Počet svědků Jehovových na světě mírně klesl

Náboženská společnost svědkové Jehovovi vydala jako každoročně kolem Vánoc svou zprávu za poslední služební rok (trvá od 1. září 2019 do 31. srpna 2020). Je k dispozici zde. Naposledy jsme psali o zprávě z roku 2018 zde.

Ze zprávy vyplývá, že ve služebním roce 2020 došlo poprvé od roku 1978 k poklesu počtu svědků Jehovových: oproti roku 2019 klesl průměrný počet zvěstovatelů o 0,6 %, což znamená pokles počtu zvěstovatelů z 8 471 008 na 8 424 185. V rámci tohoto světového vývoje vykazují mírný pokles pobočky také v Česku, na Slovensku nebo v Německu (ve všech těchto zemích 1 %), dále v Maďarsku či v Rakousku (v obou zemích 2 %), v Polsku (3 %) nebo v Nizozemsku (4 %). V Itálii, v níž je misie svědků Jehovových tradičně velmi úspěšná, poklesl počet zvěstovatelů téměř neznatelně. Naopak mírný růst nastal ve „vlasti svědků Jehovových“, ve Spojených státech (o necelé procento), podobný výsledek vykazuje například i Francie a Španělsko (obě země 1 %), větší růst je hlášen z Indie nebo z Izraele (v obou zemích 5 %), výrazný vzrůst nastal v Turecku (19 %). Kvůli pronásledování (psali jsme o něm naposledy zde) nejsou ve zprávě uvedeny počty z Ruska. U nás je nyní ve 212 sborech 15 245 zvěstovatelů, což řadí svědky Jehovovy na páté místo v pořadí největších církví a náboženských společností u nás.

Výrazem „zvěstovatel“ přitom svědkové myslí toho, „kdo aktivně zvěstuje neboli káže dobrou zprávu o Božím království“, jak uvádí celosvětová zpráva. Článek Kolik je na světě svědků Jehovových v oficiální prezentaci této náboženské společnosti upřesňuje: „Mezi svědky Jehovovy počítáme pouze ty, kdo každý měsíc aktivně kážou dobrou zprávu o Božím království. (Matouš 24:14) To jsou jednak pokřtění svědkové Jehovovi a jednak ti, kdo ještě pokřtěni nejsou, ale už se se sborem účastní kázání.“ Na témž místě je uveden současný počet svědků Jehovových na celém světě: 8 695 808. Je ovšem třeba doplnit, že toto číslo je tzv. vrcholný počet zvěstovatelů. Statistika svědků, z níž jsme citovali výše, naproti tomu pracuje s poněkud nižším, tzv. průměrným počtem zvěstovatelů.

Ze zprávy za služební období 2020 vyplývá, že výrazně poklesl počet křtů (o téměř 62 tisíc na asi 242 tisíc, což je pokles o 20 %), poklesla i účast na veřejně přístupné velikonoční Památné slavnosti (účastnilo se 17 milionů lidí, což je o 3 miliony méně než loni). Naopak opět vzrostl počet těch, kteří při této slavnosti vyjadřují přijímáním tzv. symbolů, že mají tzv. nebeskou naději (více o nebeské naději zde). Chléb a hroznový mošt při Památné slavnosti tedy roku 2020 přijalo více než 21 tisíc svědků. V situaci stagnace počtu svědků Jehovových je poněkud překvapivý mírný nárůst počtu jejich sborů: na celém světě je nyní 120 387 sborů, což je oproti roku 2019 o 675 více.

Náhledový obrázek: internetová prezentace Náboženské společnosti svědkové Jehovovi zde.

Psali jsme v Dingiru:

téma Svědkové Jehovovi a vývoj jejich společenství, Dingir 12 (3), 2009, plný text čísla zde.

Některé související články:

Svědkové Jehovovi celosvětově: méně sborů, více nebeské naděje.

Pronásledování svědků Jehovových v Rusku: bod obratu?

Seznam pronásledovaných ruských svědků Jehovových.

Svědkové Jehovovi v Rusku: seznam pronásledovaných se prodlužuje.

Svědek Jehovův v Rusku odsouzen na šest let do vězení.

Perzekuce svědků Jehovových v Rusku.

Na pronásledování náboženských menšin v Rusku se nepřímo podílí i Francie.

Co na schůzce Putin – Trump v Helsinkách asi nezaznělo.

Kolik svědků Jehovových má nebeskou naději?

Svědkové Jehovovi: koronavirus jako znamení posledních dnů.

Jací jsou tedy svědkové Jehovovi?

Celostátní sjezdy svědků Jehovových.

„Ty a tvé náboženství strachu“: recenze autobiografie Jehovova svědka.

Změna pravidel svědků Jehovových v případech obvinění ze zneužívání dětí.

Majetek společnosti Strážná věž roste.

Svědkové Jehovovi dále redukují své tiskoviny.

Vyšetřování svědků Jehovových v Nizozemsku.

Svědkové Jehovovi v Německu usilují o stažení knihy z trhu.

Spor kvůli shromažďování informací při misijní službě svědků Jehovových.

Finsko zrušilo výjimku pro svědky Jehovovy.

Svědkové Jehovovi v Indii se soudí kvůli hymně v kinech.

Odpadlíci od svědků Jehovových se setkali v Olomouci.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments