Štítek: Mokošin kruh

Byť, či nebyť veriacim: Slovenské sčítanie ľudu 2021 a náboženstvo

Byť, či nebyť veriacim: Slovenské sčítanie ľudu 2021 a náboženstvo

Pri sčítaní obyvateľstva nemusí ísť len o prosté overenie si toho, akí ľudia žijú v danej krajine. V prípade Slovenska od počtu prihlásených veriacich závisí množstvo financií, ktoré dostávajú registrované náboženské spoločenstvá od štátu. Aktualizovaný zákon z roku 2020 priniesol aj dodatok o znížení a zvýšení sumy štátneho príspevku. Ak poklesne 

Slovenskí moderní pohania a koronavírus

Slovenskí moderní pohania a koronavírus

Ani Slovensku sa nevyhli zákazy verejných činností náboženských spoločenstiev. V nasledujúcich riadkoch stručne predstavíme postoje, ktoré zaujali novodobí slovenskí pohania voči vírusu. Bližšie si ich rozoberieme na príkladoch štyroch rôznorodých skupín (občianskych združení): Rodný kruh vedený Žiarislavom, Karpatský Pecúch na čele s Weleslawou a Duchoslavom, Mokošin kruh a Tartaria.