Před 90 lety byla založena misie církve mormonů v Československu

Ve středu 24. července 1929 brzy ráno vystoupilo na zalesněný vrchol Kněží hory u Karlštejna několik příslušníků a sympatizantů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Hlavní postavou mezi nimi byl John Andreas Widtsoe (1872–1952), jeden z kvora dvanácti apoštolů (tedy vykonavatel vrcholného úřadu v hierarchii této církve) a také prezident evropské misie. V modlitbě zasvětil Československo mormonské misii, slavnostně vyhlásil založení československé misie (jako první ve slovanských zemích) a ustanovil misionáře Arthura Gaetha (1905–1984) prvním misijním prezidentem.[1] Cesta k této přelomové události nebyla jednoduchá.

Mormoni, tedy příslušníci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, se v Rakousku-Uhersku setkávali s nedůvěrou ze strany úřadů i veřejnosti a misionářům nebylo dovoleno působit. Německý misionář Thomas Biesinger (1844–1931) trvale žijící ve Spojených státech a misijně působící ve Vídni, se přesto roku 1884 vypravil do Prahy a zde se náhodně dával s lidmi do hovoru. Pokřtil prvního známého českého konvertitu Antonína Justa a po něm snad i další, ale asi po měsíci byl zatčen, odsouzen do vězení a vyhoštěn. Do Spojených států odešli i všichni konvertité.[2]

Františka Brodilová. Zdroj: zde.

V Československu se společenská situace změnila, ale mormoni zde přesto nepůsobili. Hlavní podíl na změně měla Františka Brodilová (1881–1931). Po smrti své matky se roku 1897 odstěhovala za sestrou do Vídně, vdala se a byla také ve Vídni roku 1913 pokřtěna v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. S manželem se roku 1919 odstěhovala zpět do nově vzniklého Československa, ale ještě v témže roce ovdověla. Její dvě dcery, Františka a Jana, se roku 1921 staly prvními pokřtěnými v této církvi v Českosloven­sku. V následujících letech žádala mormonské úřady o vyslání misionářů do Československa, ale vyslyšena byla až roku 1928. Tehdy Československo krátce navštívil Thomas Biesinger a podal pak zprávu mormonskému ústředí o tom, že je v Československu možné založit misii. Následujícího roku tedy byla misie založena pod Gaethovým vedením a Františka Brodilová se stala první prezi­dentkou československé pobočky církevní organizace Pomocné sdružení žen.[3]

Američan Arthur Gaeth byl po matce českého původu. Díky jeho české manželce (sňatek uzavřeli roku 1931) získala církev kontakty mezi významnými poli­tic­kými a kulturními činiteli a její prestiž vzrostla. Počet členů církve překročil stovku a roku 1933 církev první český překlad kanonického spisu Kniha Mormon (v současnosti se používá název Kniha Mormonova). Gaeth založil a redigoval dětský církevní časopis Hvězdička (vycházel v letech 1929–1939), vydával letáky a další misijní texty. Prezidentem byl až do roku 1936.[4]

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD) si výročí připomene tento pátek a sobotu 26. a 27. července. Více zde. Fotografie, která toto připomenutí doprovází, je se souhlasem CJKSPD využita jako náhledový obrázek k tomuto článku.

[1] MEHR, Kahlile, Svatí v Československu: jasnější den, Liahona 5 (3), září 1997, s. 11.

[2] Podle: NEŠPOR, Zdeněk R., VOJTÍŠEK, Zdeněk, Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice, Praha: Karolinum 2015, s.256; též podle: VOJKŮVKA, Gád, „Z historie Církve v naší zemi. Díl 1.: Působení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Českých zemích – počátky“, Kalendář kůlu Praha na rok 2019, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, dostupné zde.

[3] Podle: NEŠPOR, Zdeněk R. a kol., Malý slovník nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století, Praha: Kalich, 2019, heslo „Brodilová Františka“.

[4] Podle: NEŠPOR, Zdeněk R. a kol., Malý slovník nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století, Praha: Kalich, 2019, heslo „Gaeth Arthur“.

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Hana Šnajdarová
Hana Šnajdarová
24. 7. 2019 21:32

Hezký článek, děkuji. 🙂