Nenápadné reformy mormonského proroka Nelsona

Je to už pět let, co zemřel v Utahu velice oblíbený prezident a prorok mormonské církve, Thomas S. Monson (1927­–2018). Jak je v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů (LDS) obvyklé, nastoupil na jeho místo nejdéle sloužící apoštol. Byl jím lékař a kardiochirurg Russell M. Nelson (*1924). (O očekávání změn při jeho jmenování jsme psali zde.) Ačkoli podle mormonské církve prorok jen pokračuje v tradici předchozích proroků, prezident Nelson přinesl od svého nástupu roku 2018 množství drobných a nenápadných změn, které mormonskou církvi otevírají světu a liberálním tendencím. Církevní zdroje hovoří až o 99 změnách v církevních pravidlech a postupech.[1] Tento článek má za cíl shrnout nejvýznamnější kroky tohoto náboženského vůdce a jejich možné dopady na mormony.

Podpora uprchlíků

Spojené státy a jejich politika se již značnou dobu zaobírají problémem mexických uprchlíků a dalších migrantů, z nichž někteří do USA přicházejí ilegálně. Jakkoliv je mormonské prostředí spojeno s pravicově a republikánsky smýšlejícími lidmi (psali jsme o tom zde), vydala LDS v letech 2017–2021 řadu prohlášení, v nichž veřejně podpořila pomoc uprchlíkům a vymezila se vůči tradičním xenofobním a rasistických narativům.[2] Mormonská církev má ve vztahu k odlišným rasám složitou historii, a tak bylo pro některé členy toto rozhodnutí překvapivé (psali jsme o tom zde). Jednalo se však o první z reformních kroků nového prezidenta Russella M. Nelsona.

Zákaz zbraní na církevních pozemcích

Politikou Spojených států dlouhodobě rezonuje také téma střelných zbraní a ústavního práva na jejich vlastnictví a užívání civilisty. Pravicově smýšlející regiony obvykle podporují svobodu nošení zbraní a kroky, které zabraňují omezování tohoto práva. Mormonská církev se k tomuto tématu v moderní historii oficiálně nevyjádřila, ale Russell M. Nelson zavedl pravidlo, které zakázalo nošení zbraní na církevní pozemky. To bylo nejen praktickým pravidlem, chránícím mormonské sbory, ale také významným symbolickým krokem, který členům mnohé napověděl. Jednalo se navíc o první takový krok mormonské církve od dob, kdy se v roce 1838 poprvé chopili zbraní ve státě Missouri. Dlouhá historie ozbrojených střetů, která pokračovala i v Utahu, byla nakonec ukončena integrací mormonského státu do americké federace, ale mormoni si zachovali typicky pravicovou politiku týkající se střelných zbraní. Krok Russella M. Nelsona je v tomto historickém kontextu zvlášť významný, a byl znovu potvrzen a rozšířen oznámením v roce 2019, který vyzval k úpravě amerických zákonů o držení zbraní.[3]

Přiznání magických prvků v historii

Russell M. Nelson s kloboukem Josepha Smithe. Foto: CES Letter Foundation.

Po dlouhou část mormonské historie se největší církev mormonů (LDS) a její vedoucí vytrvale vymezovali proti nařčením, že zakladatel Joseph Smith (1805–1844) praktikoval magii.[4] Informace, které se Smithova zapojení do magické historie mormonismu týkaly, byly obvykle shozeny ze stolu jako anti-mormonské lži. Za jednu z takových vymyšlených historek byla členy církve dlouho považována zpráva o tom, že Joseph Smith četl text Knihy Mormonovy, mormonského svatého písma, z klobouku za pomocí magického kamene. Tento narativ byl církví dlouhodobě odmítán, jak ukazují například i ilustrace překladu Knihy Mormonovy z oficiální produkce LDS. Prezident Russell M. Nelson se však rozhodl, že prolomí mlčení a ignorování faktů v této oblasti, a zveřejnil pro členy video, ve kterém čtení z klobouku vysvětluje.[5] Jde o prvního moderního proroka, který legitimizoval a přiznal magickou (či esoterickou) část mormonské historie.

Jasná podpora vakcíny proti covid-19

Postoj amerických církví k vakcíně proti covidu byl různý, ale velká část konzervativních církví přijala neutrální pozici a oznámila, že přenechávají otázku vakcinace na svědomí a rozhodnutí členů. Mormonská církve však byla v tomto ohledu odlišná. Jedním z důvodů mohla být právě lékařská profese současného mormonského proroka. Když Russell M. Nelson vystoupil s tím, že nabádá každého člena, aby se nechal očkovat, vzbudilo to velkou nevoli mezi fundamentalisty v církvi.[6] I tak však většina členů následovala jeho vzoru a příkladu.

Změna v otázce diskriminace LGBTQ lidí

Mormonská církev měla s LGBTQ komunitou velice složitou historii (psali jsme o tom nedávno zde a zde). Zvláště kritizovanou se stala změna, kterou v roce 2015 prosadil tehdejší prorok Thomas S. Monson. Ta byla zaměřena na dospělé děti z LGBTQ rodin a nutila je odstěhovat se z domova svých LGBTQ rodičů. Hned po svém nástupu do úřadu prezidenta církve Russell M. Nelson tuto změnu zrušil (psali jsme o tom zde), a v roce 2022 dokonce ve spolupráci s utažskými úřady oznámil, že se LDS církev zapojí do boje proti diskriminaci LGBTQ osob. V rámci toho mormonská církev podpořila změnu legislativy, která má za cíl rozšířit ochranu LGBTQ rodin.

Změna v pravidlech misionářů

Téměř každý potomek v mormonských rodinách odjede v rané dospělosti na misii, která trvá obvykle jeden a půl roku až dva roky. Dříve byla pravidla pro takovou misii velice přísná. Bylo povoleno mít kontakt s rodinou přes telefon pouze dvakrát do roka. Prezident Russell M. Nelson tato pravidla uvolnil s tím, že nyní mohou misionáři volat svým rodinám a přátelům jednou týdně. Spolu s tím se uvolnila také pravidla spojená s oblečením a církevním dresscodem.[7] Muži mohou nyní kromě klasické bílé košile nosit i modrou variantu nebo vynechat kravatu, zatímco ženy mohou nosit kalhoty (až do této změny byly ženy na misii povinné nosit sukně). Jakkoliv se tyto změny mohou zdát drobné, vysílají jasný signál k tomu, že se přísnost v církvi uvolňuje.

Změna v trvání nedělní bohoslužby

Po dlouhá desetiletí bylo v církvi obvyklou praxí, že nedělní bohoslužba trvá tři hodiny. V první části probíhalo shromáždění s přijímáním svátosti, v druhé části nedělní škola s tématy z církevní historie a v třetí části byli členové rozděleni na muže, ženy a děti do oddělených tříd, kde pro ně probíhalo Kněžské kvórum, Pomocné sdružení, resp. Primárky. Russell M. Nelson však v roce 2018 vydal oznámení, že bohoslužba bude trvat pouze dvě hodiny, protože nedělní škola bude vypuštěna.[8] Důvody nejsou zcela jasné, ale jde o další drobnou změnu, která uvolňuje církevní nároky.

Změna v symbolice církve

Po dlouhou dobu platilo, že se členové mormonské církve označovali jako Svatí posledních dnů („Latter-day Saints“, LDS). Hlavním symbol byl anděl Moroni, troubící na apokalyptickou trubku. Tato symbolika spolu s nárůstem mormonského fundamentalismu přispívala k obnovení mormonského milenialismu, který má obvykle katastrofické rysy.[9] Russell M. Nelson se rozhodl pro změnu v sebeprezentaci církve. Všechny stránky na sociálních sítích byly přejmenovány, aby v nich zaznívala především první část názvu „Církev Ježíše Krista“ a druhá část „Svatých posledních dnů“ byla pouze podtitulem. Tato změna je patrná i na sociálních profilech českých sborů mormonské církve. Spolu s tím byl symbol Moroniho nahrazen postavou vzkříšeného Ježíše Krista.[10] Nelson také nechal vydat několik prohlášení, která odrazovala členy od apokalyptických tendencí, prepperských snah a mileniálních očekávání. Jedna ze změn se dotkla také potravinových zásob, s nimiž měli pravověrní mormoni v případě apokalyptických událostí vydržet minimálně na rok. Teď se tento požadavek snížil na pouhé tři měsíce a má odlišné odůvodnění: jeho smyslem je být připraven na pomoc druhým, když dojde k přírodní nebo humanitární krizi.[11] Všechny tyto kroky poukazují na to, že se církev pod vedením nového proroka snaží o zmírnění mileniálních tendencí ve svém středu.

Drobné změny v ženských právech v církvi

Jenna Carsonová, první mormonská vojenská kaplanka. Foto: Karly Leavitt, Church News.

Během prezidentství předchozího proroka Thomase S. Monsona došlo v církvi k velkému vzedmutí, které požadovalo obnovení práva žen na kněžství. Aktivisté argumentovali nejen tím, že v rané mormonské historii měly ženy přístup ke kněžství, ale také tím, že ženy i v současnosti vykonávají různé kněžské činnosti (například jako misionářky nebo jako vykonavatelky posvátné chrámových obřadů pro ženy). Církev pod Monsonovým vedením však veškeré požadavky za svěcení žen zamítla a představitelku těchto snah, Kate Kellyovou, roku 2014 exkomunikovala. Russell M. Nelson stál proto v obtížné pozici, neboť svými drobnými reformami nemohl změnit kurs církve, který Monson v tomto směru nastavil. Využil ale svého práva a dosadil do americké armády první mormonskou vojenskou kaplanku.[12] Vojenští kaplani mají za úkol „provádění náboženských obřadů, vedení bohoslužeb a poskytování důvěrného poradenství“.[13] Fakt, že tuto pozici poprvé v historii získala mormonka, vzbuzuje mnoho otázek a teologických implikací. Má tato žena například právo žehnat svátost vojákům na misi? Zdá se, že bude Jenna Carsonová bude touto mocí disponovat, což by byl další drobný, nenápadný, ale ve své podstatě revoluční krok prezidenta Nelsona.

Vystoupení proti bílému supremacismu

V srpnu 2017 došlo v Charlottesville ve státě Virginie k teroristickému incidentu, při kterém automobilem útočil bělošský supremacista, tedy člověk prosazující rasovou nadřazenost bílých lidí (o události a náboženské reakci na ni jsme psali zde). Na jeho obranu se do Charlottesville sjeli členové rozličných rasistických a supremacistických organizací včetně Ku-Klux Klanu. V reakci na tyto násilnosti vydala církev prohlášení, které kritizovalo rasismus v obecné formě. Toho však utažští nacionalisté využili k tomu, aby tvrdili, že církev jejich postup hájí jako obranu před černým rasismem. Církev proto byla nucena vydat druhé, vysvětlující prohlášení, ve kterém zřetelně zmínila, že všechny formy bělošského supremacismu a jakékoliv formy rasismu jsou v očích církve velkým zločinem. Jednalo se o první prohlášení takového druhu, jelikož LDS měla s lidmi černošského původu složité historické vztahy (psali jsme o tom zde).

Ačkoliv se to stalo v období, kdy byl prezidentem ještě Thomas S. Monson, je oprávněné se domnívat, že skutečným iniciátorem prohlášení je Monsonův nejbližší spolupracovník následník, Russell M. Nelson. Thomas S. Monson se totiž naposledy objevil na veřejnosti při dubnové konferenci roku 2017 a už tehdy se na něm projevovaly známky stáří. Od května ho oficiálně zastupoval tehdejší předseda Kvóra dvanácti apoštolů Nelson. Zdá se proto pravděpodobné, že v srpnu 2017 byl právě Nelson tím, kdo rozhodl o vydání deklarací proti rasismu. V lednu následujícího roku Monson zemřel a Nelson se stal prezidentem.

Etnicky rozmanití apoštolové

Za prezidentství Thomase S. Monsona došlo k úmrtí tří důležitých představitelů během jednoho roku.[14] Reformní hlasy tehdy žádaly, aby se Kvórum dvanácti apoštolů při této příležitosti stalo etnicky rozmanitější, ale Monson do něj tehdy dosadil tři Američany bělošského původu. Naproti tomu pod vedením Russella M. Nelsona se v roce 2018 stal členem Kvóra první apoštol latinskoamerického původu a první apoštol asijského původu.[15] Současná podoba Kvóra dvanácti apoštoů je tedy etnicky nejrozmanitější od založení mormonské církve.

Mnoho dalších změn

Pět let pod vedením Russella M. Nelsona přineslo ještě desítky dalších drobných změn: mormonská církev přestane s komerčními rekonstrukcemi posvátných událostí své historie,[16] začne užívat umělých inteligencí ke sběru svých genealogických dat, věnuje Světovému programu potravin 32 milionů dolarů, postaví více než 100 dalších mormonských chrámů a mnohé další. Chrámů se týkala také změna, kterou Nelson provedl krátce po svém nástupu: zrušil nařízení, na jehož základě si ženy musely na část chrámového obřadu zakrývat obličej. Vyslyšel tak prosby těch členek církve, které nařízení považovaly za šovinistické a v protikladu s duchem evangelia. Další změnou se pak stalo přehodnocení základního přístupu k chrámovým obřadům jako takovým. Nově iniciovaný člen už není povinen se obřadů účastnit bez předchozí znalosti o tom, co se při obřadech bude slibovat. Všechny významné smlouvy jsou podle nových změn představeny člověku dříve, než vstoupí do obřadní místnosti.[17] Jak je zřejmé z těchto úprav chrámových rituálů, současný mormonský prezident se nebojí změn ani v oblastech, které jsou tradičně považovány za svaté a neměnné. Ještě důležitější než změny je však odezva, kterou u tradičních členů církve vyvolávají. Drobné změny nepůsobí napětí a nevyvolávají kulturních války, a umožňují tak církvi nadále pracovat na postupné denominalizaci a začleňování do většinové společnosti. Klid, s jakým jsou změny v církvi přijímány, je tak sám možná tou největší změnou.

Náhledová fotografie prezidenta Nelsona ze zdroje zde.

Poznámky:

[1] WALKER, Sydney, 99 announcements and changes in the Church since President Nelson became prophet 5 years ago, 13. 1. 2023, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Online.

[2] KEMSLEY, Tamarra, LDS outreach to immigrants grows, pushing church members to examine GOP ties, 15. 7. 2021, Religion News Service. Online.

[3] NOYCE, David, LDS church president spoke out about U.S. gun laws, 26. 5. 2022, Salt Lake Tribune. Online.

[4] QUINN, Michael D., Early mormonism and the magic world view, Salt Lake City: Signature books, 1987, 313 stran.

[5] Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, The Book of Mormon is tangible evidence of the Restoration (Russell M. Nelson), 2021, Youtube. Online.

[6] EPPOLITO, Sophia, Mormon vaccine push ratchets up, dividing faith’s members, 1. 8. 2021, AP. Online.

[7] WILLIAMS, Lindsey, 4 changes to missionary service through the years you may not have known about, 29. 8. 2020, LDS Living. Online.

[8] RIESS, Jana, Mormonism and the persistent dream of 2-hour church meetings, 14. 7. 2018, Religion News Service. Online.

[9] JAHL, Jakub, Q přijíždí na bílém koni: konspirační teorie u mormonů, aneb, Proč 16 milionové americké náboženství inklinuje ke QAnonu?, Religio 2022, 30:2, str. 157-183. Online.

[10] WEAVER, Sarah Jane, The name of the Church: See what has changed since President Nelson’s announcement, 3. 6. 2019, Church News, Deseret News. Online.

[11] RIESS, Jana, For today’s Mormons, it’s Food Storage Lite, 26.1.2023, Religion News Service. Online.

[12] SWENSEN, Jason, Making history: Church endorses its first female military chaplain, 29. 7. 2022, Church news, Deseret news. Online.

[13] MILITARY One Source, The Unit Chaplain: Roles and Responsibilities, 2.5.2022. Online.

[14] Jedná se o rok 2015 a úmrtí představitelů mormonské církve bylo vykládáno jako znamení Konce času: JAHL, Jakub, Q přijíždí na bílém koni….

[15] TAYLOR, Scott, Sacred times – Elders Gong and Soares speak of first months as new apostles, 29. 6. 2018, Church News, Deseret News. Online.

[16] EYRE, Aubrey, Hill Cumorah pageant to take a final bow in 2020 – here’s what to expect from other productions, 30. 10. 2018, Church news, Deseret news. Online.

[17] RIESS, Jana, More Jesus, less touching: 14 changes to the Mormon temple endowment ceremony, 10. 2. 2023, Religious News Service. Online.

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 3/2001: Náboženství mormonů (plný text čísla zde)

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Vojtíšek
Admin
8. 3. 2023 12:19

Rád bych připomněl, že Russell M. Nelson má zvláštní stopu v Československu. Jedna věta o tom je zde: https://info.dingir.cz/2021/09/18028/.