Hnutí AllatRa na křižovatce 3/3: Dilema dnešních dní. Kam se staví v rámci rusko-ukrajinského konfliktu?

V předešlých dvou částech minisérie o hnutí AllatRa (zde a zde) jsme si představili zejména teologický a misijní záběr tohoto společenství. Učinili jsme tak, abychom lépe pochopili, jakým způsob hnutí smýšlí a jak se navenek prezentuje. Smýšlení a sebeprezentace hnutí se však v důsledku současné války Ruska a Ukrajiny nacházejí do značné míry v rozporu. Co se týká vyjádření hnutí k samotné válce, nebyla dosud žádná stanoviska vydána. Na můj přímý dotaz k této problematice, který jsem poslal facebookovému profilu AllatRaTV Česko-Slovensko, jsem dostal odpověď: „ALLATRA stojí mimo náboženství a politiku. Ke geopolitickým událostem se nijak nevyjadřuje.“ Taková odpověď má s ohledem na vnitřní pojetí AllatRy své logické opodstatnění. Odsouzení ruské agrese, stejně tak ale i její podpora, by postavily hnutí do značně složité situace, jejímž důsledkem by zřejmě byl i odchod části příznivců.[1]

Jak již víme z předešlých článků, hnutí AllatRa stojí o vybudování tvořivé společnosti, jejichž jednou z hlavních hodnot bude blažený život v lásce a míru. Mír sám o sobě je jedno z nosných témat, které hnutí zejména skrze svou internetovou televizi často vyzdvihuje.[2] Stejně tak i v posvátných textech AllatRy nalezneme zmínky o tom, že je to právě bůh, který „přichází do Duše a dává jí mír“.[3]Ten bychom mohli označit za jakousi vyšší, až možná transcendentální hodnotu. Z tohoto pohledu by se dalo jednoduše předpokládat, že AllatRa by měla vystoupit s odsouzením ruské agrese, která je jednou z dalších překážek k vytvoření kreativní společnosti.

Kniha Sensei ze Šambaly IV. je jednou z jedenácti knih, které hnutí nabízí.

Proti takovému vystoupení však stojí informace, které jsou v samotném základu teologické nauky AllatRy. Učení hnutí obsažené zejména v knize Sensei ze Šambaly IV. praví, že svět ovládá skrytá elita, tzv. Archónti.[4] Ti se snaží o neustálé rozdělování světa (skrze války, náboženství, politiku atp.), z čehož generují rostoucí moc. Útočí zejména na animální podstatu člověka, která se v masách nechává jednoduše ovládat. Dle Senseiova učení se Archónti pokusí rozpoutat třetí světovou válku s užitím jaderných zbraní.[5] Jednou z organizací, kterou sami stvořili a která jim dopomůže k uskutečnění tohoto cíle, je také NATO.[6] Jediný, kdo se jim bude schopný ubránit a kdo dává naději na úspěšný boj proti Archóntům, je Sovětský svaz, lépe řečeno Rusko samotné.

Celkově Rusko a poté především Slované obecně mají v učení AllatRy specifickou roli. Právě oni jsou totiž vyvoleni k tomu, aby začali velké sjednocování lidstva do jednolité tvořivé společnosti.[7]

„V budoucnosti ke sjednocení Slovanů nepochybně dojde. A není důležité, jak se to bude jmenovat. Bude to ale jedno z nejmohutnějších spojení světa. A ostatní národy budou tíhnout k prototypu takového sloučení. Bude to ‚stát‘ nového tisíciletí… Už nyní se s podivuhodnou precizností skládají veškeré předpoklady pro tuto novou lidskou etapu. Svět se otřese a zdravý rozum se k lidem znovu vrátí.[8]

Někteří členové hnutí AllatRa považují Vladimira Putina za sjednotitele slovanských národů tzv. Noma.

K tomuto velkému sjednocení má dopomoci především postava Noma. O něm se dočteme v jedné z knih od Anastasie Novych: Křižovatka. Nomo je v tomto spise popsán jako mesiánský typ osobnosti,[9] jejíž vlastnosti mají být například vzdělanost, vysoká intuice, vytrvalost a fenomenální paměť na tváře.[10] Změny, které se mu povedou prosadit (skrze jeho politické působení), nenastanou hned, ale jen skrze dlouhodobou poctivou práci. Největší vliv by poté měl mít ve chvíli, kdy dosedne na prezidentskou pozici.[11] Někteří členové hnutí AllatRa rozpoznali tuto postavu Noma v současném prezidentovi Ruska Vladimiru Putinovi.[12] Soudobé válečné události na Ukrajině si tak někteří členové tohoto společenství s nejvyšší pravděpodobností vykládají jako působení Noma, který pokračuje ve snaze o sjednocení slovanských národů.

Z toho, co bylo zmíněno, tak mlčení hnutí k válce na Ukrajině dává naprosto zřetelnou logiku. Jen stěží se AllatRa může vyjádřit proti Putinovi, kterého mnozí považují za Noma, jenž začal s tvorbou jednotné slovanské společnosti, nebo proti Rusku jako takovému, které má stát jako hlavní obranný štít proti působení Archontů. Na druhé straně je však stejně tak těžko představitelné vyjádření hnutí, které by schvalovalo ruskou agresi a jeho válečné působení. Vždyť z pohledu AllatRy „je jakákoli válka způsob rozdělení, rozdrobení společnosti, metoda zastrašení lidí.“[13] Toto nové náboženské hnutí se tak ocitá na křižovatce rozhodnutí, kterým směrem se v kontextu rusko-ukrajinské války vydá. Nedá se však příliš očekávat, že by v dohledné době učinilo v tomto ohledu nějaké zásadní rozhodnutí, které by navýšilo možnost vnitřního rozkolu, či alespoň odchodu části jejich členů.

Poznámky:

[1] Dostal jsem se k informacím, že aktuálně dochází k určitému rozpadu hnutí na Slovensku, a to v důsledku odlišných pohledů právě na válečnou situaci.

[2] Sami popisují úkol svého všenárodního hnutí, jako vytvoření podmínek pro vznik duchovně bohatého, tvořivého a mírového společenství. NOVYCH, Anastasija. In AllatRa. Přeložil Hana DUFFKOVÁ, přeložil Jana MÍKOVÁ. Praha: Ibis, 2014. Str. 834.

[3] NOVYCH, Anastasija. AllatRa. (…). Str.741.

[4] Obdobní činitelé jako svobodní zednáři.

[5] NOVYCH, Anastasija. Sensei ze Šambaly: kniha IV. Praha: Ibis, 2013. Str. 290.

[6] NOVYCH, Anastasija. Sensei ze Šambaly: kniha IV. (…) Str. 289.

[7] NYRKOV, Maxim Yurievich. HОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ «АЛЛАТРА»: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТИПОЛОГИЯ. НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2018, 8(67), 20-25. ISSN 2310-4058.

[8] NOVYCH, Anastasija. Křižovatka. Přeložil Věra VACHALCOVÁ. Praha: Ibis, 2017. Str. 410

[9] Ačkoliv se v knize Křižovatka doslovně píše, že je zapotřebí, aby lid chápal, že Mesiášem není. K úspěchu jeho „mise“ je totiž zapotřebí především dobré reakce lidu.

[10] NOVYCH, Anastasija. Křižovatka. (…) Str. 33.

[11] NOVYCH, Anastasija. Křižovatka. (…) Str. 52.

[12] GRIVA, Olga Anatolievna. About Illegal Missionary Activities Of New Religious Movement: On The Example Of Mode «ALLATRA»  (37-47) in РЕЛИГИЯ. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК.: Сборник материалов Научных чтений. Simferopol: Ю. В. Норманская, 2019. Str. 44.

[13] NOVYCH, Anastasija. AllatRa. (…). Str. 800

Související příspěvky:

Hnutí AllatRa na křižovatce 1/3: Je AllatRa náboženské společenství?

Hnutí AllatRa na křižovatce 2/3: Odkud AllatRa pochází a jakým způsobem se šíří?

Češi také zařazeni do výzkumu, organizovaného náboženským hnutím AllatRa

Náboženské aspekty ruské invaze na Ukrajinu

Náboženská společenství se spojují na podporu Ukrajiny

Subscribe
Upozornit na
guest
4 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Mgr Vladimír Jan Ziffer
Mgr Vladimír Jan Ziffer
7. 7. 2022 12:57

Nedávno bylo ze strany AllatRy prolomeno absolutní embargo na jakékoliv zmínky o válce na Ukrajině. Předcházel mu útok na domy samotného guru hnutí Igora Michajloviče Danilova a některých dalších členů hnutí. Tato válka byla zmíněna na nedávné konferenci a v jednom z pravidelných rozhovorů mezi Taťánou a Igorem Michajlovičem, a v pár dalších videích. Od té doby opět, jako by se po ní voda slehla. Nicméně ani nyní nezaznělo přímé pojmenování Ruska jako agresora. Válka na Ukrajině byla pouze zařazena mezi ostatní nešvary stávajícího systému tzv. “Spotřebitelského formátu” (v Newspeaku hnutí je to označení stávajícího politicko-nábožensko-vědecko-ekonomicko-kulturního systému ve světě). Hnutí si tak stále nechává… Číst dále ->

Josef Šédl
11. 4. 2022 16:12

Děkuji autorovi za kvalitně sepsané články. Navenek je tedy u hnutí AllatRa mnoho slov o sjednocování, o tvořivé společnosti, o proměně člověka v něco lepšího, ale jejich aktivity mají i další rozměr. Přemýšlím, jestli někdo bude schopen sepsat i tu “negativní stránku” tohoto hnutí. Pro mě osobně už to téma padlo (na začátku tam byla i u mně extrémní ochota dozvědět se maximum informací, žádné odsuzování), a to už u základu, kvůli ověření kritického článku na serveru manipulatori.cz- https://manipulatori.cz/v-cechach-se-siri-proruska-sekta-allatra-putin-podle-ni-zachrani-svet/. Jenže pak přišla místo toho podivná nekomunikace vedení hnutí AllatRa v Česku, odměřené neúplné odpovědi na smysluplné otázky, a pak i přes počáteční… Číst dále ->

Michal
Michal
Reply to  Josef Šédl
25. 11. 2022 13:21

Dobrý den, pokud možno, tu komunikaci bych si rád přečetl.

S pozdravem, Michal.