Hnutí AllatRa čelí dalším obviněním

V Náboženském infoservisu pravidelně referujeme o novém náboženském hnutí AllatRa (například zde, zde a zde), které ve veřejném prostoru vystupuje častěji pod názvem Tvořivá společnost.[1] Nedávno jsme se věnovali situaci tohoto společenství s důrazem na události v Rusku, kde byly aktivity hnutí AllatRa i Tvořivé společnosti zakázány tamější generální prokuraturou (zde). V posledních dnech se však dramaticky vyvinula situace tohoto společenství rovněž i na Ukrajině. Tamější média se shodují, že ze strany Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) došlo na přelomu října a listopadu napříč celou Ukrajinou k  četným raziím domů a center vlastněných členy tohoto společenství.[2] Z těchto článků lze vyčíst, že ukrajinské tajné složky podezírají AllatRu z šíření proruských narativů a obecně z napomáhání Ruské federaci v její agresivní válečné politice.[3] Tím pádem se AllatRa ocitla v paradoxní situaci, kdy je podezírána státními úřady v obou zmíněných zemích z přístupu, který má za následek podporu válečného rivala.

V této fázi bude zajímavé sledovat reakci tohoto náboženského hnutí. Na situaci v Rusku členové reagovali kritikou především takzvané „tajné radikální extrémistické sekty“,[4] která měla dle jejich pojetí za tamější perzekucí stát. Rusko, potažmo ruskou prokuraturu, společenství nikterak nekritizovalo. Takový postoj lze vysvětlit především naukou hnutí, v rámci níž má Rusko zvláštní spirituální místo:

„Věř mi, Rusko se ještě postaví na nohy a dojde ke spojení Slovanů, které se bude nazývat veliké. Protože bylo řečeno: ,Až nad hlavou Ruska vyjde slunce podruhé, slovanský duch nabere sílu a zazáří v čistotě své a jednotě národů svých‘. Myslím, že brzy budete osobně svědky, jak na ruský trůn nastoupí – někdo, kdo získal sílu. A celý svět uvidí, jak bude přísahat Slovanům pod pečetí Šambaly.“ [5]

Nicméně při detailním přezkumu této oficiální nauky lze vypozorovat, že i Ukrajina hraje v rámci primárního cíle AllatRy, což je celospolečenské sjednocení lidstva do jedné Tvořivé společnosti, specifickou roli:

„Planetu čekají vážná, velká kataklyzmata. A jen duchovní spojení Slovanů, jehož jádro bude Rusko, Ukrajina a Bělorusko může zachránit a pomoci přežít lidem na Zemi. Protože Slované jsou jediná zbylá duchovní opora světa, která je schopna spasit nejen sebe samé, ale i celé lidstvo.“ [6]

Symbol hnutí AllatRa a příslušník SBU.

Považuji tak na tomto místě za nutné zdůraznit, že ačkoliv hnutí skrze své texty distribuuje narativy, které lze označit jako proruské, tak skrze oficiální kanály[7] se autorovi tohoto článku nepovedlo nalézt žádné výpovědi, které by naznačovali jakýkoliv odpor k Ukrajině.[8] Problematicky na druhé straně však může působit fakt, že Igor Michajlovič Danilov, vůdce hnutí,[9] který uvádí stanoviska společenství ve veřejném prostoru, nikdy konkrétně nezkritizoval Rusko za jejich válečnou agresi. Místo toho se vyjadřuje o této válce jako o souboji mezi Západem a Východem, který se odehrává na území Ukrajiny.[10] Rolí religionisty však v tuto chvíli není pouze poukazovat na možné implikace jednotlivých narativů tak, jak se také v minulosti dělo (více zde), ale spíše informovat o aktuální situaci hnutí a varovat před možnými následky, kterým může současná vyhrocená situace napomáhat.

Dle autora tohoto článku je nutné si uvědomit, pod jakým tlakem se současní členové hnutí aktuálně ocitají. Velmi silně na ně totiž působí kritika ze strany médií, anti-sektářských aktivistů, vědeckých pracovníků nebo odpadlíků. Rovněž se musejí vypořádat s narůstající obavou z blížících se apokalyptických událostí[11] a samozřejmě se zmiňovanou perzekucí ze strany státních úřadů. Tlak okolí nepůsobí pouze na řadové členy, ale i na Danilova a jeho nejbližší.[12] V důsledku tohoto tlaku má Danilov pravděpodobné obavy ze ztráty svého transcendentního charismatu. Jako reakci lze pozorovat posílení mileniální rétoriky, což má za následek větší radikalitu členů, uzavřenost a zejména zvýšenou závislost běžných členů na charismatickém vůdci, potažmo na takzvané charismatické aristokracii.[13]

Tímto tvrzením si dovolím vrátit k původní otázce zabývající se možnou reakcí hnutí na aktuální situaci na Ukrajině. Za míru radikality odpovědi společenství nese zodpovědnost především Igor Michajlovič Danilov, ale také zmíněná charismatická aristokracie, která napomáhá členům v interpretacích jeho vyjádření. Před několika dny vůdce společenství hovořil následovně:

„Nikdo z nás nemá právo porušovat zákony naší země. A proč? Protože jakmile porušíme zákony, tak můžeme přispět k tomu, že budeme sami poškození, nebo bude poškozen někdo jiný. To je nepřijatelné. U nás je to železné pravidlo.“ [14]

Taková vyjádření dávají naději, že členové společenství nepřistoupí k dalším krokům, které by znamenaly další eskalaci napětí mezi AllatRou a okolní společností. Otázkou však stále zůstává, jak členové podobná Danilovova vyjádření vlastně interpretují. Skrze svou narůstající nedůvěru směrem ke společnosti se hnutí stále více uzavírá a jeho interpretační mechanismy se tak stávají nečitelné. Zvýšená uzavřenost je prostředí nekontrolovaného růstu radikality, která může mít v extrémních případech potenciál vyvolání implozivního nebo explozivního násilí. Autor tohoto článku však zdůrazňuje, že je důležité upřednostnit intenzivní komunikaci před panikou jako prostředek k prevenci podobných událostí. Tato zvýšená míra komunikace by měla probíhat jak ze strany většinové společnosti, tak ze strany samotného hnutí.[15] Primárním komunikačním úkolem pro AllatRu v tuto chvíli je otevřeně čelit uvedeným obviněním ze strany ukrajinského státu.

Poznámky:

[1] Členové hnutí trvají na striktním oddělování hnutí AllatRa a projektu Tvořivá společnost.

[2] Takové texty jsou k nalezení například zde, zde a zde.

[3] Oficiální informace ze strany ukrajinského státu poté hovoří i o napomáhání propagace komunistického režimu. Více zde.

[4] V kontextu této situace byla tato „sekta“ spojována především s pravoslavnou církví.

[5] NOVYCH, Anastasija. Ptáci a kámen. Přeložil Věra VACHALCOVÁ. Praha: Ibis, 2015. Str. 146.

[6] NOVYCH, Anastasija. Ezoosmóza. Přeložil Hana DUFFKOVÁ. Praha: Ibis, 2014. Str. 253.

[7] Myslím tím oficiální prezentaci hnutí, tedy knihy a videa, které hnutí veřejně publikuje. Nemyslím tím však jiné mediální zdroje, nepatřící společenství. Pro úplnost kontextu doplňuji video, kde je slyšet hlas Danilova, který dopředu věděl o invazi na Ukrajinu, a dokonce ji plánoval.

[8] Interpretace členů už poté může být záležitostí odlišnou.

[9] Přičemž členové společenství identifikaci Danilova jakožto vůdce často popírají.

[10] Vyjádření je k nalezení zde, v čase 1:13:00.

[11] Konec světa v případě nespojení se v Tvořivou společnost sice dle učení hnutí má nastat až v roce 2036, ale pokud nedojde ke spojení již v roce 2024, tak další snažení bude pozbývat smyslu.

[12] Důkazem toho snad může být Danilovova reakce zřejmě na rozhovor Evy Hronové, který byl uveřejněn zde na Náboženském infoservisu a následně převzat několika zahraničními médii. Nedlouho po něm Danilov hovořil o odpadlících jako o „švábech“. Video je dostupné zde, čas 1:07:40.

[13] Více o tématu se lze dočíst zde: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženství a násilí. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. Str. 194–195.

[14] Vyjádření je k nalezení zde, v čase 22:10.

[15] Hnutí je zřejmě přesvědčeno o dostatečné komunikaci jejich strany. K dlouhodobé kritice většinové společnosti, která se týká například neprůhledného financování, se však dlouhodobě nevyjadřuje.

Psali jsme v Dingiru:

Jakub Ludvík, Úspěch i neúspěch hnutí Allatra: Mileniální hnutí hledá nové členy i v české společnosti, Dingir 25 (2), s. 38–40. Více zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments