Mormoni a LGBT – možné změny?

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je známa tím, že manželství muže a ženy nepokládá za pouze časnou, pozemskou instituci. Muž se svou ženou (původně se svými ženami) může nechat svůj svazek zpečetit na věčnost. Partneři pak v božské sféře tvoří pár a mohou plodit nebeské potomky tak, jako například biblického boha Jahve zplodil bůh Elohim se svou božskou manželkou. Pro toto alternativně křesťanské společenství je mnohem těžší než pro křesťanství tradičně církevní akceptovat mezi svými členy, a tím spíše ve své službě, lidi žijíví v párech stejného pohlaví. S homosexualitou, bisexualitou a transsexualitou má tato církev v USA větší potíž než např. tamní episkopální církev (americká větev anglikánů), která se k tomuto menšinovému partnerství staví souhlasně.

Na konci loňského roku pronikl na veřejnost materiál určený pro vnitřní potřebu mormonských církevních činitelů. Příručka původem již ze začátku osmdesátých let minulého století se zdá být trvalým průvodcem pro vedení členů církve. Tvrdí, že je homosexuální chování naučené a že vzniká často kvůli dysfunkčním rodinným vztahům a brzkým zkušenostem s homosexuálními zážitky. Příručka spojuje homosexualitu rovněž s ranou zkušeností s masturbací. Obsahuje devítistupňový program k překonání tohoto předpokládaného problému. Patří k němu čtení kvalitních knih, církevních textů nebo denní režim pro udržení fyzické kondice, pravidelné modlení a půst. Člen církve, který řeší toto téma, má kontaktovat svého biskupa a vyžádat si jeho požehnání.

Členové církve vystupují ze skrytosti a začínají být ochotni o svém vnitřním konfliktu, o sváru pohlavních preferencí s mormonskou příslušností, otevřeně mluvit. To lze pokládat za nový prvek v životě konzervativní mormonské společnosti. Radiožurnál Českého rozhlasu přinesl na začátku března reportáž z prostředí Univerzity Brighama Younga sídlící v městě Provo ve státě Utah, jehož 60 % obyvatel se hlásí k mormonské církvi (dostupná zde). Zřizovatelem univerzity je tato církev. Pojmenovaná je podle vůdce mormonů v letech 1844–1858, který byl prvním nástupcem zakladatele Josepha Smithe.

Absolvent této univerzity Kendall Wilcox se vyslovil takto: „Je nás spousta, pochopitelně, protože jsme lidé, a tak to prostě je. Snažíme se vyvracet, že když někdo patří k LGBTQ komunitě, není zároveň mormon. Ale naše církev vždycky měla a stále má s homosexuálními členy problémy a konflikt.“ Za příznivé pro lidi menšinových sexuálních preferencí lze pokládat to, že takové vyjádření nemusí vést k problémům se studiem nebo s členstvím v církvi.

Kongres, tedy parlament státu Utah, v němž mají vzhledem k jejich zastoupení v populaci převahu mormoni, v únoru přijal zákon, který zakazuje praktiky označované jako léčba homosexuality. V konzervativně křesťanském prostředí Spojených států, zejména v některých evangelikálně laděných církvích, např. významně u tzv. jižních baptistů, je shodně s doposud vládnoucí mormonskou pozicí homosexuální orientace pokládána za nemoc a praktikuje se nábožensky založená terapie. Léčba má často podobu vedení k náboženské konverzi.

Kritici tohoto údajného léčení poukazují na to, že ti, kdo jím prošli, trpí depresemi a jejich stavy mohou vést k sebevraždě. Lékaři nutili muže, jichž se to týkalo, mluvit hlubším hlasem a hodně sportovat, avšak nevyhýbali se ani elektrošokům. Poukazuje se i na to, že taková praxe je ohledně trvalé změny orientace neúčinná.

Stoupenci léčení se odvolávají na svobodu vyznání. Mezi jeho kritiky a stoupenci probíhaly i soudní pře. V patnácti státech USA diskuse vedly k zákazu této praxe. V Utahu byl doposud překážkou postoj mormonské církve. Na konečné rozhodnutí utažského parlamentu mělo vliv i to, že církev zákon nakonec podpořila. Naznačuje to, že mormoni se ocitají více na trajektorii klasického církevního křesťanství, které stále více uznává právo jednotlivců na volbu životního partnera podle vlastního založení a vlastních preferencí.

Náhledová fotografie: Demonstranti na San Francisco Pride Parade v roce 2017. Zdroj: Courtesy of Mama Dragons, NBC News.

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 3/2001: Náboženství mormonů (plný text čísla zde)

 

Související příspěvky:

Mormoni zůstávají věrní republikánům

Mormoni a cesta na věčnost

„Když budoucí misionář otevírá obálku, je napnutý“ – Rozhovor s Janem Pohořelickým o mormonské misii v Česku

Před 90 lety byla založena misie církve mormonů v Československu

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments