„Nestačí jen nebýt rasista…“

Vlna protestů po násilné smrti George Floyda, která nyní hýbe Spojenými státy, je vděčným tématem nejen v českých médiích. Bohužel je často interpretována bez hlubšího vhledu do americké současnosti a bez porozumění kořenům problémů, které vedou nyní až k eskalaci demonstračních násilností. Předsudečné násilí je mnohem více než kterékoli jiné skutečně s to narušit pokojné soužití na rozsáhlých územích, svým způsobem dokonce celosvětově. Pokud je takové násilí spácháno těmi, komu jsme se v rámci společenské smlouvy rozhodli svěřit „monopol na násilí“, tedy bezpečnostními složkami státu, resp. jejich jednotlivými členy, může dojít k velice závažnému narušení sociální soudržnosti a delegitimizaci státní moci. Ve větší či menší míře takovou situaci zažívají různé státy a je téměř nemožné se tomu vyhnout (sami jsme v ČR pocítili velké napětí podobného druhu např. v roce 2016 při incidentu v žatecké pizzerii, o kterém informovala řada médií[1]), záleží ovšem velmi, jak se k dané situaci postaví jak politická reprezentace, tak bezpečnostní složky, ale v neposlední řadě též samotní občané na daném území.

Ve Spojených státech nadto zaznívají i hlasy duchovních, pastorů či jen významných a společensky známých věřících často ve velmi kritických polohách, což je obzvláště důležité v situaci, kdy hlava státu používá uprostřed masivní krize represivní složky k vyčištění prostranství, na němž se chce propagačně vyfotit s Biblí. Podívejme se krátce na několik příkladů, které by z české strany globu bylo snadné přehlédnout, přesto si ale pozornost jistě zaslouží.

Mormon against Racism

Senátor Mitt Romney vešel ve všeobecnou známost především jako republikánský protikandidát Baracka Obamy v prezidentských volbách v letech 2008 a 2012, o čemž jsme informovali i na stránkách časopisu Dingir, neboť Romney budil pozornost mj. tím, že je praktikujícím členem Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, tedy tzv. mormon.[2]

Mitt Romney jako účastník pochodu. Foto z reportáže televize CNN.

Dne 7. června se Mitt Romney připojil k pokojnému demonstračnímu pochodu na podporu hnutí „Black Lives Matter“, který směřoval k Bílému domu. Pochod organizovali evangelikální duchovní a zúčastnily se jej stovky lidí. Zahájil jej baptistický reverend Vernon Mitchell slovy: „Bože, v Tebe věříme. Odevzdáváme své životy do Tvých rukou.“

Sám Romney na pochodu promluvil a vyjadřoval se prostřednictvím médií i sociálních sítí. „Potřebujeme pozvednout hlas proti rasismu, mnoho hlasů proti rasismu a proti brutalitě. A musíme povstat a jasně říci, že na černých životech záleží,“ prohlásil Romney.[3]

Na svém twitterovém účtu zveřejnil též fotografii svého otce, George Romneyho, bývalého guvernéra státu Michigan, který se účastnil protirasistických pochodů již v 60. letech 20. století.

Rasismus je hereze

Archiepiskop Iakovos. Foto: zde.

V newyorském Brooklynu se k pokojným demonstracím hnutí „Black Lives Matter“ připojil archiepiskop Elpidoforos (Lambriniadis), přední americký zástupce konstantinopolského ekumenického patriarchátu a řeckého pravoslaví. Jeho fotografie ihned oběhla svět a bývá často zveřejňována spolu s fotografií z roku 1965, kdy se jeho předchůdce, archiepiskop Iakovos, zúčastnil protirasistických demonstrací po boku Martina Luthera Kinga, Jr.

Archiepiskop Iakovos a Martin Luther King. Foto: zde.

Řecké pravoslaví oficiálně odsoudilo každou formu rasismu a destruktivního nacionalismu na sněmu v Konstantinopoli již roku 1872. V kánonech z tohoto sněmu se mj. píše: „Rozhodli jsme, že když princip rasového rozdělení je srovnán s učením Evangelia a neměnnou (stálou) praxí Církve, není jim pouze vzdálený, ale je s nimi také v úplném protikladu. Rozhodujeme v Duchu Svatém: 1. odmítáme a odsuzujeme v Kristově Církvi rasové dělení, tj. rasové rozdíly, národní spory a neshody, protože jsou v rozporu s učením Evangelia a posvátnými kánony našich blahoslavených Otců, na nichž je svatá Církev založena a které zdobí lidskou společnost a vedou k Božské zbožnosti. 2. V souladu s posvátnými kánony, vyhlašujeme, že ti, kteří uznávají takové dělení podle ras a kteří si na tom dovolují zakládat předtím neslýchaná rasová shromáždění, jsou cizí pro jednu, svatou, katholickou a apoštolskou Církev a jsou skutečnými schizmatiky.“[4]

Archiepiskop Elpidoforos na demonstraci mj. prohlásil: „Je nesmírně důležité, že tu teď spolu všichni jsme. My všichni jsme Američané a chráníme americké hodnoty… lidskou důstojnost, svobodu, proti rasismu a jakémukoli druhu diskriminace a násilí.“[5] Odsoudil též jakékoli násilí a nespravedlnost a vyzval k obraně posvátnosti každého lidského života.

Rasismus je hřích

Zajímavý rozhovor v této náročné krizi poskytl pro Deseret News i bývalý reprezentant v americkém fotbalu, absolvent utažské Univerzity Brighama Younga a dnes evangelikální pastor v Severní Karolině, autor duchovní literatury, Afroameričan Derwin Gray.[6]

Redakce Deseret News jej přímo požádala, aby se podělil o své zkušenosti s rasismem a pohled na možná řešení palčivých problémů současných Spojených států. „Protesty, které nyní vidíme kolem sebe, se netýkají jen smrti George Floyda. Toto jsou protesty stovek let systémové nespravedlnosti a rasismu,“ odpovídá Gray v úvodu rozhovoru. Zmiňuje se též o svých zkušenostech za studií v mormonském Utahu. K současnosti se Gray v rozhovoru vyjadřuje: „Žijeme v časech, kdy mlčení vede k násilí. Věřím, že evangelium nás učí nejen říkat ‚Já nejsem rasista!‘, ale má nás pohnout k tomu, abychom byli antirasisty a podporovali smíření mezi rasami a spravedlnost. Jedna z věcí, kterou učím v našem sboru… je, že přikázání ‚miluj svého bližního jako sebe sama‘ znamená, že budu věnovat péči věcem, které zraňují mého bližního, i když třeba neubližují přímo mně. To je skutečná láska… Nestačí jen nebýt rasista. Musíme se stát antirasisty, protože rasismus je hřích. Je to hřích, protože tvrdí, že ne každé Boží stvoření zasluhuje stejnou důstojnost.“

Redakce Deseret News zmínila v rozhovoru též výše zmíněné angažmá senátora Mitta Romneyho, které Gray velice ocenil: „Něco vám povím. Když Mitt Romney vyšel s protestujícími do ulic, aby řekl, že na černých životech záleží, odehrála se před našima očima obrovská změna. Byl jsem z toho naprosto nadšený.“

Vybrané citace amerických věřících nám mohou doplnit zprávy dnešních dní o další perspektivu. Můžeme si uvědomit, že Spojené státy prožívají snad jeden z dalších mezníků své historie na cestě k zahojení starých jizev a zranění a že přes senzační zprávy o násilí a rabování jsou v USA dnes slyšet i hlasy vyzývající ke smíření a lásce. Možná je symbolické, že se k protestům přidal arcibiskup Elpidoforos, jehož jméno v překladu značí tolik, co „ten, který přináší naději“.

Náhledová fotografie s arcibiskupem Elpidoforem. Zdroj: zde

[1] Srov. heslo Incident v pizzerii v Žatci na české Wikipedii.

[2] Srov. Zdeněk Vojtíšek: Mormon for President, Dingir 4 (2007), s. 119: zde.

[3] Srov. Dennis Romboy: Sen. Mitt Romney joins Black Lives Matter march in Washington, D.C., Deseret News (8. 6. 2020), dostupné online.

[4] Cit. dle: Gorazd J. Vopatrný: Pravoslaví, problematika nacionalismu a hranice náboženské tolerance, Praha: Karolinum, 2020.

[5] Cit. dle: Gregory Pappas: Archbishop Elpidophoros of America at Black Lives Matter Demonstration, pappaspost.com (3. 6. 2020), dostupné online.

[6] Celý rozhovor je dostupný na webu Deseret News.

Psali jsme v Dingiru:

Zdeněk Vojtíšek: Mormon for President, Dingir 4 (2007), s. 119: zde.

Související články:

V zápase o Trumpovo prezidentství hraje náboženství stále významnější a stále více rozdělující roli

Mormoni zůstávají věrni republikánům.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments