Spor kvůli shromažďování informací při misijní službě svědků Jehovových

Některá finská média (např. zde či zde) 17. prosince 2018 informovala o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Finska (Korkein hallinto-oikeus, zde) z téhož dne o nutnosti dodržovat zásady ochrany osobních údajů těch osob, které jsou navštěvovány dvojicemi svědků Jehovových (Jehovan tidistajatú) při misijní službě u dveří. Nejvyšší správní soud Finska vydal rozhodnutí na základě podkladů Evropského soudu pro lidská práva z 10. července 2018, a uzavřel tak dlouholetý spor svědků Jehovových ve Finsku se státními úřady. Evropský soudní dvůr rozhodl na základě stanoviska Paola Mengozziho, vydaného již 1. února 2018 (zde). Argumenty finských svědků Jehovových, jimiž chránili svobodu svého vyznání, tak neobstály, a svědkové musejí uvést shromažďování a zpracování osobních údajů, získaných v rámci podomní kazatelské činnosti, do souladu s finskou právní úpravou, jež se týká nakládání s osobními údaji.

V této věci probíhal spor mezi svědky Jehovovými a finskými státními úřady už od roku 2012 (více o počátku problému zde). Spor vznikl proto, že navštěvované osoby považovali návštěvu za náhodnou a spontánní a neměly ponětí o tom, že je o ní vedena evidence a že jsou archivovány osobní údaje navštívených osob (materiál Komise pro ochranu údajů je zde). Zvěstovatelé svědků Jehovových vypisují při kazatelské činnosti ode dveří ke dveřím do speciálních formulářů údaje o každém domě, bytu, zvonku, schránce a osobě, která v bytě otevřela. Do formulářů, které svědkové Jehovovi používají na celém světě ve stejné grafické podobě, zapisují mnozí z nich i údaje o pohlaví, přibližném věku majitele bytu, sexuální orientaci, zaměstnání nebo údaje o počtu osob obývajících domácnost. Tyto interní osobní záznamy slouží k tomu, aby další návštěvy v dané domácnosti mohly být cíleně zaměřeny, a byly tak misijně efektivnější. K takovému podrobnému informování o své kazatelské činnosti jsou příslušníci společnosti svědků Jehovových opakovaně vybízeni svým celosvětovým vedením (viz zde). Dokumenty  formulářů či jejich kopie jsou ve sborech svědků Jehovových shromažďovány  a archivovány.

Na stranu finských svědků se roku 2014 postavil Helsinský správní soud a rozhodl, že rejstřík osob, který svědkové Jehovovi vedou, není nezákonný. Problém nastal při řešení toho, zda soukromé údaje získané jednotlivými členy svědků Jehovových jsou majetkem konkrétních zvěstovatelů víry, anebo náboženské organizace. Vedení svědků Jehovových ve Finsku prostřednictvím tiskového odboru tvrdilo, že informace, které si jednotliví zvěstovatelé píší o konkrétních osobách, nejsou vlastnictvím jejich organizace, ale jednotlivých členů (viz zde). Tomu ovšem protiřečí fakt, že organizace vydává speciální formuláře a své členy vybízí k jejich odevzdávání. Příkladem je text bulletinu určeného pouze pro členy svědků Jehovových Naše služba Království 3/97, s. 4–7, odst. 10:

„Veď si přesné písemné záznamy: Tvé záznamy ze služby dům od domu by měly být přesné a úplné. Co nejdříve po ukončení rozhovoru vyplň přehledně příslušné části formuláře S-8 Záznamy ze služby dům od domu. Nezapomeň na jméno a ujisti se, že máš na formuláři správně zapsanou celou adresu. Nehádej číslo domu nebo jméno ulice — ověř si informace, abys s jistotou věděl, že jsou přesné. Zaznamenej si stručné údaje o osloveném člověku. Poznamenej si, o čem jste spolu mluvili, které biblické texty jste četli, jaká literatura byla zanechána a jaká otázka bude zodpověděna na opětovné návštěvě. Uveď také den a hodinu, kdy jsi původní návštěvu vykonal, a poznamenej si, kdy jsi slíbil, že se vrátíš. A nyní, když sis pořídil takovýto úplný záznam, neztrať ho! Schovej si ho na bezpečné místo, aby ses k němu mohl později vrátit. Všechny popsané údaje poznamenej na formulář S-8 Záznamy ze služby dům od domu. V souladu s pokyny Společnosti k vyplňování formuláře S-8 neprodleně poctivě zvaž, zda je v tvých možnostech opětovnou návštěvu vykonat. Pokud zjistíš, že opětovnou návštěvu vykonat nemůžeš, ihned předej formulář S-8 se všemi potřebnými údaji vedoucímu studijní skupiny sborového studia knihy nebo jinému odpovědnému bratrovi, který vykonání opětovné návštěvy zajistí. Pokud návštěvu vykonáš sám — a takový postup má řadu výhod —, stále měj osloveného člověka na paměti a mysli na to, co řekneš na opětovné návštěvě.“

Souhrnně o náboženské společnosti Svědkové Jehovovi:

Téma časopisu Dingir 3/2009, dostupné zde

Související příspěvky:

Majetek společnosti Strážná věž roste (zde)

Vyšetřování svědků Jehovových v Nizozemsku (zde)

Perzekuce svědků Jehovových v Rusku (zde)

Co na schůzce Putin-Trump v Helsinkách asi nezaznělo (zde)

Seznam pronásledovaných ruských svědků Jehovových (zde)

 

Náhledová fotografie ze sjezdu svědků Jehovových roku 2007: autor.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments