné. To není dobrovolné a absentuje respekt k volbě člověka.

Tvořivá společnost vždy hovoří o tom, že ve chvíli, kdy lidstvo přijme tento nový formát společnosti, tak bude rozhodovat většina lidí. Tedy 50 % a jeden hlas navíc. Zbytek se musí přizpůsobit. Jaký je plán s těmito lidmi, kteří zůstali v menšině? Nemohlo by podobné smýšlení skončit násilím?

Mluví o oku boha a o vadžře. To je zbraň, která může zlikvidovat kohokoliv. Navíc členové Mezinárodního společenského hnutí AllatRa jsou ti, co sem mají předávat lidem technologie, které pocházejí ze Šambaly, a dohlížet na to, aby byly správně použity. Tedy tak mi to bylo alespoň řečeno. Teď si představte, že by měli disponovat tou technologií oka boha, nebo tou vadžrou. Představte si například takovou situaci, že já odcházím z Tvořivé společnosti a předseda AllatRy, Světlana Šilivská, disponuje touto vadžrou, tak co by udělala? Ona se mě ve chvíli mého odchodu snažila zlikvidovat všemi možnými, pro ni dostupnými, prostředky. Jenže v tu chvíli mě mohla akorát slovně dehonestovat a izolovat od ostatních. Zde vzniká otázka, nakolik je taková technologie nebezpečná, když se ocitne v rukou některých lidí…

Tvořivá společnost by měla vzniknout, aby odvrátila klimatickou pohromu…

Já jsem ale kolikrát říkala, že my jako AllatRa nelpíme na životě. Důležitější je přece čest, ta pravdomluvnost, láska, být s Bohem. Pokud je člověk s Bohem, tak se přeci nemusí ani smrti bát. Tak proč tak strašíme klimatem?

Pokud se bavíme o kontroverzích hnutí AllatRa, tak také nelze nezmínit postavu Noma, kterým má být současný prezident Ruska, Vladimir Putin. Tématu jsme se již v rozhovoru v krátkosti dotkli, ale přesto bych se rád zeptal takto napřímo, jestli před začátkem války na Ukrajině byl Putin skutečně označován za tento mesiánský typ postavy?

Myslím si, že o tom nevěděli všichni. Hlavně jsme o tom mluvili my, tzv. skalní členové. Hovořilo se o tom především okolo roku 2017. Abych řekla pravdu, tak jsem nikdy politiku moc nesledovala. To až spíše nyní, během minulého roku, mě donutily okolnosti, když jsme začali dělat rozhovory s jednotlivými politiky, kterých už jsem se poté odmítala účastnit. Dnes si uvědomuji, že to byla chyba, měla jsem všechno sledovat už dříve, ale tehdy některé věci šly, bohužel, mimo mě.

Jak probíhá četba textů hnutí? Pasáže s antisemitistickým podtextem, Putin jako Nomo a Rusko vyzdvihováno jako nadnárod… Všimla jste si už tehdy těchto pasáží?

Já jsem se opravdu zaměřovala na ten osobní rozvoj. Pro mě to bylo totiž naprosto něco nového. Ten duchovní rozměr mě naprosto fascinoval. To ostatní byla jen taková kulisa, nebo něco, co jsem přeskakovala. Bavili jsme se o špatně nastaveném systému, o té elitě, co to všechno ovládá, to ano. Ale například ty protižidovské narativy v těch textech jsem opravdu nevnímala.

Tu a tam je v knihách například zmíněn nějaký člověk a u něj třeba, jakoby bokem, že měl matku židovku. To působilo jako normální profil nějakého člověka, nepřikládala jsem tomu vůbec žádný význam. Když jsem ale potom četla článek Zdeňka Vojtíška zde v Náboženském infoservisu a začala jsem hledat, tak jsem se úplně zhrozila.[1] To byl pro mě neskutečný šok. Říkala jsem si, že to není možné a začala jsem ty texty kriticky číst. A ono to tam je tak nenápadně skryté mezi řádky. Postupně objevuji další a další materiály.

Protižidovský narativ je použit i při tématu tvorby elit…

To souvisí s těmi Apexiánci. Ti lidé, kteří jsou zodpovědní za tento spotřebitelský systém, patří k té takzvané elitě, tak ti v sobě prý mají apexiánský kód. V některých pořadech Igor Michajlovič naznačuje, že to jsou právě Židé. I v pořadu Atlantida se mluví specificky o židovské eliadě. Na toto téma jsem hodně citlivá. Hodně mě zasáhlo, když jsem zjistila, že jsem se asi podílela na tomto… Vlastně to je také jeden z důvodů, proč poskytuji tento rozhovor, protože si myslím, že mám vůči společnosti určitý dluh. To je jediné, čeho lituji, pokud jsem se tedy podílela na šíření podobného obsahu.

A uvnitř hnutí se ty protižidovské nálady nějak odrážejí? Řešilo se to nějak?

Nikdy jsem nikoho neslyšela o tom mluvit. Když jsem to potom začala rozkrývat, tak mi řekli, že v knihách jsou zmíněni jenom ti zlí Židé.

Další kontroverze se dotýká financování společenství. Proč finanční toky hnutí nejsou transparentní? V 5. osnově se hovoří o nutnosti veřejného přístupu k veškerým finančním pohybům.

To bychom se museli zeptat těch, kdo proti tomu stáli. Já jsem k transparentnosti vždy nabádala. Když v září 2022 vznikl oficiálně spolek Tvořivá společnost, tak jsem chtěla, aby byl účet veřejně dostupný. A všichni, včetně Světlanky, řekli, že to je dobrý nápad. Současná předsedkyně Tvořivé společnosti však byla proti. Považovala to za zbraň pro lidi, kteří půjdou proti nám. Od jednoho koordinátora z Kyjeva dostala požehnání a když jsem se snažila to znovu po čase otevřít, bylo mi důrazně řečeno, ať to dál neřeším, že odpověď jsme snad už dostali. Vedla jsem diskuzi o tomto tématu na jedné skupince a jediná odpověď, která se mi v tomto ohledu zdála trochu smysluplná byla od jedné členky. Říkala: „Můj manžel nesouhlasí s Tvořivou společností, ale já jí chci podporovat, a tak to musím dělat tajně“. Když jsem se v souvislosti s tímto odvolávala na 5. osnovu, tak mi bylo vysvětleno, že my nemusíme dodržovat principy Tvořivé společnosti, protože my Tvořivou společnost přeci ještě nemáme.

Finance v Tvořivé společnosti, stejně jako v Mezinárodním společenském hnutí AllatRa často putovaly i z ruky do ruky. Ještě další dva významní členové poté byli proti zveřejňování finančních pohybů.

Tvořivá společnost zpracovává a dále předává konspirační narativy. Když jsme si před rozhovorem povídali, tak jste zmínila, že snad autoři některých příspěvků dokonce vědí, že informace, které sdílejí nejsou pravdivé, ale přesto je na svých profilech prezentují.

Ano, to mě překvapilo a byla to pro mě už ta pomyslná poslední kapka. To bylo v hnutí hodně přítomné po začátku války na Ukrajině a třeba před prezidentskými volbami. Na sociálních sítích členů se objevila nepravdivá videa. Rozumím tomu, že ověřit jejich hodnověrnost někdo nedokáže. Tak jsem na některá taková videa upozornila s tím, že jsem přikládala odkazy na původní pravdivé informace. Překvapila mě reakce. Místo poděkování, které by bylo na místě, protože Tvořivá společnost usiluje o pravdu, se to obrátilo proti mně. Ptali se mě, na čí straně vlastně stojím.

Abych uvedla příklad, jedno z často sdílených videí je o zemětřesení v Turecku. V něm se tvrdí, že vlády nám lžou, tedy že zemětřesení bylo ve skutečnosti mnohem silnější, než nám bylo řečeno. Upozornila jsem na to, že tomu není tak s tím, že jsem přiložila zdroje, které tato tvrzení rozporovaly. Oni to video ale nestáhli, neopravili, naopak to sdílejí dál. Když jsem jednomu z členů psala, že to je špatné a že video obsahuje dezinformace, tak mi bylo řečeno, že jdu proti nim, a že veškerá videa kontroluje Igor Michajlovič Danilov, takže musí být v pořádku. Ptal se, jestli to tedy znamená, že já Igorovi Michajlovičovi nevěřím…

O co jde Tvořivé společnosti dnes? Mluví o odvrácení apokalypsy, která má podle jejich učení nastat v roce 2036.

Myslím si, že většina členů má opravdu strach a věří, že pokud se nesjednotíme, tak celá civilizace zahyne. Je tam spousta členů, kteří mají malé děti, nebo vnoučata… Normálně se lidsky bojí. V poslední době mi přišlo, že už jim bylo jedno, jakou cestou má dojít k vytvoření Tvořivé společnosti. Zdálo se mi, že někteří už nehledali pravdu, ale spíše informace, které potvrdí jejich stanovisko. To mě znepokojovalo.

A jaký je váš osobní názor na očekávaný konec světa ve zmíněném roce?

Popravdě nevím, moc jsem tomu nechtěla dávat svou pozornost. Neměla jsem to ráda. Když začal projekt klima, tak jsem se do něho nezapojovala, pocitově mi nedělal dobře. Víte, já si tak nějak myslím, že, pokud člověk žije čestně, vede láskyplný život, tak se nemá čeho bát. Já život beru tak, že je tady, a co se má stát, se stane. Není ani tak důležité to, co přijde, jako spíše naše odpověď na to. Myslím si, že hluboký smysl má Dostojevského citát: „Nejvíc se bojím, že nebudu hoden svého utrpení.“ Strašení koncem světa? No, já v tom smysl nevidím. Život by měl být o radosti, o lásce. A pokud žijete ve strachu, tak tam nemůže být láska. Tyto dva pocity se vylučují.

Tvořivá společnost hovoří o apokalyptickém cyklu, který se opakuje každých 12 tisíc let…

Samozřejmě jsou zde určité důkazy, že se v minulosti se Zemí něco dělo a nyní určité změny také probíhají. Například z vrtů v ledovcích lze vyčíst, jak se měnilo klima, také víme, že driftoval magnetický pól, zhruba každých 200 tisíc let se údajně magnetické pole Země dokonce zcela překlápí… Rovněž se dějí změny na Slunci, přibližně v periodě 11 a 22 let, právě v důsledku těchto změn magnetického pole a jsou známy i další cykly. Otázkou však je, zda to můžeme my lidé výrazně ovlivnit…

Děkuji za rozhovor.

Dokončení zítra.

Poznámka:

[1] Odkaz na článek je zde.

Psali jsme v Dingiru:

Jakub Ludvík, Úspěch i neúspěch hnutí Allatra: Mileniální hnutí hledá nové členy i v české společnosti, Dingir 25 (2), s. 38–40. Více zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments